Telefonliste – sykehuset

​Telefonliste Klinikk Hammerfest

Medisinsk sengepost

Enhetsleder Johanna M Dahl Nygaard
T 78 42 14 09

Medisinsk sengepost 7-dagers enhet
T 78 42 14 10 / 14 11

Medisinsk sengepost 5-dagers enhet
T 78 42 14 20

Slag-/geriatrienhet
T 78 42 14 15

Sekretær
T 78 42 14 12

Medisinsk poliklinikk

Enhetsleder Lisbeth Skaugvold
T 78 42 14 32

Sekretær ekspedisjon
T 78 42 14 30

Sekretær
T 78 42 14 31

Vaktrom
T 78 42 14 33

Kirurgisk/Ortopedisk sengepost

T 78 42 13 16

Avdelingssykepleier Bente Orvik
T 78 42 13 13

Ass.avdelingssykepleier Ragnhild Heggelund
T 78 42 13 13

Vaktrom
T 78 42 13 14

Kreftpoliklinikken

T 78 42 13 45

Kirurgisk/Ortopedisk poliklinikk

T 78 42 13 32 / 13 40

Avdelingsykepleier Oddlaug Halvorsen
T 78 42 13 32

Vaktrom
T 78 42 1 340

Føde-og gynekologisk avdeling

Avd. jordmor Unn Sissel Juliussen
T 78 42 15 11

Vaktrom
T 78 42 15 10 / 15 12

Sekretær
T 78 42 15 03

Gynekologisk poliklinikk/skranke

T 78 42 15 09

Vaktrom
T 78 42 15 30

Sekretær
T 78 42 15 03

Sykepleierkontor Bente Brun
T 78 42 15 22

Barneposten

Avdelingssykepleier Margareth Larsen
T 78 42 16 11

Ass. avdelingssykepleier Solveig Svendsen
T 78 42 16 11

Ekspedisjon
T 78 42 16 02
Sekretær
T 78 42 16 03 / 16 04

Vaktrom
78 42 16 10 / 16 12

Intensiv / dagkirurgisk avdeling

Konst. avdelingsykepleier Gunn Strand
T 78 42 12 21

Ass. avdelingsykepleier Tone E. Dagsvold
T 78 42 12 57

Vaktrom
T 78 42 12 20 / 12 23

Dagkirurgi
T 78 42 13 29

Medisinsk biokjemi og blodbank

Blodbank 
T 78 42 15 73

Laboratoriet
T 79 42 15 52Telefonliste Klinikk Kirkenes

Medisinsk avdeling

Avdelingsleder Carlo Mortensen
T 78 97 50 03

Enhet for poliklinikk og dagbehandling

T 78 97 56 91

Medisinsk sengeenhet

Enhetsleder Ørjan Aven
T 78 97 53 28

Dialysen Kirkenes
T 78 97 51 66

Dialysen Vadsø
T 78 94 25 24

Kreftenhet og infusjon

T 78 97 51 67 / 78 97 51 68

Kirurgisk/ortopedisk/ føde/ gynekologisk avdeling

Avdelingsleder Lise Beate Dalsaunet
T 78 97 50 04

Kirurgisk sengenhet

Vaktrom Tun 1 - 5-døgnstun
T 78 97 53 25

Vaktrom Tun 2 
T 78 97 53 24

Føde-/gynekologisk sengeenhet

Enhetsleder Monica Benberg Antonsen
T 78 97 53 58

Vaktrom
T 78 97 53 70

Gynekologisk poliklinikk/timebestilling
T 78 97 56 92

Akuttavdeling

Intensivavdeling med akuttmottak

Avdelingssykepleier Turid Gudim Aune
T 78 97 50 80

Akuttmottak
T 78 97 50 70

Dagkirurgi
T 78 97 51 18

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Avdelingsleder Kari Beate Engseth
T 78 97 50 02
Vaktrom
78 97 53 95

Medisinsk biokjemi og blodbank

Blodbank 
T 78 97 52 78

Laboratoriet
T 79 97 52 70

Fant du det du lette etter?