HELSENORGE

Vevsprøve - leverbiopsi

Leverbiopsi er en undersøkelse for å kartlegge leveren.