HELSENORGE

Svulst på øyelokk - operasjon

Indikasjon til operasjonen kan være hudforandringer (føflekker, arr, vorter eller andre utvekster) der vi er usikker på diagnosen eller kosmetisk skjemmende forandringer som hindrer øyelokksfunksjonen.