HELSENORGE

Pasienthendelser

Vi har en lovpålagt plikt som sykehus å melde ifra om alvorlige hendelser. Dette gjelder hendelser som har ført til død eller betydelig skade på pasienter.


Pasienthendelser 2023

Her finner du en oversikt over pasienthendelser som er rapportert inn for inneværende år. Rapportene er per kvartal.​

Pasienthendelser 1. kvartal 2023

Tidligere 3-3 meldinger 

Disse meldingene het før 3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten. Meldeordningen ble avviklet med virkning fra 15. mai 2019,  i oversikten nedenfor er det lagt ved uønskede hendelser tom ut 2019 hvor de to siste tertialene ikke er 3-3 meldinger. 

Les mer om avviklingen av meldeordningen på helsedirektoratet.no

Arkiv

​2022​

Pasienthendelser 4. kvartal 2022 Pasienthendelser 3. kvartal 2022Pasienthendelser 2. kvartal 2022

Pasienthendelser 1. kvartal 2022
​​​

​​​2021

Pasienthendelser 4. kvartal 2021 Pasienthendelser 3.kvartal 2021

Pasienthendelser 2.kvartal 2021
Pasienthendelser 1.kvartal 2021

2020

Pasienthendelser 1.kvartal 2020Pasienthendelser 2.kvartal 2020Pasienthendelser 3.kvartal 2020Pasienthendelser 4.kvartal 2020

2019

Uønskede hendelser 1. tertial 2019 

Uønskede hendelser 2.tertial 2019Uønskede hendelser 3.tertial 2019

Fant du det du lette etter?