Overordnet samarbeidsorgan

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom Finnmarkssykehuset og kommunene i Finnmark

OSO er et partssammensatt overordnet rådgivende organ mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. OSO kan ta beslutninger på vegne av alle kommunene og Finnmarkssykehuset i saksområder som avgrenses av Overordnet samarbeidsavtale, og med de begrensninger som følger av lov og forskrift. Tiltak som har vesentlige økonomiske eller strukturelle konsekvenser, og som går ut over den fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommune og helseforetaket. 

​OSOs formål er å legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. OSO har ti medlemmer som oppnevnes for fire år av gangen. hvorav Finnmarkssykehuset og kommunene har fem medlemmer hver. Kommunenes medlemmer oppnevnes av styret i KS Finnmark. To av medlemmene skal ha helsefaglig kompetanse, og én av disse skal være kommuneoverlege. Finnmarkssykehusets medlemmer oppnevnes av foretaksdirektøren. Øvrige medlemmer med møte- og talerett: Én pasient- og brukerrepresentant utnevnt av brukerutvalget i Finnmarkssykehuset, Fylkeslegen i Finnmark, én representant fra KS samt ansatterepresentasjon ved at ansattes organisasjoner kan møte med to representanter, én fra kommunene og én fra Finnmarkssykehuset.

Sekretariat: Samhandlingsenheten i Finnmarkssykehuset

Medlemmer

Ellen Beccer Brandvoll
Rådmann Gamvik kommune
Ellen.Beccer.Brandvold@gamvik.kommune.no

Eva Håheim Pedersen
Adm. direktør, Finnmarkssykehuset
Eva.Haheim.Pedersen@finnmarkssykehuset.no

Rita Jørgensen
Klinikksjef Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset
rita.jorgensen@finnmarkssykehuset.no

Vivi Brenden Bech
Klinikksjef Klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset
vivi.brenden.bech@finnmarkssykehuset.no

Inger Lise Balandin
Klinikksjef psykisk helsevern og rus, Finnmarkssykehuset
inger.lise.balandin@finnmarkssykehuset.no

Anne Grethe Olsen
Kvalitets- og utviklingssjef, Finnmarkssykehuset
Anne.Grethe.Olsen@finnmarkssykehuset.no

Leif Vidar Olsen
Rådmann, Hammerfest kommune
leif.vidar.olsen@hammerfest.kommune.no

Kenneth Johansen
Kommuneoverlege, Alta kommune
Kenneth.Johansen@alta.kommune.no

Fiona Sahl
Kommunalsjef, Vadsø kommune
Fiona.Sahl@vadso.kommune.no

Britt Larsen Mehmi
Kommuneoverlege Vadsø kommune
britt.larsen.mehmi@vadso.kommune.no

Varamedlemmer

Jørgen Nilsen
Klinikksjef Klinikk Prehospitale tjenester, Finnmarkssykehuset
Jorgen.Nilsen@finnmarkssykehuset.no

Harald Sunde
Medisinsk fagsjef, Finnmarkssykehuset
Harald.Gunnar.Sunde@finnmarkssykehuset.no

Lise Beate Dalsaunet
Enhetsleder kirurgi klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset
Lise.Beate.Dalsaunet@finnmarkssykehuset.no

Robert Kechter
DPS leder Vest-Finnmark, Finnmarkssykehuset
Robert.Kechter@finnmarkssykehuset.no

Bjørn Wembstad
Avdelingsleder/overlege indremedisin klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset
Bjorn.Wembstad@finnmarkssykehuset.no

Bjørn Atle Hansen (vara for Leif Vidar Olsen)
Rådmann, Alta kommune
Bjorn-Atle.Hansen@alta.kommune.no

Jan Eggesvik (vara for Kenneth Johansen)
Kommuneoverlege, Lebesby kommune
jan.arild.eggesvik@lebesby.kommune.no

Nina Bordi Øvergaard (vara for Britt Larsen Mehmi)
Rådmann, Sør-Varanger kommune
Nina.Overgaard@sor-varanger.kommune.no

Bente Moen (vara for Elfrid Boine)
Helse- og omsorgssjef, Porsanger kommune
bente.moen@porsanger.kommune.no

Medlemmer med møte- og talerett 

Kicki Eriksson Nytun
Ansatterepresentant Norsk Sykepleierforbund
kicki.eriksson.nytun@finnmarkssykehuset.no 

Trond Mikkola
Ansatterepresentant Fagforbundet
tmk@svk.no

Guri Moen Lajord
Rådgiver helse og velferd KS Nord-Norge
guri.moen.lajord@ks.no

Eivind Merok
Fylkeslege
fmfieime@fylkesmannen.no

Jørgen Dahl
Brukerrepresentant
aldon@online.no

Linda Okstad
Assisterende instituttleder, UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet
linda.a.okstad@uit.no

Varamedlemmer for medlemmer med møte- og talerett

Ole I. Hansen (Fagforbundet)
Ansatterepresentant
vara for Kicki Eriksson Nytun
Ole.I.Hansen@finnmarkssykehuset.no

Gunn Inger Skog
Ansatterepresentant
vara for Trond Mikkola
gunn.inger.skog@hammerfest.kommune.no

Solbjørg Henningsen
Brukerrepresentant
vara for Jørgen Dahl
vengsoy@live.com

Unn Martinsen (KS)
vara for Guri Moen Lajord
unn.martinsen@ks.no  

Møtereferater

Protokoll 23 juni 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/Protokoll 23 juni 2017.pdfProtokoll 23 juni 2017.pdf
2017-03-13 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2017-03-13 OSO protokoll.pdf2017-03-13 OSO protokoll.pdf
2016-12-05 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2016-12-05 OSO protokoll.pdf2016-12-05 OSO protokoll.pdf
2016-09-15 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2016-09-15 OSO protokoll.pdf2016-09-15 OSO protokoll.pdf
2016-06-13 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2016-06-13 OSO protokoll.pdf2016-06-13 OSO protokoll.pdf
2016-04-04 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2016-04-04 OSO protokoll.pdf2016-04-04 OSO protokoll.pdf
2015-12-16 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2015-12-16 OSO protokoll.pdf2015-12-16 OSO protokoll.pdf
2015-10-01 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2015-10-01 OSO protokoll.pdf2015-10-01 OSO protokoll.pdf
2015-03-27 OSO protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/OSO - Overordnet samarbeidsorgan/Protokoller/2015-03-27 OSO protokoll.pdf2015-03-27 OSO protokoll.pdf