Fag og kvalitet

Fra Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi:
«Kvalitet på våre tjenester skal sikres gjennom enkelhet i arbeidsrutiner og system»

​Kvalitetsindikatorer

En kvalitetsindikator er et indirekte mål – en pekepinn – på kvalitet. Den sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med kvalitetsindikatorene er å gi publikum og brukerne, helsepersonell og ledere informasjon om kvaliteten på vårt tjenestetilbud.

Våre kvalitetsindikatorer er måltall på sentrale deler av vår virksomhet. Vi publiserer selv jevnlig tall om fristbrudd, ventetider og utsendelse av epikriser.

Fristbrudd

Andel fristbrudd for pasienter med rett til prioritert behandling.

Tallene viser andel fristbrudd av totalt antall pasienter som har startet behandling i denne perioden.

Nasjonalt mål er at fristbrudd ikke skal forekomme.


Åpne i eget vindu

Ventetider

Gjennomsnittlig antall dager ventetid

Tallene viser gjennomsnitt for avviklede pasienter denne perioden.
Nasjonalt mål for gjennomsnittlig ventetid er 65 dager i 2013.

Åpne i eget vindu

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Helsenorge.no publiserer en fyldig oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer.

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Avvik og uønskede hendelser

Finnmarkssykehuset driver et vedvarende kvalitetsarbeid, der vi stadig ønsker å forbedre oss faglig, organisatorisk og administrativt.
For å lykkes med dette arbeidet er det svært viktig for oss å få kunnskap om de tilfellene der det skjer uønskede hendelser, og vi tar derfor gjerne imot avviksmeldinger på forskjellige områder.

Avvik og uønskede hendelser

Fant du det du lette etter?