HELSENORGE

Overordnet samarbeidsorgan

OSO er et partssammensatt overordnet rådgivende organ mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. OSO kan ta beslutninger på vegne av alle kommunene og Finnmarkssykehuset i saksområder som avgrenses av overordnet samarbeidsavtale, og med de begrensninger som følger av lov og forskrift. Tiltak som har vesentlige økonomiske eller strukturelle konsekvenser, og som går ut over den fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommune og helseforetaket. 

​OSOs formål er å legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. OSO har ti medlemmer som oppnevnes for fire år av gangen. hvorav Finnmarkssykehuset og kommunene har fem medlemmer hver. Kommunenes medlemmer oppnevnes av styret i KS Finnmark. To av medlemmene skal ha helsefaglig kompetanse, og én av disse skal være kommuneoverlege. Finnmarkssykehusets medlemmer oppnevnes av foretaksdirektøren. 

Øvrige medlemmer med møte- og talerett: Én pasient- og brukerrepresentant utnevnt av brukerutvalget i Finnmarkssykehuset, Fylkeslegen i Finnmark, én representant fra KS samt ansatterepresentasjon ved at ansattes organisasjoner kan møte med to representanter, én fra kommunene og én fra Finnmarkssykehuset.

Sekretariat: Samhandlingsenheten i Finnmarkssykehuset

Møter 2022 

Kommer.

Medlemmer

Bente Moen (Leder)
Helse- og omsorgssjef  Porsanger kommune
bente.moen@porsanger.kommune.no

Vivi Brenden Bech (Nestleder)
Konst. Adm. direktør, Finnmarkssykehuset
siri.tau.ursin@finnmarkssykehuset.no

Rita Jørgensen
Klinikksjef Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset
rita.jorgensen@finnmarkssykehuset.no

Line S. Grongstad
Konst. Kvalitets- og utviklingssjef, Finnmarkssykehuset
vivi.brenden.bech@hammerfest.kommune.no

Leif Vidar Olsen
Rådmann, Hammerfest kommune
leif.vidar.olsen@hammerfest.kommune.no

Helge Bjøru
Kommuneoverlege, Nordkapp kommune
helge.bjoru@nordkapp.nhn.no

Fiona Sahl
Kommunalsjef, Vadsø kommune
Fiona.Sahl@vadso.kommune.no

Britt Larsen Mehmi
Kommuneoverlege Vadsø kommune
britt.larsen.mehmi@vadso.kommune.no

Varamedlemmer

Vera Meyer
Helse- og omsorgssjef, Loppa kommune
vera.meyer@loppa.kommune.no

Harald Sunde
Medisinsk fagsjef, Finnmarkssykehuset
Harald.Gunnar.Sunde@finnmarkssykehuset.no

Lise Beate Dalsaunet
Enhetsleder kirurgi, Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset
Lise.Beate.Dalsaunet@finnmarkssykehuset.no

Bjørn Wembstad 
Avdelingsleder/overlege indremedisin, Klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset
Bjorn.Wembstad@finnmarkssykehuset.no

Lens Elisabeth Nielsen
Klinikksjef, Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset
lena.elisabeth.nielsen@finnmarkssykehuset.no

Jørgen Nilsen
Klinikksjef, Hammerfest sykehus
jørgen.nilsen@finnmarkssykehuset.no

Bjørn Atle Hansen (vara for Leif Vidar Olsen)
Rådmann, Alta kommune
Bjorn-Atle.Hansen@alta.kommune.no

Jan Eggesvik (vara for Helge Bjøru)
Kommuneoverlege, Lebesby kommune
jan.arild.eggesvik@lebesby.kommune.no

Anu Saari (vara for Fiona Sahl)
Virksomhetsleder, Tana kommune
anu.saari@tana.kommune.no

Elisabeth Larsen
(vara for Britt Larsen Mehmi)
Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd, Sør-Varanger kommune
Elisabeth.Larsen2@sor-varanger.kommune.no

Medlemmer med møte- og talerett 

Kjell Magne Johansen
Brukerrepresentant, Hammerfest 
kjellmagnejohansen

Kicki Eriksson Nytun
Ansatterepresentant Norsk Sykepleierforbund
kicki.eriksson.nytun@finnmarkssykehuset.no 

Trond Mikkola
Ansatterepresentant Fagforbundet
tmk@svk.no

Marit Gansmo
Assisterende fylkeslege
fmfimaga@fylkesmannen.no

Lisa Friborg
Rådgiver helse og velferd KS Nord-Norge
Lisa.Friborg@ks.no

Linda Okstad
Assisterende instituttleder, UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet
linda.a.okstad@uit.no

Varamedlemmer for medlemmer med møte- og talerett

Solbjørg Henningsen
Brukerrepresentant
vengsoy@live.com

Ole I. Hansen (Fagforbundet)
Ansatterepresentant
vara for Kicki Eriksson Nytun
Ole.I.Hansen@finnmarkssykehuset.no

Aron Haraldsen
HTV KS, Vadsø kommune
vara for Trond Mikkola
aron.haraldsen@vadso.kommune.no

Unn Martinsen (KS)
vara for Lisa Friborg
unn.martinsen@ks.no  

Trine Lise Edvardsen
(UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet)
Vara for Linda Okstad
trine.l.edvardsen@uit.no

Bjørn Øygard
Assisterende fylkeslege
Vara for Marit Gansmo
fmfiboy@fylkesmannen.no

Møtereferater

2021

​​Arkiv 

vedlegg 6 - Rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge. Status utfordringer og forslag til tiltak (002).pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/vedlegg 6 - Rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge. Status utfordringer og forslag til tiltak (002).pdfvedlegg 6 - Rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge. Status utfordringer og forslag til tiltak (002).pdfpdf1569948
Vedlegg 2 - Helsetjenester for eldre.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/Vedlegg 2 - Helsetjenester for eldre.pdfVedlegg 2 - Helsetjenester for eldre.pdfpdf1289467
Protokoll OSO 8. juni 2020.docx.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/Protokoll OSO 8. juni 2020.docx.pdfProtokoll OSO 8. juni 2020.docx.pdfpdf195945
Protokoll OSO 24. februar 2020.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/Protokoll OSO 24. februar 2020.pdfProtokoll OSO 24. februar 2020.pdfpdf228975
Protokoll OSO 23. november 2020.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/Protokoll OSO 23. november 2020.pdfProtokoll OSO 23. november 2020.pdfpdf271193
Protokoll OSO 22.februar 2021.docx.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/Protokoll OSO 22.februar 2021.docx.pdfProtokoll OSO 22.februar 2021.docx.pdfpdf239964
Protokoll OSO 20.09. 2021.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2021/Protokoll OSO 20.09. 2021.pdfProtokoll OSO 20.09. 2021.pdfpdf360957
Protokoll OSO 14. oktober 2019.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/Protokoll OSO 14. oktober 2019.pdfProtokoll OSO 14. oktober 2019.pdfpdf384483
Protokoll OSO 13.12. 2021x.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2021/Protokoll OSO 13.12. 2021x.pdfProtokoll OSO 13.12. 2021x.pdfpdf246370
Protokoll OSO 07.06. 2021.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2021/Protokoll OSO 07.06. 2021.pdfProtokoll OSO 07.06. 2021.pdfpdf271843
2019-06-03 OSO Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2019-06-03 OSO Protokoll.pdf2019-06-03 OSO Protokoll.pdfpdf406237
2019-02-04 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2019-02-04 OSO protokoll.pdf2019-02-04 OSO protokoll.pdfpdf1699770
2018-10-22 OSO Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2018-10-22 OSO Protokoll.pdf2018-10-22 OSO Protokoll.pdfpdf536588
2018-06-04 Særutskrift samarbeidsavtale LIS1.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2018-06-04 Særutskrift samarbeidsavtale LIS1.pdf2018-06-04 Særutskrift samarbeidsavtale LIS1.pdfpdf484151
2018-06-04 Særutskrift - etablering av fastlegeråd.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2018-06-04 Særutskrift - etablering av fastlegeråd.pdf2018-06-04 Særutskrift - etablering av fastlegeråd.pdfpdf486736
2018-06-04 Særutskrift - endret LIS1 utdanning.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2018-06-04 Særutskrift - endret LIS1 utdanning.pdf2018-06-04 Særutskrift - endret LIS1 utdanning.pdfpdf507474
2018-06-04 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2018-06-04 OSO protokoll.pdf2018-06-04 OSO protokoll.pdfpdf534730
2018-02-19 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2018-02-19 OSO protokoll.pdf2018-02-19 OSO protokoll.pdfpdf146949
2017-10-23 OSO Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2017-10-23 OSO Protokoll.pdf2017-10-23 OSO Protokoll.pdfpdf731629
2017-06-23 OSO Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2017-06-23 OSO Protokoll.pdf2017-06-23 OSO Protokoll.pdfpdf167871
2017-03-13 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2017-03-13 OSO protokoll.pdf2017-03-13 OSO protokoll.pdfpdf642902
2016-12-05 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2016-12-05 OSO protokoll.pdf2016-12-05 OSO protokoll.pdfpdf3303044
2016-09-15 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2016-09-15 OSO protokoll.pdf2016-09-15 OSO protokoll.pdfpdf340042
2016-06-13 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2016-06-13 OSO protokoll.pdf2016-06-13 OSO protokoll.pdfpdf340376
2016-04-04 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2016-04-04 OSO protokoll.pdf2016-04-04 OSO protokoll.pdfpdf587405

 
 


Fant du det du lette etter?