HELSENORGE

Brukerfornøydhetsundersøkelse

Sámi klinihkka/SANKS ønsker å bli bedre på brukermedvirkning og øke kvaliteten på dagens behandlingstilbud. Her får du informasjon om formålet med undersøkelsen og hva deltakelse innebærer.

Brukerfornøydhetsundersøkelse gjennomføres i alle enhetene i Sámi klinihkka/SANKS. 

Tilbakemeldingene vil bli brukt til å forbedre vårt tilbud til våre pasienter samt generelt forbedringsarbeid i Sámi klinihkka/SANKS. En oppsummering av tilbakemeldingene vil også bli brukt i fag- og/eller tjenesteutviklingsprosjekter i Sámi klinihkka/SANKS. 

Link til Brukerfornøydhetsundersøkelse for:

Psykiske helse og avhengighet
Voksen pasient/bruker, foreldre/foresatte eller pårørende
Barn/unge pasienter/brukere (BUP, UPA, Familieenheten)

Somatikk 
Geriatri (pårørende)​

Det er frivillig å delta

Deltakelse er frivillig og anonymt. Dersom du ikke ønsker å delta vil det ikke ha noen negative konsekvenser for din behandling ved SANKS.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til brukerundersøkelsen, ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?