HELSENORGE

Vevsprøve - spyttkjertel

Spyttkjertelbiopsi blir utført for å stadfeste mistanken om Sjøgrens syndrom, utelukke andre tilstander og stille en sikker diagnose. Spyttkjertelbiopsi kan være et viktig verktøy ved mistanke om Sjøgrens syndrom.