HELSENORGE

Rusbehandlingstilbudet i Helse Nord

Det er to rusbehandlingsklinikker under Helse Nord:

 • Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er organisert under Sami Klinihka. 
 • Rusklinikken som er organisert under Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN).

Døgnenhet psykisk helse og avhengighet (tidligere Finnmarksklinikken) ligger i Karasjok og ble slått sammen med DPS Lakselv i januar 2019.  Døgnenheten har for tiden tolv behandlingsplasser for de over 18 år. Det er planlagt at seks av disse plassene skal flyttes til Alta fra 2020.

Rusklinikken består av enheter i Narvik og Tromsø.

Narvik har to enheter:

 1. Nordlandsklinikken
 2. Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Tromsø har fem enheter:

 1. Krise- og utredningsenheten
 2. Korttidsenheten Basis (tidligere Tromsklinikken)
 3. Færingen Terapeutiske Samfunn
 4. LARiNORD
 5. Ruspoliklinikken,
  som også driver behandlingstilbud til spilleavhengige.

I tillegg til disse to klinikkene har Helse Nord avtale med følgende tre private rusbehandlingsinstitusjoner:

 1. Klinikk Nord i Tana drives av en tidligere rusmisbruker jobber etter Minnesota modellen.
 2. Sigma Nord i Evenskjer drives av en lege og psykolog etter Minnesota modellen.
 3. Finnmarkskollektivet i Langfjordbotn utenfor Alta er godt egnet for ungdom under 25 år som trenger struktur og langtidsopphold. Her tilbys opphold opp mot to år.

Samtlige enheter yter tjenester til hele Nord-Norge. Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen og behandlingstilbudet finnes under denne lenken.

Retningslinjene for henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk ligger også på Legesida på Finnmarkssykehusets hjemmesider.

LARiNORD er lagt til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og er organisert som en egen enhet under Rusklinikken UNN HF. LARiNORD har det overordnede faglige ansvaret for legemiddelassistert rehabilitering i Helseregion Nord. Dette innebærer ansvar for inntak og utskriving av tiltaket, samt å kvalitetssikre det løpende tiltaket for den enkelte. LARiNORD skal være et kompetanseorgan for LAR i Helse Nord med veiledningsansvar overfor kommuner i regionen både i forhold til legemiddel- og rehabiliteringsdelen av tiltaket. Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen og behandlingstilbudet finnes under denne lenken.

Fant du det du lette etter?