HELSENORGE

Bestilling av transport ved tuberkulosekontroll

Hensikten med rutinene for bestilling av transport i forbindelse med tuberkulosekontroll er å sikre at reisene er gratis for pasienten. ​I tillegg skal rutinene: 

  • ​Bidra til at pasienten møter til oppsatt timeavtale uavhengig av egen betalingsevne
  • Avklare ansvarsforhold for bestilling og utgiftsdekning av transport.
  • Tydeliggjøring av hvilke utgifter som skal dekkes av hvem i pasientforløpet

Les rutinene herFant du det du lette etter?