Kontaktinformasjon til samhandlingsenheten i Finnnmarkssykehuset

Samhandlingsenheten

Samhandlingsenheten er organisert i Senter for fag, forskning og samhandling

Britt Ingunn Jervidalo
Kommunekoordinator Øst-Finnmark
M 905 71 289 | britt.ingunn.jervidalo@finnmarkssykehuset.no

Åse Linaker Sommerstedt
Kommunekoordinator Vest-Finnmark
T 78 42 10 82| Ase.Linaker.Sommerstedt@finnmarkssykehuset.no

Fant du det du lette etter?