Informasjon til ledere

Fra 01.03.19 er all LIS 2/3 utdanning helseforetakene sitt ansvar. Dette er forskriftsfestet i Spesialistforskriften. 

Hvert helseforetak må være en godkjent utdanningsinstitusjon av helsedirektoratet.

Vi utdanner LIS 2/3 i 17 spesialiteter. Se liste her (link kommer).

Læringsmål

  • Hver spesialitet har nasjonalt fastslåtte læringsmål (LM) som LIS 2/3 skal oppnå. 
  • Hvert helseforetak skal legge til rettefor egne lokale læringsaktiviteter for at LIS 2/3 skal kunne nå alle LM.
  • LM oppnås ved å gjøre ulike læringsaktiviteter innenfor forsvarlige rammer i klinisk praksis, veiledning, supervisjon, evaluering hvert halvår, kurs, seminarer, simuleringsaktiviteter og egenstudier.
  • Noen LM må LIS2/3 oppnå under spesialiseringsperioder i andre samarbeids foretak, for FIN i all hovedsak ved UNN.  Dette er regulert i fagavtalen mellom FIN og UNN. Medisinsk fagsjef er ansvarlig. 

Lokale utdanningsutvalg

  • Hver spesialitet i FIN har sitt lokale utdanningsutvalg (LUU) som har grundig kunnskap om FIN sin utdanningsplan i aktuelle spesialitet, og skal bidra til å kvalitetssikre og utvikle utdanningsplanen kontinuerlig sammen med lederlinja. Oversikt over LUU i FIN finner du her. 
  • LUU sin sammensetning og mandat finnes i DocMap prosedyre RL8622.
  • LUU ledes av utdanningsansvarlig overlege (UAO) som har en avsatt tid til rådgiving til alle ledere i aktuelle spesialitet. Funksjonsbeskrivelse er her (under arbeid)

Ved ansettelse 

Alle LIS 2/3 skal ved ansettelse tildeles av enhetsleder: 

  • Individuell utdanningsplan med LM for aktuelle spesialiteter, finnes i Kompetanseportalen. lenke til Kompetanseportalen
  • Individuell utdanningsplan for Felles Kompetanse Mål (FKM)- finnes i Kompetanseportalen. Lenke til Kompetanseportalen
  • Individuell gjennomføringsplan for en planmessig gjennomføring av spesialistforløpet, her. Utdanningsansvarlig overlege skal være med under utfyllingen av denne, og kopi skal sendes LIS3-koordinator som formidler behov videre for spesialiseringsperioder ved andre læringsarenaer i eget eller samarbeidende helseforetak. 
Enhetsledere har ansvar for å godkjenne LM i både individuell utdanningsplan i aktuelle spesialitet og LM i FKM forløpende i samarbeid med LIS 2/3 sin veileder og ved halvårlig i evalueringskollegium. 

Enhetsleder har også ansvar for sluttgodkjenning av hele LIS 2/3 sin utdanningsplan før LIS 2/3 kan sende søknad om godkjenning som spesialist til Helsedirektoratet. 

Fant du det du lette etter?