HELSENORGE

Barnehabiliteringen

Henvisninger til barnehabiliteringen kan gjøres ved å fylle ut nedenstående skjema og sende det inn i posten. Henvisninger kan også sendes elektronisk, det kan da være en fordel å bruke skjemaet som sjekkliste slik at all viktig informasjon følger med i henvisningen.

Fant du det du lette etter?