illustrasjon Covid-19

Beredskap

Koronavirus

Finnmarkssykehuset er for tiden i gul beredskap for å håndtere utbruddet av koronaviruset Covid-19. På denne siden oppdaterer vi fortløpende informasjon til innyggere, pasienter, pårørende, helsepersonell og ansatte, primærhelsetjenesten og media. 


For mobilvisning snu skjerm til landskapsmodus

Status covid-19 ved Finnmarkssykehuset

​Totalt
​Hammerfest
​Kirkenes
​Oppdatert
​Antall innlagte pasienter
​2
​2
​0
​3.4.2020
​Antall utskrevne pasienter
3
​1
​2
​3.4.2020
​Antall døde pasienter
​0
*​
​3.4.2020
​Antall smittede ansatte
​1
​*​​3.4.2020
​Antall ansatte i karantene
​22
​* ​
​3.4.2020

* sted oppgis ikke
Tabellen oppdateres hver dag før kl 11.00. 


Dáppe gávnnat dieđuid sámegilli pasieanttaide, oapmahaččaide ja bargiide


Informasjon til innbyggere, pasienter og besøkende

Har du time til et av våre sykehus eller klinikker? 

Pasienter skal møte til avtalte timer om det ikke har kommet annen beskjed. Ta kontakt med avdelingen hvis du: 

 • nylig har vært i utlandet 
 • har hatt kontakt med en som er smittet av korona 
 • har luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet)

Vi vil understreke at det er svært strenge smittevernrutiner på sykehusene og det er ikke forbundet med noen fare å oppholde seg på sykehusene våre. Derfor ber vi at pasienter ikke avlyser timer av frykt for å bli smittet. 

Informasjon til fødende og gravide 

Her finner du informasjon til fødene og gravide. 

Har du mistanke om at du er smittet?


 • Hvis du er syk, hold deg hjemme. Les mer om smitte, symptomer og inkubasjonstid på helsenorge.no.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt på telefon 116 117.
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Besøksstands og adgangskontroll

Det er innført adgangskontroll og besøksstands ved våre klinikker og sykehus. Besøk av pårørende skal begrenses til det helt nødvendige. Det gis kun tilgang til pårørende til kritisk syke, ledsager til fødende og pårørende til alvorlige syke barn. 

Vi oppfordrer til digital kontakt via telefon, Facetime, Skype eller lignende. 

Særskilte tiltak vil settes hvis den besøkende har 

 • symptomer på luftveisinfeksjoner 
 • vært i land utenfor Norge de siste 14 dagene

Preste og samtaletjenesten 

Preste- og samtaletjenesten i Hammerfest følger sykehusets og myndighetenes anbefalinger. Vi er fortsatt tilgjengelig for samtaler og kirkelige handlinger. Sykehuset har tilgang til prest hver dag og hele døgnet.
Vi går ikke faste runder på sengepostene slik vi bruker, men vi besøker pasienter når vi blir tilkalt. Vi er også tilstede for ansatte, både personlig på sykehuset og via telefon eller Skype. 

Kontaktinformasjon: 

Sykehusprest
Karen Lorentzen
M:  911 82 776

Samtalepartner uten religiøs tilknytning
Inge Larsen  
M: 916 91 832
  (kun på tirsdager)

Coronavirus: information to patients, next of kin and visitors (English)

Follow this link for information in english

 


Informasjon til deg som er ansatt ved Finnmarkssykehuset 

Informasjon til primærhelsetjenesten i FinnmarkInformasjon til media

Fagfolkene våre er svært travle. I forbindelse med koronasituasjonen ber vi om at alle mediehenvendelser går via kommunikasjonsavdelingen.

Vi vil hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Medievakt 
Telefon:  982 62 381
Mediehenvendelser pr. e-post: media@finnmarkssykehuset.no

Oppdaterte tall fra sykehusene i Helse Nord 

Her finner du oppdaterte tall fra sykehusene i Helse Nord over innlagte pasienter med Covid-19

Presseinfo

Vi sender ut presseinfo daglig til redaksjoner. Vi legger de også ut på denne siden fortløpende. 

Presseinfo

Spørsmål og svar om beredskapen i Helse Nord 

Her finner du spørsmål og svar om beredskapsarbeidet i Helse Nord

 

Her finner du lokale og regionale nyheter om koronaviruset

Beredskapsnivåer i Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner. 

Grønn beredskap 

Kriterie

 • De ressurser og tiltak som er avsatt til å håndtere normalrisiko og normalbelastning er tilstrekkelig.
 • Normal drift (vakt, bakvakt, hjemmevakt, beredskapsplan, varslingsplan, traumeteam).

Tiltak

 • Vurdere varsling/forsterkning av akutt-intensiv, administrativ stab, teknisk, kriseledelse, katastrofeledelse.

Eksempel

 • Økt beredskap ved andre sykehus lokalt, regionalt eller nasjonalt som kan få konsekvenser for Finnmarkssykehuset HF / sykehuset
 • Ekstremvær som kan få konsekvenser
 • IKT-svikt som kan medføre betydelige driftsutfordringer
 • Svikt i intern infrastruktur

Gul beredskap 

Kriterie

 • Det foreligger en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser.
 • Det er stor fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og det er usikkert om de ordinære ressursene strekker til.
 • En alvorlig hendelse av begrenset omfang har skjedd og der situasjonen kan håndteres med utvidet innsats/ekstraordinære tiltak i deler av organisasjonen.

Tiltak

 • Traumeteam innkalles.
 • Kriseledelse ved den/de klinikker hendelsen berører etableres
 • Katastrofeledelsen på foretaksnivå informeres og etablering vurderes.
 • Varsling iht varslingsplan klinikk.
 • Relevante enheter bemanner opp.
 • Orientering om gul beredskap til resten av organisasjonen

Rød beredskap 

Kriterie

 • Alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe

Tiltak

 • Kriseledelse etableres ved den/de klinikker hendelsen berører.
 • Katastrofeledelse på foretaksnivå etableres.
 • Varsling iht varslingsplan.
 • Relevante enheter bemanner opp.
 • Orientering om rød beredskap til resten av organisasjonen.
Fant du det du lette etter?