Om oss

SANKS er spesialisthelsetjeneste som tilbyr utredning og behandling innenfor psykisk helse- og rusvern for alle.  SANKS har i tillegg nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for den samiske befolkningen. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset HF.

Kontaktinformasjon

E-post
sanks-postmottak@finnmarkssykehuset.no

SANKS barn og unge, FoU og adm.
78 94 75 00

SANKS voksne
78 94 76 50

Døgnenhet- psykisk helse og avhengighet (Voksne)
78 94 76 00

Nasjonalt team (Tilbud utenfor Finnmark)
915 18 742

MediakontaktAmund Peder Teigmo

Klinikksjef, Sámi klinihkka
78 46 87 70 |M 918 39 178
Amund.Peder.Teigmo@finnmarkssykehuset.no


Henriette Joks
 
Språk- og informasjonrådgiver
T 78 94 75 15 | M 941 68 134 |Henriette.joks@finnmarkssykehuset.no

Hva gjør SANKS

Visjon
SANKS skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rusarbeid.

Mål
Å nå ut til pasienter, pårørende, fagpersoner, samarbeidspartnere og allmenheten i alle helseregioner med vår kunnskap om samisk psykisk helsevern og rusarbeid.

SANKS oppgaver

  • Videreutvikle kliniske tjenester

Den kliniske virksomheten i SANKS er en viktig arena for utvikling av kulturtilpassede behandlingsmetoder «skreddersydd» for og til samiske pasienter.

  • Fremme og drive forskning og utviklingsarbeid.

SANKS skal blant annet bidra til å etablere samt delta i forskningsnettverk, tilrettelegge for flere PhD- prosjekter, bidra i forskning, fag og tjenesteutviklingsprosjekter.

  • Tilby undervisning og veiledning

Viktig del av SANKS virksomhet går til kompetansespredning. Her inngår bl.a. formidling og undervisning til helsepersonell, pasienter, pårørende, studenter, forskere spesielt innen tema språk og kulturforståelse.

  • Tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering


Styrende dokumenter

De styrende dokumentene har til hensikt å veilede og konkretisere visjon og mål for virksomheten i SANKS.

Strategiplan 2019-2024

Strategien viser til det SANKS skal gjøre for å realisere det nasjonale oppdraget de har fått. Den inneholder visjon, verdier og målsetninger. Den vil bli operasjonalisert gjennom handlingsplanen.

Kompetansespredningsplan 2019-2024

Kompetansespredningsplanen er gjeldende for kompetansetjenesten i SANKS. Planen synliggjør organiseringen av kompetansespredningsarbeidet, -tiltakene, virkemidlene og metodene overfor de ulike målgruppene.

Handlingsplan 2019

Handlingsplanen synliggjør prioritering og organisering av tiltak for å nå kompetansespredningsplanens resultatmål.

Organisasjonskart

Organisasjonskart Sámi klinihkka

Organisasjonskart (pr.24.04.20)

​Ledelsen 


Edit Johnsen
Leder SANKS 


Portrettbilde av Tove Laiti

Tove Laiti
Enhetsleder familieenheten
78 94 75 70| M 415 43 375 | tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no 

Portrettbilde av Frøydis Nystad Nilsen

Frøydis Nystad Nilsen
Enhetsleder BUP, medisinskfaglig rådgiver barn og unge
T 78 94 75 20| M 907 94 475 | froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no


Arnhild Somby
Enhetsleder UPA 
78 94 75 63| Arnhild.Somby@finnmarkssykehuset.no


Christina Øvregård 
Enhetsleder PUT/TSB
T 78 94 75 40 |Christina.Ovregard@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Ellen Ingrid Eira
Ellen Ingrid Eira
Enhetsleder Døgnenhet- psykisk helse og avhengighet
T 78 94 76 10| M 902 78 942 ellen.ingrid.g.eira@finnmarkssykehuset.no 


Tonje Samuelsen
Konstituert enhetsleder VPP
78 94 76 66 | Tonje.Samuelsen@finnmarkssykehuset.no

Oversikt over tildelte FoU-midler

Her finnes en oversikt over forskning,- fag og tjenesteutviklingsprosjekter FoU-styret har tildelt midler til siden 2005 fram til 2018.

Oversikt over tildelte midler 2005- 2018

Brukerrådet

Som et nasjonalt kompetansetjeneste skal vi bidra til utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkningen.  I arbeidet med å videreutvikle tjenestene våre er det nødvendig med brukermedvirkning.
Brukerrådets mandat og formål er å arbeide for at brukere har mulighet til å påvirke i beslutninger som har betydning for SANKS tilbud og tjenester.

Brukerrådet består av fem medlemmer som representerer hver sine områder.

Medlemsliste 2018 – 2020

Ingrid Jåma
Sørsamisk representant
924 69 402 | ingjaa@online.no
Er brukerrepresentant i SANKS referansegruppe.

Piere Bergkvist
Representant for sørsamer i Sverige
+467 67 88 81 99 pierebergkvist@hotmail.com
Er brukerrepresentant i FoU-styret.

June Johnsen
Lulesamisk representant
938 43 842 |june.gerd.johnsen@gmail.com

Elen Ravna
Ungdomsrepresentant
938 74 039 | elenravna@gmail.com

Tom-Kristian "Tommen" Hermo
RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
M 412 34 595 | tommen1111@outlook.com

Mandat for brukerrådet

2018 11 02 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2018 11 02 Møtereferat brukerrådet.pdf2018 11 02 Møtereferat brukerrådet.pdfpdf592187
2018 09 18 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2018 09 18 Møtereferat brukerrådet.pdf2018 09 18 Møtereferat brukerrådet.pdfpdf585961
2018 02 14 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2018 02 14 Møtereferat brukerrådet.pdf2018 02 14 Møtereferat brukerrådet.pdfpdf562840
2017 11 03 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2017/2017 11 03 Møtereferat brukerrådet.pdf2017 11 03 Møtereferat brukerrådet.pdfpdf609196
2017 03 31 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2017/2017 03 31 Møtereferat brukerrådet.pdf2017 03 31 Møtereferat brukerrådet.pdfpdf496860

SANKS offisielle tittel på ulike språk

Norsk: Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus

Sørsamisk: Saemien nasjonaale maahtoedïenesje – psykiske healsoevaarjelimmie jïh geeruvevoete

Lulesamisk: Sáme nasjåvnålasj máhtudakdievnastus – psykalasj varresvuodasuoddjim ja gárevsælgga

Nordsamisk:Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu 

Engelsk: Sámi Norwegian National Advisory Unit on Mental Health and Substance Use


Om samer i Norge

Samer er en folkegruppe og et urfolk som har sine bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samene tradisjonelt bebor kalles Sápmi og det strekker seg fra Kolahalvøya i nordøst (Russland), til Hedmark sør i Norge.

Om samer i NorgeFant du det du lette etter?