HELSENORGE
Avdeling for habilitering og rehabilitering

Spise- og svelgeundersøkelse (dysfagiundersøkelse) ved Kirkenes sykehus

Undersøkelsen gjøres for å finne ut om du greier å svelge trygt. 

Innledning

Du kommer til  undersøkelse hos dysfagiteamet på grunn av spise- og svelgevansker.

Noen får påvist dette ved akutt innleggelse på sykehus ved for eksempel hjerneslag når det blir testet om du kan svelge vann. Andre årsaker til spise- og svelgevansker er sykdommer som multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom, kreft i munn og svelg, stråleskader og aldersforandringer.

Før

Du behøver ikke å gjøre forberedelser til undersøkelsen. Er du svært trøtt eller dersom du faster til annen undersøkelse, vil undersøkelsen utsettes.

 

 

Under

Undersøkelsen gjør ikke vondt. Du sitter oppreist i en stol ved undersøkelsen.

Først snakker vi om hva som er dine spise-svelgevansker.

Så undersøker vi munnen. Vi ser på tungebevegelse, følsomhet i munnhulen, tannstatus og bevegelse bak i ganen. Vi sjjekker om du kan hoste på oppfordring.

Deretter sjekker vi om du kan svelge. Da bruker vi vann. Du får først en teskje vann. Hvis det går greit, får du også drikke fra et glass med vann. Mens du svelger vil den som tester kjenne på bevegelsen til strupehodet ved å kjenne på halsen din.

Du kan bli bedt om å svelge vann med fortykningsmiddel  eller noe annet. Det kan være lettere å svelge når det ikke er tynn væske.

Dersom vi ser behov for det vil vi gjøre en røntgenundersøkelse av svelget. Dette gjøres på røntgenavdelingen. Du sitter i en stol ved undersøkelsen. Du vil få svelge vann og mat med forskjellige konsistenser ut i fra hva vi finner ut av den første undersøkelsen vi har gjort. Drikke og mat har tilsatt røntgenkontrast slik at vi ser på røntgen hva som skjer i halsen når du svelger.

 

Etter

Dysfagiteamet vil kunne formidle resultat til deg samme dag. De vil også komme med forslag til tiltak.

Det kan være at du blir anbefalt å spise mat som er lett å tygge, bruke fortykningsmiddel i tynn drikke eller får andre råd, som å ikke blande ulike konsistenser, bruke mye saus, ikke prate mens du spiser og lignende.

Hvis undersøkelsen viser at du har store svelgevansker, så vil kanskje lege anbefale at du får lagt ned en sonde i magesekken slik at du får i deg nok næring og væske.

Dersom du er innlagt på sykehuset vil du få videre oppfølging for dette av opplært personale. Dersom du kommer poliklinisk til undersøkelse vil vi be fastlege henvise deg til logoped eller andre aktuelle instanser i kommunen dersom du har behov for videre oppfølging.

Ved behov vil vi innkalle deg til kontroll hos oss.

Vær oppmerksom

Det kan være ubehagelig dersom du svelger feil og får vann i vrangstrupen, men det er ikke farlig i så små mengder som brukes i undersøkelsen.


 

 

Kontaktinformasjon

Busstider Kirkenes sentrum

Holdeplass Kirkenes AMFI senter ligger i Kirkenes sentrum, 2,8 kilometer fra sykehuset.

​Bruk Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider. 

Busstider Kirkenes sykehus

​Bussholdeplassen er rett utenfor hovedinngangen.


Se Snelandia sin reiseplanlegger ​for oppdaterte tider

Parkering

​Kirkenes sykehus har 205 parkeringsplasser til besøkende og ansatte. 5 av disse er HC parkering nær hovedinngangen og ved akuttmottaket. Parkeringsplassene finner du med en gang du kjører inn til sykehuset, før hovedinngangen. 

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes, ett i AMFI Kirkenes og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Åpent for alle.​

Oversiktskart

Bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus

Dette bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus.

Presteberedskap

Bakvaktsordning – tilkalling av prest

Prestetjenesten i Sør-Varanger har en bakvaktsordning hvor ansatte på Kirkenes sykehus kan ringe prest i tilfelle pasienter eller pårørende ønsker å komme i kontakt med de.   

Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby:

  • Sjelesorg og samtale
  • Nattverd
  • Dåp
  • I tillegg til egne liturgier/bønner ved livets slutt.

Det gjøres avtale med presten på telefon om hvor og når vedkommende skal komme. Som et utgangspunkt vil vi komme til sykehuset så raskt det praktisk lar seg gjøre. Uoppsettelige tjenester vil alltid ha høy prioritert.

Telefonnummeret som skal benyttes:

78 97 75 70 (menighetskontoret og kan benyttes i arbeidstida - kl 09.00-15.00)

41 37 42 34 (direkte til prest) 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

Mandag - torsdag:
07:30 – 16:00

Fredag:

07.30 - 15.30

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Samisk tolk

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venteområder på sykehuset. Spør personalet om det nærmeste.

Fant du det du lette etter?