Alderspsykiatrisk poliklinikk

Henvisning sendes det lokale DPS som vurderer og sender henvisningen videre til Alderspsykiatrisk Poliklinikk.

​Alderspsykiatrisk Poliklinikk

Nyoppståtte psykotiske symptomer hos eldre, f eks hallusinasjoner, vrangforestillinger

Mistanke om frontallappsdemens

Demenssykdom med hallusinasjoner

Omfattende atferdsvansker som følge av langt kommet demens

Behandlingsresistente depresjoner/ angst hos eldre

Stor usikkerhet etter kommunal demensutredning om tilstanden er demens eller depresjon

Kommunehelsetjenesten

Demensutredning. Gjøres av fastlege/sykehjemslege sammen med det kommunale demensteamet.

Vurdering av samtykkekompetanse. Gjøres av fastlege.

Førerkortvurdering. Enkel førerkortvurdering gjøres av fastlege.

Demensutredning av psykisk utviklingshemmede. Gjøres av den habiliteringstjeneste som pasienten har hatt kontakt med gjennom livet. APO har ikke kompetanse innen HVPU-feltet.

Nevrologisk sykehusavdeling

Mistanke om demenssykdom hos yngre mennesker

Slagenhet/geriatrisk enhet ved sykehus (f eks Kirkenes og Hammerfest sykehus)

Omfattende førerkortvurdering. Omfattende praktisk førerkortvurdering gjøres av slagenhet på sykehus i samarbeid med lokal kjøreskole.

Fant du det du lette etter?