HELSENORGE

Administrative rutiner

Administrative rutiner for primærhelsetjenesten.

Ansvar og oppgaver ved innleggelse av øyeblikkelig hjelp-pasienthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/administrative-rutiner/ansvar-og-oppgaver-ved-innleggelse-av-oyeblikkelig-hjelp-pasientAnsvar og oppgaver ved innleggelse av øyeblikkelig hjelp-pasientA
Ambulansefly - rutiner for bestillinghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/administrative-rutiner/ambulansefly-rutiner-for-bestillingAmbulansefly - rutiner for bestillingA
Betaling for leges ledsaging med ambulansehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/administrative-rutiner/betaling-for-leges-ledsagelse-med-ambulanseBetaling for leges ledsaging med ambulanseB
Gjestearbeidere – rutiner ved elektiv henvisninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/administrative-rutiner/gjestearbeidere-rutiner-ved-elektiv-henvisningGjestearbeidere – rutiner ved elektiv henvisningG
Innleggelse av barn som skal med ambulansefly til Hammerfest sykehus barneavdelingenhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/administrative-rutiner/innleggelse-av-barn-som-skal-med-ambulansefly-til-hammerfest-sykehus-barneavdelingenInnleggelse av barn som skal med ambulansefly til Hammerfest sykehus barneavdelingenI
Normgivende rutiner for samarbeid mellom sykehusleger og fastlegerhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/administrative-rutiner/normgivende-rutiner-for-samarbeid-mellom-sykehusleger-og-fastlegerNormgivende rutiner for samarbeid mellom sykehusleger og fastlegerN
Oppgjørsskjema: følgetjeneste jordmorhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/administrative-rutiner/oppgjorsskjema-folgetjeneste-jordmorOppgjørsskjema: følgetjeneste jordmorO
Pakkeforløp kreft - viktig for allmennlegerhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/administrative-rutiner/pakkeforlop-kreft-viktig-for-allmennlegerPakkeforløp kreft - viktig for allmennlegerP
Prosedyrer for bestilling av blod og transfusjonhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/administrative-rutiner/prosedyrer-for-bestilling-av-blod-og-transfusjonProsedyrer for bestilling av blod og transfusjonP


Fant du det du lette etter?