Overordnet samarbeidsorgan

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom Finnmarkssykehuset og kommunene i Finnmark
OSO er et partssammensatt overordnet rådgivende organ mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. OSO kan ta beslutninger på vegne av alle kommunene og Finnmarkssykehuset i saksområder som avgrenses av Overordnet samarbeidsavtale, og med de begrensninger som følger av lov og forskrift. Tiltak som har vesentlige økonomiske eller strukturelle konsekvenser, og som går ut over den fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommune og helseforetaket. 

​OSOs formål er å legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. OSO har ti medlemmer som oppnevnes for fire år av gangen. hvorav Finnmarkssykehuset og kommunene har fem medlemmer hver. Kommunenes medlemmer oppnevnes av styret i KS Finnmark. To av medlemmene skal ha helsefaglig kompetanse, og én av disse skal være kommuneoverlege. Finnmarkssykehusets medlemmer oppnevnes av foretaksdirektøren. Øvrige medlemmer med møte- og talerett: Én pasient- og brukerrepresentant utnevnt av brukerutvalget i Finnmarkssykehuset, Fylkeslegen i Finnmark, én representant fra KS samt ansatterepresentasjon ved at ansattes organisasjoner kan møte med to representanter, én fra kommunene og én fra Finnmarkssykehuset.

Sekretariat: Samhandlingsenheten i Finnmarkssykehuset

Medlemmer

Bente Moen
Helse- og omsorgssjef  Porsanger kommune
bente.moen@porsanger.kommune.no

Eva Håheim Pedersen (Nestleder)
Adm. direktør, Finnmarkssykehuset
Eva.Haheim.Pedersen@finnmarkssykehuset.no

Rita Jørgensen
Klinikksjef Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset
rita.jorgensen@finnmarkssykehuset.no

Jonas Valle Paulsen
Klinikksjef Klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset
jonas.valle.paulsen@finnmarkssykehuset.no

Inger Lise Balandin
Klinikksjef psykisk helsevern og rus, Finnmarkssykehuset
inger.lise.balandin@finnmarkssykehuset.no

Kristine Brevik
Kvalitets- og utviklingssjef, Finnmarkssykehuset
kristine.brevik@finnmarkssykehuset.no

Leif Vidar Olsen
Rådmann, Hammerfest kommune
leif.vidar.olsen@hammerfest.kommune.no

Kenneth Johansen
Kommuneoverlege, Alta kommune
Kenneth.Johansen@alta.kommune.no

Fiona Sahl
Kommunalsjef, Vadsø kommune
Fiona.Sahl@vadso.kommune.no

Britt Larsen Mehmi
Kommuneoverlege Vadsø kommune
britt.larsen.mehmi@vadso.kommune.no

Varamedlemmer

Vera Meyer
Helse- og omsorgssjef, Loppa kommune
vera.meyer@loppa.kommune.no

Harald Sunde
Medisinsk fagsjef, Finnmarkssykehuset
Harald.Gunnar.Sunde@finnmarkssykehuset.no

Lise Beate Dalsaunet
Enhetsleder kirurgi klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset
Lise.Beate.Dalsaunet@finnmarkssykehuset.no

Bjørn Wembstad 
Avdelingsleder/overlege indremedisin klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset
Bjorn.Wembstad@finnmarkssykehuset.no

Robert Kechter
DPS leder Vest-Finnmark, Finnmarkssykehuset
Robert.Kechter@finnmarkssykehuset.no

Jørgen Nilsen
Klinikksjef, klinikk for prehospitale tjenester
jørgen.nilsen@finnmarkssykehuset.no

Bjørn Atle Hansen (vara for Leif Vidar Olsen)
Rådmann, Alta kommune
Bjorn-Atle.Hansen@alta.kommune.no

Jan Eggesvik (vara for Kenneth Johansen)
Kommuneoverlege, Lebesby kommune
jan.arild.eggesvik@lebesby.kommune.no

Anu Saari (vara for Fiona Sahl)
Virksomhetsleder, Tana kommune
anu.saari@tana.kommune.no

Elisabeth Larsen
(vara for Britt Larsen Mehmi)
Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd, Sør-Varanger kommune
Elisabeth.Larsen2@sor-varanger.kommune.no

Medlemmer med møte- og talerett 

Kjell Magne Johansen
Brukerrepresentant, Hammerfest 
kjellmagnejohansen

Kicki Eriksson Nytun
Ansatterepresentant Norsk Sykepleierforbund
kicki.eriksson.nytun@finnmarkssykehuset.no 

Trond Mikkola
Ansatterepresentant Fagforbundet
tmk@svk.no

Marit Gansmo
Assisterende fylkeslege
fmfimaga@fylkesmannen.no

Lisa Friborg
Rådgiver helse og velferd KS Nord-Norge
Lisa.Friborg@ks.no

Linda Okstad
Assisterende instituttleder, UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet
linda.a.okstad@uit.no

Varamedlemmer for medlemmer med møte- og talerett

Solbjørg Henningsen
Brukerrepresentant
vengsoy@live.com

Ole I. Hansen (Fagforbundet)
Ansatterepresentant
vara for Kicki Eriksson Nytun
Ole.I.Hansen@finnmarkssykehuset.no

Aron Haraldsen
HTV KS, Vadsø kommune
vara for Trond Mikkola
aron.haraldsen@vadso.kommune.no

Unn Martinsen (KS)
vara for Lisa Friborg
unn.martinsen@ks.no  

Trine Lise Edvardsen
(UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet)
Vara for Linda Okstad
trine.l.edvardsen@uit.no

Møtereferater

vedlegg 6 - Rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge. Status utfordringer og forslag til tiltak (002).pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/vedlegg 6 - Rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge. Status utfordringer og forslag til tiltak (002).pdfvedlegg 6 - Rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge. Status utfordringer og forslag til tiltak (002).pdf
Vedlegg 2 - Helsetjenester for eldre.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/Vedlegg 2 - Helsetjenester for eldre.pdfVedlegg 2 - Helsetjenester for eldre.pdf
Protokoll OSO 14. oktober 2019.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/Protokoll OSO 14. oktober 2019.pdfProtokoll OSO 14. oktober 2019.pdf
2019-06-03 OSO Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2019-06-03 OSO Protokoll.pdf2019-06-03 OSO Protokoll.pdf
2019-02-04 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2019-02-04 OSO protokoll.pdf2019-02-04 OSO protokoll.pdf
2018-10-22 OSO Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2018-10-22 OSO Protokoll.pdf2018-10-22 OSO Protokoll.pdf
2018-06-04 Særutskrift samarbeidsavtale LIS1.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2018-06-04 Særutskrift samarbeidsavtale LIS1.pdf2018-06-04 Særutskrift samarbeidsavtale LIS1.pdf
2018-06-04 Særutskrift - etablering av fastlegeråd.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2018-06-04 Særutskrift - etablering av fastlegeråd.pdf2018-06-04 Særutskrift - etablering av fastlegeråd.pdf
2018-06-04 Særutskrift - endret LIS1 utdanning.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2018-06-04 Særutskrift - endret LIS1 utdanning.pdf2018-06-04 Særutskrift - endret LIS1 utdanning.pdf
2018-06-04 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2018-06-04 OSO protokoll.pdf2018-06-04 OSO protokoll.pdf
2018-02-19 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2018-02-19 OSO protokoll.pdf2018-02-19 OSO protokoll.pdf
2017-10-23 OSO Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2017-10-23 OSO Protokoll.pdf2017-10-23 OSO Protokoll.pdf
2017-06-23 OSO Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2017-06-23 OSO Protokoll.pdf2017-06-23 OSO Protokoll.pdf
2017-03-13 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2017-03-13 OSO protokoll.pdf2017-03-13 OSO protokoll.pdf
2016-12-05 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2016-12-05 OSO protokoll.pdf2016-12-05 OSO protokoll.pdf
2016-09-15 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2016-09-15 OSO protokoll.pdf2016-09-15 OSO protokoll.pdf
2016-06-13 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2016-06-13 OSO protokoll.pdf2016-06-13 OSO protokoll.pdf
2016-04-04 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2016-04-04 OSO protokoll.pdf2016-04-04 OSO protokoll.pdf
2015-12-16 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2015-12-16 OSO protokoll.pdf2015-12-16 OSO protokoll.pdf
2015-10-01 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2015-10-01 OSO protokoll.pdf2015-10-01 OSO protokoll.pdf
2015-03-27 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2015-03-27 OSO protokoll.pdf2015-03-27 OSO protokoll.pdf

 
 


Fant du det du lette etter?