Samhandlingsenheten

Kontaktinformasjon til samhandlingsenheten i Finnnmarkssykehuset

Samhandlingsenheten er organisert i Senter for fag, forskning og samhandling

Britt Ingunn Jervidalo
Kommunekoordinator Øst-Finnmark
M 905 71 289 | britt.ingunn.jervidalo@finnmarkssykehuset.no

Kristin Larsson
Kommunekoordinator Vest-Finnmark
M 907 18 386 | kristin.larsson@finnmarkssykehuset.no

Tina Ollila Uglebakken
Praksiskonsulent
tina.ollila.uglebakken@finnmarkssykehuset.no 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.