Kontakt oss

SANKS har behandlingsenheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Behandlingstilbud for barn og unge samt TSB Finnmarksklinikken er lokalisert til Karasjok. Og tilbud for voksne er lokalisert til Lakselv. SANKS har også et Nasjonalt team med behandlingstilbud for samer bosatt utenfor Finnmark.

SANKS Lakselv

T 78 46 45 50 |SANKS-postmottak@finnmarkssykehuset.no

Besøksadresse:
Helsetunveien 2
9700 Lakselv

SANKS Karasjok

T 78 46 95 50 |  SANKS-postmottak@finnmarkssykehuset.no

Besøksadresse:
Stuorraluohkká 34
9730 Karasjok

TSB Finnmarksklinikken

T 78 46 93 20  | SANKS-postmottak@finnmarkssykehuset.no

Besøksadresse:
Ravdojok
9730 Karasjok

Kontakt Nasjonalt team

Spørsmål knyttet til behandlingstilbud, henvisning eller undervisning kan rettes til kontaktperson og koordinator for Nasjonalt team:

Kontaktperson og koordinator
Vanja Skogvoll
M 915 18 742 | Vanja.Skogvoll@finnmarkssykehuset.no

Henvisninger til Nasjonalt team sendes enten til Karasjok eller Lakselv, se postadresser.

Postadresser

Henvisninger eller andre henvendelser kan sendes per post til Karasjok og Lakselv.

Henvisninger voksne sendes:

SANKS Lakselv
Helsetunveien 2
9700 Lakselv

Henvisninger barn og unge sendes:

SANKS Karasjok
Postboks 4
9735 KARASJOK

Henvisninger til Finnmarksklinikken sendes:

Finnmarkssykehuset
Vurderingsteamet Rus
Postboks 1294
9505 Alta

Henvendelser til FoU-enheten

SANKS har en egen FoU-enhet med ansvar for forskning, fag- og tjenesteutviklingsarbeid.

T 78 46 95 50|SANKS-FOU@finnmarkssykehuset.no 

Mediakontakt

Portrettfoto av Gunn Heatta


Gunn Heatta 
Leder, SANKS
T 78 46 95 50 | Mobil 41 12 05 46 | Gunn.Kristin.Heatta@finnmarkssykehuset.no

Portrettfoto av Majjen Eira


Majjen Eira 
Språk- og informasjonrådgiver
T 78 46 95 54 | M 941 68 134 | Majjen.Eira@finnmarkssykehuset.no


Facebook logo

 Følg oss på Facebook