Beredskap

Koronavirus

Finnmarkssykehuset er i rød beredskap på grunn av den uavklarte smittesituasjonen på Hammerfest sykehus. 


På denne siden oppdaterer vi fortløpende informasjon til innbyggere, pasienter, pårørende, helsepersonell og ansatte, primærhelsetjenesten og media. 


For mobilvisning snu skjerm til landskapsmodus

Status covid-19 ved Finnmarkssykehuset

​Totalt
​Hammerfest
​Kirkenes
​Oppdatert
​Antall innlagte pasienter
12
​0
26.10.2020
​Antall utskrevne pasienter
1310
​3
​26.10.2020
​Antall døde pasienter
​0
*​
26.10.2020
​Antall smittede ansatte
20
​*​26.10.2020
​Antall ansatte i karantene
***
​* 
26.10.2020

* sted oppgis ikke

** smittesporing pågår, dette er antall i karantene som følge av intern smittesporing. Tall fra Hammerfest kommune sin eksterne smittesporing inngår ikke i dette tallet. 
*** karantenetiden er over for mange ansatte. Antallet er redusert, men ikke kvalitetssikret og oppgis foreløpig ikke.

Informasjon til pasienter, pårørende og besøkendeInformasjon til deg som er ansatt ved Finnmarkssykehuset Informasjon til primærhelsetjenesten i Finnmark


Informasjon til media

Fagfolkene våre er svært travle. I forbindelse med koronasituasjonen ber vi om at alle mediehenvendelser går via kommunikasjonsavdelingen.

Vi vil hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Medievakt 
Telefon:  982 62 381
Mediehenvendelser pr. e-post: media@finnmarkssykehuset.no

Oppdaterte tall fra sykehusene i Helse Nord 

Her finner du oppdaterte tall fra sykehusene i Helse Nord over innlagte pasienter med Covid-19

Presseinfo

Vi sender med jevne mellomrom ut presseinfo til redaksjoner. Innholdet legges også fortløpende ut på denne siden. 

Presseinfo

Spørsmål og svar om beredskapen i Helse Nord 

Her finner du spørsmål og svar om beredskapsarbeidet i Helse Nord

 

Her finner du lokale og regionale nyheter om koronaviruset

Ordforklaringer

Det kan i perioder hvor det er mye informasjon fra foretaket sin side komme en del faglige ord som kan være vanskelig for alle å forstå. Her finner du en oversikt med ordforklaringer på ord brukt i spesialisthelsetjenesten. 

Beredskapsnivåer i Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner. 

Grønn beredskap 

Kriterie

 • De ressurser og tiltak som er avsatt til å håndtere normalrisiko og normalbelastning er tilstrekkelig.
 • Normal drift (vakt, bakvakt, hjemmevakt, beredskapsplan, varslingsplan, traumeteam).

Tiltak

 • Vurdere varsling/forsterkning av akutt-intensiv, administrativ stab, teknisk, kriseledelse, katastrofeledelse.

Eksempel

 • Økt beredskap ved andre sykehus lokalt, regionalt eller nasjonalt som kan få konsekvenser for Finnmarkssykehuset HF / sykehuset
 • Ekstremvær som kan få konsekvenser
 • IKT-svikt som kan medføre betydelige driftsutfordringer
 • Svikt i intern infrastruktur

Gul beredskap 

Kriterie

 • Det foreligger en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser.
 • Det er stor fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og det er usikkert om de ordinære ressursene strekker til.
 • En alvorlig hendelse av begrenset omfang har skjedd og der situasjonen kan håndteres med utvidet innsats/ekstraordinære tiltak i deler av organisasjonen.

Tiltak

 • Traumeteam innkalles.
 • Kriseledelse ved den/de klinikker hendelsen berører etableres
 • Katastrofeledelsen på foretaksnivå informeres og etablering vurderes.
 • Varsling iht varslingsplan klinikk.
 • Relevante enheter bemanner opp.
 • Orientering om gul beredskap til resten av organisasjonen

Rød beredskap 

Kriterie

 • Alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe

Tiltak

 • Kriseledelse etableres ved den/de klinikker hendelsen berører.
 • Katastrofeledelse på foretaksnivå etableres.
 • Varsling iht varslingsplan.
 • Relevante enheter bemanner opp.
 • Orientering om rød beredskap til resten av organisasjonen.


Fant du det du lette etter?