HELSENORGE

Utposning av hovedpulsåren

Et aortaaneurisme er en utvidelse eller utposning av hovedpulsåren som skyldes en svekkelse av veggen i åren (aorta). Aortaaneurisme kan behandles med åpen operasjon eller med innleggelse av stentgraft via lysken.