HELSENORGE

Samhandlingsenheten

Samhandlingsenheten er organisert i Senter for fag, forskning og samhandling. Samhandlingsleder jobber foretaksovergripende, mens resterende tilhører de respektive sykehus og klinikker.

Samhandlingsleder

Siw Blix ​
T 78 96 99 92 | siw.blix@finnmarkssykehuset.no​


Hammerfest sykehus 

Hege Torp Mathisen
Samhandlings- og e-helserådgiver 

T 78 96 92 48 | hege.torp.mathisen@finnmarkssykehuset.no

Åse Linaker Sommerstedt
Kommunekoordinator Vest-Finnmark
T 78 96 92 79 ​| Ase.Linaker.Sommerstedt@finnmarkssykehuset.no

Kirkenes sykehus

Stine Lise Jørgensen
Samhandlingsrådgiver
T 78 96 94 69 | stine.lise.jorgensen@finnmarkssykehuset.no​

Britt Ingunn Jervidalo
Kommunekoordinator Øst-Finnmark
M 905 71 289 | britt.ingunn.jervidalo@finnmarkssykehuset.no

Klinikk Alta

Tone Mauseth
Kvalitet- og samhandlingsrådgiver
T  78 96 95 69  | Tone.mauseth@finnmarkssykehuset.no

Sámi klinihkka

Brit Øvregård
Kvalitets- og samhandlingsrådgiver
T 78 96 98 19 | Britt.Irene.Ovregard@finnmarkssykehuset.no

Klinikk Prehosptale tjenester

Lisa Jakobsen Berg
Kvalitets- og samhandlingskonsulent
T 77 89 69 62 | lisa.jakobsen@finnmarkssykehuset.no
Fant du det du lette etter?