HELSENORGE

Vevsprøve - spyttkjertel

Spyttkjertelbiopsi blir av og til utført ved nedsatt spyttproduksjon og det er sterk mistanke om underliggende sykdom i spyttkjertler.