HELSENORGE

Koronavirus

Finnmarkssykehuset er i normal drift. 

Status covid-19 ved Finnmarkssykehuset

​Totalt
​Hammerfest 
​Kirkenes​​
​Alta
​Oppdatert
​Antall innlagte pasienter med påvist smitte
74
3
0
24.03.2022
​Antall utskrevne pasienter
12690
34
2​
24.03.2022​
​Antall døde pasienter
97
1
​1
24​​.03.2022
​​Tall rapporteres ikke lenger. Informasjon til media
I forbindelse med koronasituasjonen ber vi om at alle mediehenvendelser går via kommunikasjonsavdelingen.

Medievakt 
Telefon: 982 62 381
Mediehenvendelser pr. e-post: media@finnmarkssykehuset.no


Presseinfo

Arkiv over tidligere presseinfo finner du her

Presseinfo

 

Nyhetsarkiv korona

Ordforklaringer

Det kan i perioder hvor det er mye informasjon fra foretaket sin side komme en del faglige ord som kan være vanskelig for alle å forstå. Her finner du en oversikt med ordforklaringer på ord brukt i spesialisthelsetjenesten. 

Beredskapsnivåer i Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner. 

Grønn beredskap 

Kriterie

 • De ressurser og tiltak som er avsatt til å håndtere normalrisiko og normalbelastning er tilstrekkelig.
 • Normal drift (vakt, bakvakt, hjemmevakt, beredskapsplan, varslingsplan, traumeteam).

Tiltak

 • Vurdere varsling/forsterkning av akutt-intensiv, administrativ stab, teknisk, kriseledelse, katastrofeledelse.

Eksempel

 • Økt beredskap ved andre sykehus lokalt, regionalt eller nasjonalt som kan få konsekvenser for Finnmarkssykehuset HF / sykehuset
 • Ekstremvær som kan få konsekvenser
 • IKT-svikt som kan medføre betydelige driftsutfordringer
 • Svikt i intern infrastruktur

Gul beredskap 

Kriterie

 • Det foreligger en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser.
 • Det er stor fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og det er usikkert om de ordinære ressursene strekker til.
 • En alvorlig hendelse av begrenset omfang har skjedd og der situasjonen kan håndteres med utvidet innsats/ekstraordinære tiltak i deler av organisasjonen.

Tiltak

 • Traumeteam innkalles.
 • Kriseledelse ved den/de klinikker hendelsen berører etableres
 • Katastrofeledelsen på foretaksnivå informeres og etablering vurderes.
 • Varsling iht varslingsplan klinikk.
 • Relevante enheter bemanner opp.
 • Orientering om gul beredskap til resten av organisasjonen

Rød beredskap 

Kriterie

 • Alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe

Tiltak

 • Kriseledelse etableres ved den/de klinikker hendelsen berører.
 • Katastrofeledelse på foretaksnivå etableres.
 • Varsling iht varslingsplan.
 • Relevante enheter bemanner opp.
 • Orientering om rød beredskap til resten av organisasjonen.


Fant du det du lette etter?