Telefonliste – sykehuset

​Telefonliste Klinikk Hammerfest

Medisinsk sengepost

Enhetsleder Johanna M Dahl Nygaard
T 78 42 14 09

Medisinsk sengepost C
T 78 42 14 10 / 14 11

Medisinsk sengepost D
T 78 42 14 20

Slag-/geriatrienhet
T 78 42 14 15

Sekretær/ alle innleggelser
T 78 42 14 12

Medisinsk poliklinikk

Sekretær ekspedisjon
T 78 42 14 30/ 78 42 14 31

Sekretær
T 78 42 14 31

Vaktrom
T 78 42 14 33

Kirurgisk/Ortopedisk sengepost

Sektretær
78 42 13 31

Enhetsleder Natasja Sofie Brataas
T 78 42 13 13

Ass.enhetsleder Pernille Nicolaysen
T 78 42 13 96

Vaktrom
T 78 42 13 14

Kreftpoliklinikken

T 78 42 13 45

Kirurgisk/Ortopedisk poliklinikk

T 78 42 13 32 / 13 40

Vaktrom
T 78 42 13 40

Føde-og gynekologisk avdeling

Avd. jordmor Unn Sissel Juliussen
T 78 42 15 11

Vaktrom
T 78 42 15 10 / 15 12

Sekretær
T 78 42 15 03

Gynekologisk poliklinikk/skranke

Vaktrom
T 78 42 15 30

Sekretær
T 78 42 15 03

Barn

Avdelingsleder kvinne og barn Bente Orvik
T 78 42 16 11

Enhetsleder barn Solveig Svendsen
T 78 42 16 06

Ekspedisjon
T 78 42 16 02

Sekretær
T 78 42 16 02 / 16 03

Vaktrom
78 42 16 10 / 16 12

Intensiv / dagkirurgisk avdeling

Enhetsleder Tone E. Dagsvold
T 78 42 12 21

Ass. enhetsleder Trine Strand Mikkelsen
T 78 42 12 57

Ekspedisjon
T 78 42 12 20 / 12 23

Dagkirurgi
T 78 42 13 29

Medisinsk biokjemi og blodbank

Blodbank 
T 78 42 15 71

Laboratoriet
T 79 42 15 52Telefonliste Klinikk Kirkenes

Medisinsk avdeling

Avdelingsleder Carlo Mortensen
T 78 97 50 03

Enhet for poliklinikk og dagbehandling

T 78 97 56 91

Medisinsk sengeenhet

Enhetsleder Ørjan Aven
T 78 97 53 28

Dialysen Kirkenes
T 78 97 51 66

Dialysen Vadsø
T 78 94 25 24

Dialysen Berlevåg
T 78 94 56 25

Kreftenhet og infusjon

T 78 97 51 67 / 78 97 51 68

Kirurgisk/ortopedisk/ føde/ gynekologisk avdeling

Avdelingsleder Lise Beate Dalsaunet
T 78 97 50 04

Kirurgisk sengenhet

Vaktrom Tun 1 - 5-døgnstun
T 78 97 53 25

Vaktrom Tun 2 
T 78 97 53 24

Føde-/gynekologisk sengeenhet

Enhetsleder Heidi Thoresen
T 78 97 53 58

Vaktrom
T 78 97 53 70

Gynekologisk poliklinikk/timebestilling
T 78 97 56 92

Akuttavdeling

Intensivavdeling med akuttmottak

Enhetsleder Tone Bjerknes
T 78 97 50 80

Akuttmottak
T 78 97 50 70

Dagkirurgi
T 78 97 51 18

ReHabilitering

Avdelingsleder Kari Beate Engseth
T 78 97 50 02
Vaktrom
78 97 53 95

Medisinsk biokjemi og blodbank

Blodbank 
T 78 97 52 78

Laboratoriet
T 79 97 52 70

Fant du det du lette etter?