HELSENORGE

FoU-styret

FoU-styret skal ivareta og fremme SANKS oppgaver knyttet til forskning og utvikling. Styrets primære oppgave er å forvalte og tildele de årlige budsjetterte FoU-midlene i tråd med prioriterte mål, retningslinjer og utlysning.

SANKS har et nasjonalt ansvar, og styret sammensettes dermed av representanter fra ulike samiske områder, samtidig som bredden i praksisfeltet og relevante forskingsmiljø bør være representert.

Styremedlemmer


Styreleder Marianne V. Trondsen

Seniorforsker / ph.d.
Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)Styrets nestleder Merete Saus

Professor. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.
UiT Norges arktiske universitet. Psykologspesialist / ph.d. Anne Lene Dimpas

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)


(bilde kommer) 
Brukerrepresentant Ole-Henrik Lifjell

 


Forskningsleder Mette Kjær

Finnmarkssykehuset HF


Første amanuensis Christina Storm Mienna
Övertandläkare, Klinisk oral fysiologi
Institutionen för odontologi, Medicinska fakulteteten, Umeå universitet
Region Västerbotten


 


Professor i helsevitenskap Ketil Lenert Hansen
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, - psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Varamedlemmer

Rådgiver Anne Kalstad Mikkelsen
Árran lulesamisk senter

PhD Astrid Eriksen
OsloMet-storbyuniversitetet

Første amanuensis Ingunn Skre
Institutt for psykologi, UiT – Norges arktiske universitet

Lege/ PhD Maja Gran Erke
Oslo Universitetssykehus, øyeavdelingen

Psykologspesialist/PhD Margrethe Bals Utsi
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS)

Første amanuensis Astri Dankertsen, 
Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet ​

Brukerrepresentant June Gerd Johnsen 

Brukerrepresentant Grethe Dunfjeld

Mandat for FoU-styret

Plan for forskning og utviklingsarbeid

SANKS sin visjon er å utvikle et godt psykisk helsevern til den samiske befolkning i Norge. Som et ledd i å nå visjonen og ivareta de oppgaver er det utarbeidet en egen FoU-plan. (Ny plan er under utarbeidelse).

FoU-virksomheten skal støtte opp under visjonen gjennom forskning, utviklings­arbeid og innovasjon. Planen er en veileder og et viktig hjelpemiddel for å motivere ansatte, samarbeidspartnere og brukere til å satse på forsknings- og utviklingsarbeid innenfor psykisk helsevern til den samiske befolkning.

Styremøtereferater

Søk i styremøtereferater

​​​

2022​

​​

2021


 

2019- 2020


2017- 2018 

2014- 2016

2016-11-24 Protokoll off.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2016/2016-11-24 Protokoll off.pdf2016-11-24 Protokoll off.pdfpdf502049
2016-04-14 Protokoll off.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2016/2016-04-14 Protokoll off.pdf2016-04-14 Protokoll off.pdfpdf254320

2015-11-25 Møteprotokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2015/2015-11-25 Møteprotokoll.pdf2015-11-25 Møteprotokoll.pdfpdf380944

2014-11-19 Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2014/2014-11-19 Protokoll.pdf2014-11-19 Protokoll.pdfpdf207381
2014-06-17 Møteprotokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2014/2014-06-17 Møteprotokoll.pdf2014-06-17 Møteprotokoll.pdfpdf105242

2011- 2013

2013-12-10 Møteprotokoll til publisering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2013/2013-12-10 Møteprotokoll til publisering.pdf2013-12-10 Møteprotokoll til publisering.pdfpdf90034
2013-03-07 Møteprotokoll til publisering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2013/2013-03-07 Møteprotokoll til publisering.pdf2013-03-07 Møteprotokoll til publisering.pdfpdf121730

2012-11-28 Møteprotokoll FoU-styret til publisering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2012/2012-11-28 Møteprotokoll FoU-styret til publisering.pdf2012-11-28 Møteprotokoll FoU-styret til publisering.pdfpdf133125
2012-03-28 Møtereferat til publisering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2012/2012-03-28 Møtereferat til publisering.pdf2012-03-28 Møtereferat til publisering.pdfpdf122584

2011-11-22 FoU-styre møtereferat.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2011/2011-11-22 FoU-styre møtereferat.pdf2011-11-22 FoU-styre møtereferat.pdfpdf108244
2011-05-03 Offentlig protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Forskningsstyret_moetereferater/2011/2011-05-03 Offentlig protokoll.pdf2011-05-03 Offentlig protokoll.pdfpdf216336

Oversikt over tildelte FoU- midler

Her finnes en oversikt over forskning,- fag og tjenesteutviklingsprosjekter FoU-styret har tildelt midler til siden 2005 fram til 2022.

Oversikt over tildelte midler 2005-2022

Fant du det du lette etter?