Lokale utdanningsutvalg

LUU skal bidra til å kvalitetssikre alle sider ved LIS2/3 utdanningen i
Finnmarkssykehuset HF slik at FIN kan ha en av de beste LIS2/3 utdanningene i Norge.


Målsetning 

 • ​Flest mulige LM (læringsmål) - minst 2/3 i hver spesialitet - skal kunne gjennomføres LA (Læringsarenaer) med høy kvalitet i FIN.
 • For å oppnå resterende LM, skal samarbeid innad mellom avdelinger i FIN og med samarbeidsforetak sikres med interne og eksterne fagavtaler, samt involvering av fiktiv enhet i FIN og i samarbeidsforetaket.
 • FIN skal ha en spesiell oppmerksomhet på hvordan all LIS2/3 utdanning kan bidra til å rekruttere og utdanne av samiske legespesialister.


Utvalgenes mandat er: 

 • ​Kjenne til generell utdanningsplan for sin aktuelle spesialitet, og være den enheten som har best og mest oppdatert om utdanningsplanen i aktuell spesialitet i FIN
 • Ved behov for dette: revidere generell utdanningsplan mht mulighet for å oppnå LM og evt. endre LA i samarbeid med aktuelle klinikkledere og utdanningskoordinerende lege og LIS-komité.
 • Bidra til utvikling og faglig kvalitetssikring av alle typer LA gjennom forslag til endring av disse. Forslagene rettes til leder i enhet-, avdeling- eller klinikksjef
 • Bidra til å foreslå aktuelle e-læringskurs og andre LA (simulerings- og ferdighetstrening)
 • Rapportere om mangler ved LA til klinikksjefer/UKOL/LIS-KOM som ikke gir en kvalitetssikret god nok LIS2/3 utdanning slik at disse kan utbedres. Dersom kvaliteten på LIS2/3 utdanningen ikke tilsvarer LM -kravene, rapportere dette til klinikksjef/utdanningskoordinerende lege / LIS-komité som må ta avgjørelsen om FIN kan ivareta LIS2/3 utdannelsen
 • Bidra til regional og nasjonal arbeidsdeling av kursledere og – forelesere gjennom forslag og evt. deltakelse av dette til RUU og RegUt.
 • Vurdere behov for og i samarbeid med aktuelle enheter, iverksette foretaksovergripende samarbeid ved teoretisk og praktisk internundervisning i aktuelle spesialitet
 • En evt. faglig utdanningskoordinerende lege i en gitt stillingsprosent i hver spesialitet med ansvar for rådgiving til aktuelle ledere vedrørende LIS 2/3 i aktuelle spesialitet vurderes tillagt et av LUU medlemmene. Denne skal rådgi enhetsledere og evt. bidra til etablering av individuelle utdanningsplaner, gjennomføringsplaner (= tidligere rotasjonsplaner inkludert innmelding til fiktiv enhet ved behov), tildeling av veileder, supervisør, evalueringskollegium, mm

Medlemmer

 • g. 
 • 1 LIS 2/3 pr fag er anbefalt. ​

Medlemmer i LUU 

Les hele dokumentet her​​Fant du det du lette etter?