HELSENORGE

FoU-styret

FoU-styret skal ivareta og fremme SANKS oppgaver knyttet til forskning og utvikling. Styrets primære oppgave er å forvalte og tildele de årlige budsjetterte FoU-midlene i tråd med prioriterte mål, retningslinjer og utlysning.

SANKS har et nasjonalt ansvar, og styret sammensettes dermed av representanter fra ulike samiske områder, samtidig som bredden i praksisfeltet og relevante forskingsmiljø bør være representert.

Styremedlemmer

Styreleder Marianne V. Trondsen
Seniorforsker, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet 


Styrets nestleder Merete Saus
Professor. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. 


Director Christina Storm Mienna
Várdduo – Centre for Sámi research, Umeå University.
Associate professor, Dept. of Odontology, Umeå University.Brukerrepresentant Grethe Dunfjeld 
Referansegruppe SANKS, Sørsamisk representant. Professor Ketil Lenert Hansen
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, - psykisk helse og barnevern (RKBU Nord). Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.Psykologspesialist Margrethe Bals Utsi
Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS), Finnmarkssykehuset HF. Kommunepsykolog, Kautokeino Kommune.​


Forskningsleder Mette Kjær
Senter for fag, forskning og samhandling, Finnmarkssykehuset HF.
Førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitetVaramedlemmer

Førsteamanuensis Astri Dankertsen 
Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet

Fosker Astrid Eriksen
Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet

Psykologspesialist Anne Lene Turi Dimpas
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS). Kommunepsykolog, Kautokeino kommune. 

Professor Bodil Hansen Blix 
Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Professor II, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet.

Professor & Research group leader Grete Mehus
Rural and Remote Nursing and Healthcare in Arctic and North-Sami Areas, RRNH, Campus Hammerfest IHO, UiT Norges arktiske universitet.

Seniorrådgiver Maja Gran Erke 
Direktoratet for e-helse. Overlege, PhD ved Oslo universitetssykehus

Brukerrepresentant 

Brukerrepresentant 

Mandat for FoU-styret

Plan for forskning og utviklingsarbeid

SANKS sin visjon er å utvikle et godt psykisk helsevern til den samiske befolkning i Norge. Som et ledd i å nå visjonen og ivareta de oppgaver er det utarbeidet en egen FoU-plan. (Ny plan er under utarbeidelse).

FoU-virksomheten skal støtte opp under visjonen gjennom forskning, utviklings­arbeid og innovasjon. Planen er en veileder og et viktig hjelpemiddel for å motivere ansatte, samarbeidspartnere og brukere til å satse på forsknings- og utviklingsarbeid innenfor psykisk helsevern til den samiske befolkning.

Styremøtereferater

​​​2023


2022​

​​

2021


 

2019- 2020


2017- 2018

​​

Oversikt over tildelte FoU- midler

Her finnes en oversikt over forskning,- fag og tjenesteutviklingsprosjekter FoU-styret har tildelt midler til siden 2005 fram til 2023.

Oversikt over tildelte midler 2005-2023​​​


Fant du det du lette etter?