Brukerundersøkelsen er under revidering

Brukerundersøkelse

SANKS ønsker å bli bedre på brukermedvirkning og øke kvaliteten på dagens behandlingstilbud. Her får du informasjon om formålet med undersøkelsen og hva deltakelse innebærer.

Per dagsdato er det kun brukerundersøkelse for døgnenheten – psykisk helse og avhengighet. SANKS arbeider med å få på plass brukerundersøkelse ved de andre kliniske enhetene i løpet av 2020/2021.

SANKS håper at akkurat DU ønsker å svare på denne undersøkelsen. De tilbakemeldingene du gir på bakgrunn av dine opplevelser og erfaringer er viktige i arbeidet med å forbedre behandlingstilbudet. 

Det er frivillig å delta

Deltakelse er frivillig og anonymt. Dersom du ikke ønsker å delta vil det ikke ha noen negative konsekvenser for din behandling ved SANKS.

Hvorfor brukerundersøkelse?

SANKS er opprettet for å arbeide for at samer skal få et likeverdig tjenestetilbud innen psykisk helse og avhengighet. SANKS er opptatt av å videreutvikle tjenestene som tilbys samisk befolkning og våre pasienter.

Tilbakemeldingene vil bli brukt til å forbedre vårt tilbud til våre pasienter samt generelt forbedringsarbeid i SANKS. I tillegg vil resultater bli en del av den årlige rapporten som SANKS sender til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. En oppsummering av tilbakemeldingene vil også bli brukt i fag- og/eller tjenesteutviklingsprosjekter i SANKS. 

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til brukerundersøkelsen, ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?