Faglige henvisningsrutiner

Her finner du faglige henvisningsrutiner knyttet til ulike pasientgrupper.

​Den gode henvisning

En god henvisning skal inneholde en rekke relevant informasjon. Dette sparer tid og forenkler saksgangen.

Navn og fullt fødsels- og personnummer kommer automatisk.

Adresse følger ikke med automatisk, her overstyres adresser av folkeregisteret. Dette betyr at personer som skal innkalles fra annen adresse enn folkeregisteradressen må ha sin postadresse lagt inn i fritekst i henvisningen. Dette gjelder for eksempel utlendinger samt pasienter med midlertidig adresse og postboksadresse.

Diagnose(r) settes i ICPC på fastlegens datajournal, og bør være av relevans for den aktuelle problemstilling.

Familie og sosialt: Relevant kortfattede opplysninger av relevans rundt pasientens sosiale og familiære situasjon. NB det er viktig at allmennlegen gjør en kritisk vurdering av hva som skal med under dette feltet; mens en henvisning til psykiatrisk poliklinikk ofte trenger mye informasjon her, bør allmennlegen kritisk vurdere hvor mye av denne typen informasjon det er nødvendig eller riktig å legge ved andre henvisninger. 
Det skal angis tolkebehov.  

Tidligere sykdommer: Det skal følge med kort, relevant referat av tidligere sykdommer.

Faste medisiner/Legemidler i bruk: Ajourført liste over faste medisiner skal følge med henvisningen.

Cave: Allergier skal følge med henvisningen.

Anestesi: Eventuelle problemer i forbindelse med operasjon/anestesi bør beskrives der dette er relevant.

Aktuell problemstilling: Denne bør beskrives i tilstrekkelig grundighet. Kliniske funn beskrives. Funksjonsnivå bør beskrives der dette er relevant. 
Evt utførte undersøkelser i form av lab, rtg osv må klippes inn og vedlegges søknaden.

Forventet utredning/behandling: Her skal legen komme med en tydelig bestilling om hva som forventes av spesialisthelsetjenesten.

Hastegrad: Hastegrad angis i nedtrekksmeny. Ved alle direkte øyeblikkelig hjelp innleggelser/henvisninger er det viktig at dette kodes som hastegrad "ø.-hjelp".  

Kommentarer:
  1. Pasienter som henvises til sykehuset for flere forskjellige problemstillinger tilhørende forskjellige legespesialiteter/avdelinger må få laget en separat henvisning per problemstilling.
  2. Ved behov for for eksempel radiologisk undersøkelse i tillegg til klinisk undersøkelse skal allmennlegen henvise til klinisk undersøkelse, hvoretter sykehuslegen rekvirerer relevant radiologi.

Informasjon i henvisning når pasienten har behov for båretransport

Finnmarkssykehuset ønsker å få informasjon allerede i henvisning når pasienter henvises til elektive timer på våre poliklinikker. Slik informasjon vil hjelpe oss med planlegging for å gjøre oppholdet for pasienten så behagelig som mulig, og samtidig bidra til å planlegge returreise på en god måte for pasientene.

Akutt koronarsyndromhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/akutt-koronarsyndromAkutt koronarsyndromA
Alderspsykiatrisk poliklinikkhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/alderspsykiatrisk-poliklinikkAlderspsykiatrisk poliklinikkA
Alvorlig skade - kommunikasjonhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/alvorlig-skade-kommunikasjonAlvorlig skade - kommunikasjonA
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikkBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkB
Barnehabiliteringenhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/barnehabiliteringenBarnehabiliteringenB
Døgnenhetenehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/dognenheteneDøgnenheteneD
Diabetesteamet ved Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/diabetesteamet-ved-kirkenes-sykehusDiabetesteamet ved Kirkenes sykehusD
Rusbehandling i Helse Nordhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/dognenhet-psykisk-helse-og-avhengighet-og-rusklinikkenRusbehandling i Helse NordD
Demens (se geriatrisk poliklinikk)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/demensDemens (se geriatrisk poliklinikk)D
Diabetes i svangerskapethttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/diabetes-i-svangerskapetDiabetes i svangerskapetD
Henvisningsrutinerhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutinerHenvisningsrutinerF
Geriatrisk poliklinikkhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikkG
Gastroskopi (se koloskopi og gastroskopi)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/gastroskopiGastroskopi (se koloskopi og gastroskopi)G
Hudpoliklinikken i Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/hudpoliklinikken-i-kirkenesHudpoliklinikken i KirkenesH
Koloskopi og gastroskopihttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/koloskopi-og-gastroskopiKoloskopi og gastroskopiH
Hjerneslag (trombektomi)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/hjerneslag-trombektomiHjerneslag (trombektomi)H
Habiliteringstjenesten for voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/habiliteringstjenesten-for-voksneHabiliteringstjenesten for voksneH
Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/henvisningsveileder-for-voksenpsykiatriVoksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)H
Hardt skadde pasienter, flytskjema (​Se alvorlig skadde pasienter)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/hardt-skadde-pasienter-flytskjemaHardt skadde pasienter, flytskjema (​Se alvorlig skadde pasienter)H
Kontrastrøntgenhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/kreatinin-ved-kontrastrontgenKontrastrøntgenK
Lymfødembehandlinghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/lymfodembehandling-henvisning-til-lymfodempoliklinikkLymfødembehandlingL
Lyskebrokkhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/lyskebrokkLyskebrokkL
Merking av ø-hjelp-henvisninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/merking-av-o-hjelp-henvisningMerking av ø-hjelp-henvisningM
Multitraumepasienter, flytskjema (se alvorlig skadde pasienter)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/multitraumepasienter-flytskjemaMultitraumepasienter, flytskjema (se alvorlig skadde pasienter)M
Opptreningssentre (se rehabilitering)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/opptreningssentreOpptreningssentre (se rehabilitering)O
Psykososial informasjon i henvisningerhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/psykososial-informasjon-i-henvisningerPsykososial informasjon i henvisningerP
Rehabilitering i privat institusjonhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/rehabilitering-i-privat-institusjonRehabilitering i privat institusjonR
Infertilitetsutredninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/rutiner-for-infertilitetsutredningInfertilitetsutredningR
Radiologisk avdeling Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/radiologisk-avdeling-kirkenes-sykehusRadiologisk avdeling Kirkenes sykehusR
Skulderproblematikkhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/skulderproblematikkSkulderproblematikkS
Sykelig overvekthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/sykelig-overvektSykelig overvektS
Nyresykdom, screening og henvisninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/screening-for-nyresykdom-henvisning-av-nyresykeNyresykdom, screening og henvisningS
Øyespesialist, sjekkliste for henvisninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/sjekkliste-for-henvisning-til-oyespesialistØyespesialist, sjekkliste for henvisningS
TSB - Tverfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighethttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/tsb-tverfaglig-spesialisert-behandling-for-rusmiddelavhengighetTSB - Tverfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighetT
Trombektomi ved hjerneslaghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/trombektomi-ved-hjerneslagTrombektomi ved hjerneslagT
Voksenhabilitering (se habiliteringstjenesten for voksne)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige henvisningsrutiner/voksenhabiliteringVoksenhabilitering (se habiliteringstjenesten for voksne)V

Fant du det du lette etter?