Skopiundersøkelse med biopsi

Skopiundersøkelse blir gjort i narkose for å kartlegge utbredelse av svulst, og for å ta vevsprøve.