Koronavirus

Kirkenes sykehus har forhøyet beredskap til grønt nivå som følge av smitteutbrudd i vertskommunen. Finnmarkssykehuset HF og de øvrige behandlingssteder er i normal drift.

Status covid-19 ved Finnmarkssykehuset

​Totalt
​Hammerfest 
​Kirkenes
​Oppdatert
​Antall innlagte pasienter med påvist smitte
11
0
22.10.2021
​Antall utskrevne pasienter
38​27
11
22.10.2021
​Antall døde pasienter
​0
0​0​
22.10.2021
​Antall ansatte i karantene/isolasjon
0*​
22.10.2021 
​Antall smittede ansatte
0​*​
22.10.2021 
​Antall smittede ansatte totalt**
​50
​*​
22.10.2021 ​
Tabellen jevnling. 
*sted rapporteres ikke av personvernhensyn
** akkumulert tallInformasjon til media
Fagfolkene våre er svært travle. I forbindelse med koronasituasjonen ber vi om at alle mediehenvendelser går via kommunikasjonsavdelingen.

Vi vil hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Medievakt 
Telefon:  982 62 381
Mediehenvendelser pr. e-post: media@finnmarkssykehuset.no


Presseinfo

Vi sender ved høynet beredskapsnivå ut presseinfo til media. Innholdet legges også fortløpende ut på denne siden, og er tilgjengelig for alle. 

Presseinfo

 
Her finner du lokale og regionale nyheter om koronaviruset

Ordforklaringer

Det kan i perioder hvor det er mye informasjon fra foretaket sin side komme en del faglige ord som kan være vanskelig for alle å forstå. Her finner du en oversikt med ordforklaringer på ord brukt i spesialisthelsetjenesten. 

Beredskapsnivåer i Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner. 

Grønn beredskap 

Kriterie

 • De ressurser og tiltak som er avsatt til å håndtere normalrisiko og normalbelastning er tilstrekkelig.
 • Normal drift (vakt, bakvakt, hjemmevakt, beredskapsplan, varslingsplan, traumeteam).

Tiltak

 • Vurdere varsling/forsterkning av akutt-intensiv, administrativ stab, teknisk, kriseledelse, katastrofeledelse.

Eksempel

 • Økt beredskap ved andre sykehus lokalt, regionalt eller nasjonalt som kan få konsekvenser for Finnmarkssykehuset HF / sykehuset
 • Ekstremvær som kan få konsekvenser
 • IKT-svikt som kan medføre betydelige driftsutfordringer
 • Svikt i intern infrastruktur

Gul beredskap 

Kriterie

 • Det foreligger en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser.
 • Det er stor fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og det er usikkert om de ordinære ressursene strekker til.
 • En alvorlig hendelse av begrenset omfang har skjedd og der situasjonen kan håndteres med utvidet innsats/ekstraordinære tiltak i deler av organisasjonen.

Tiltak

 • Traumeteam innkalles.
 • Kriseledelse ved den/de klinikker hendelsen berører etableres
 • Katastrofeledelsen på foretaksnivå informeres og etablering vurderes.
 • Varsling iht varslingsplan klinikk.
 • Relevante enheter bemanner opp.
 • Orientering om gul beredskap til resten av organisasjonen

Rød beredskap 

Kriterie

 • Alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe

Tiltak

 • Kriseledelse etableres ved den/de klinikker hendelsen berører.
 • Katastrofeledelse på foretaksnivå etableres.
 • Varsling iht varslingsplan.
 • Relevante enheter bemanner opp.
 • Orientering om rød beredskap til resten av organisasjonen.


Fant du det du lette etter?