Pasienthendelser

Vi har en lovpålagt plikt som sykehus å melde ifra om alvorlige hendelser. Dette gjelder hendelser som har ført til død eller betydelig skade på pasienter.


Pasienthendelser 2021

Her finner du en oversikt over pasienthendelser som er rapportert inn for inneværende år. Rapportene er per kvartal.

Pasienthendelser 1.kvartal 2021

Pasienthendelser 2.kvartal 2021

Tidligere 3-3 meldinger

Disse meldingene het før 3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten. Meldeordningen ble avviklet med virkning fra 15. mai 2019,  i oversikten nedenfor er det lagt ved uønskede hendelser tom ut 2019 hvor de to siste tertialene ikke er 3-3 meldinger. 

Les mer om avviklingen av meldeordningen på helsedirektoratet.no

Arkiv

2020

Pasienthendelser 1.kvartal 2020Pasienthendelser 2.kvartal 2020Pasienthendelser 3.kvartal 2020Pasienthendelser 4.kvartal 2020

2019

Uønskede hendelser 1. tertial 2019 (kommer)

Uønskede hendelser 2.tertial 2019Uønskede hendelser 3.tertial 2019

2018

Uønskede hendelser 2018

2017

Uønskede hendelser 2017
Fant du det du lette etter?