HELSENORGE
Rutiner for fastleger

Når det haster

Ansvar og oppgaver ved innleggelse av øyeblikkelig hjelp-pasienthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/administrative-rutiner/ansvar-og-oppgaver-ved-innleggelse-av-oyeblikkelig-hjelp-pasientAnsvar og oppgaver ved innleggelse av øyeblikkelig hjelp-pasientA
Akutt koronarsyndromhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige-henvisningsrutiner/akutt-koronarsyndromAkutt koronarsyndromA
Alvorlig skade - kommunikasjonhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige-henvisningsrutiner/alvorlig-skade-kommunikasjonAlvorlig skade - kommunikasjonA
Ambulansefly - rutiner for bestillinghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/administrative-rutiner/ambulansefly-rutiner-for-bestillingAmbulansefly - rutiner for bestillingA
Innleggelse av barn som skal med ambulansefly til Hammerfest sykehus barneavdelingenhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/administrative-rutiner/innleggelse-av-barn-som-skal-med-ambulansefly-til-hammerfest-sykehus-barneavdelingenInnleggelse av barn som skal med ambulansefly til Hammerfest sykehus barneavdelingenI
Trombektomi ved hjerneslaghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige-henvisningsrutiner/trombektomi-ved-hjerneslagTrombektomi ved hjerneslagT
Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi og drukninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige-henvisningsrutiner/veileder-for-handtering-av-aksidentell-hypotermi-og-drukningVeileder for håndtering av aksidentell hypotermi og drukningV

Fant du det du lette etter?