Kontakt oss

SANKS tilbyr behandling for barn, unge og voksne. Behandlingene er lokalisert i Karasjok og Lakselv.   
SANKS har et Nasjonalt team som har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark, med lokasjoner over hele landet (kontaktinformasjon nederst på siden).

SANKS Karasjok

Behandlingstilbud - barn og unge:
Besøksadresse:
Stuorraluohkká 34
9730 Karasjok
T 78 46 95 50 |  SANKS-postmottak@finnmarkssykehuset.no

TSB Finnmarksklinikken, Karasjok

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - voksne:
Besøksadresse:
Ravdojok
9730 Karasjok
T 78 46 93 20  | SANKS-postmottak@finnmarkssykehuset.no

SANKS Lakselv

Behandlingstilbud - voksne:
Besøksadresse:
Helsetunveien 2
9700 Lakselv
T 78 46 45 50 |SANKS-postmottak@finnmarkssykehuset.no

Mer om vårt behandlingstilbud

Facebook logo

 Følg oss på Facebook

Kontakt Nasjonalt team

Er du same og/eller bosatt utenfor Finnmark og ønsker å snakke med en terapeut med kompetanse på samisk kultur?
Nasjonalt team gir bistand til personer som ønsker en terapeut med kompetanse på samisk kultur og samfunnsforhold og har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark. Nasjonalt team har lokasjoner i Oslo, Snåsa, Tysfjord, Bodø og Narvik.

Spørsmål knyttet til behandlingstilbud, henvisning eller undervisning kan rettes til kontaktperson og koordinator for Nasjonalt team:

Kontaktperson og koordinator
Vanja Skogvoll
M 915 18 742 | Vanja.Skogvoll@finnmarkssykehuset.no

Mer om Nasjonalt team

Henvisninger til Nasjonalt team sendes enten til Karasjok eller Lakselv, se postadresser.

Henvendelser til FoU-enheten

SANKS har en egen Forskning og utviklingsenhet med ansvar for forskning, fag- og tjenesteutviklingsarbeid. Henvendelser vedrørende formidling, undervisning og hospitering skal sendes til:
SANKS-FOU@finnmarkssykehuset.no 
Mer om FoU-enheten

Postadresser (henvisninger)

Henvisninger eller andre henvendelser kan sendes per post.

Henvisninger voksne (VPP og Døgnenheten) sendes:

SANKS Lakselv
v/enheten man ønsker å henvise til.
Helsetunveien 2
9700 Lakselv

Henvisninger barn og unge (BUP, Familieenheten, PUT/TSB og UPA) sendes:

SANKS Karasjok
v/enheten man ønsker å henvise til.
Postboks 4
9735 KARASJOK
T 784 69 550

Henvisninger til TSB Finnmarksklinikken sendes:

Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/enheten man ønsker å henvise til.
Postboks 1294
9505 Alta
T 784 65 862| vurderingsteametrus@finnmarkssykehuset.no

Mediekontakt

Portrettfoto av Gunn Heatta


Gunn Heatta 
Leder, SANKS
T 78 46 95 50 | Mobil 41 12 05 46 | Gunn.Kristin.Heatta@finnmarkssykehuset.no

Portrettfoto av Majjen Eira


Majjen Eira 
Språk- og informasjonrådgiver
T 78 46 95 54 | M 941 68 134 | Majjen.Eira@finnmarkssykehuset.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.