Kontakt oss

 

Telefon 78 94 75 00

(Hverdager kl. 08.00 - 15.30)

E-post: sanks-postmottak@finnmarkssykehuset.no


Mediakontakt

Portrettfoto av Gunn Heatta

Gunn Heatta 
Leder, SANKS
T 78 94 75 10 | Mobil 41 12 05 46 | Gunn.Kristin.Heatta@finnmarkssykehuset.no

Henriette Joks
Språk- og informasjonsrådgiver
T 78 94 75 15 | Mobil 941 68 134 | Henriette.Joks@finnmarkssykehuset.no


SANKS tilbyr:

SANKS tilbyr utredning og behandling på spesialistnivå for barn, unge og voksne innen psykisk helsevern og rus. 
SANKS hovedkontor er lokalisert til Karasjok og Lakselv. Nasjonalt team er et tilbud spesielt for de bosatt utenfor Finnmark. Les mer under " Kontakt Nasjonalt team".

Som kompetansetjeneste tilbyr SANKS bl.a. også formidling, undervisning og hospitering. Kontakt FoU-enheten for mer informasjon.

Henvisningsinfo

Alle fra hele Norge kan henvises til SANKS, dersom de ønsker det. Be fin fastlege om henvisning eller ring resepsjonen for veiledning.

Henvisende instans utenfor Helse Nord kan sende henvisninger til SANKS enten elektronisk eller per post.

Hvordan henvise til SANKS

Kontakt Nasjonalt team

Er du bosatt utenfor Finnmark og ønsker å snakke med en terapeut med kompetanse på kulturforståelse?
Nasjonalt team gir bistand til personer som ønsker en terapeut med kompetanse på samisk kultur og samfunnsforhold og har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark. Nasjonalt team har lokasjoner i Oslo, Røros, Snåsa, Tysfjord, Bodø og Narvik.

Spørsmål knyttet til behandlingstilbud, henvisning eller undervisning kan rettes til kontaktperson og koordinator for Nasjonalt team:

Portrettfoto Vanja Skogvoll

Kontaktperson og koordinator
Vanja Skogvoll
M 915 18 742 | Vanja.Skogvoll@finnmarkssykehuset.no

Les mer om Nasjonalt team sitt arbeid, ansatte og kontorplass mm. her:

Mer om Nasjonalt team

Henvisninger til Nasjonalt team: se henvisningsinfo

(Henvisninger til Nasjonalt team sendes til SANKS Karasjok eller Lakselv, som fordeler saker til teamet)

Kontakt FoU-enheten

SANKS har en egen Forskning og utviklingsenhet med ansvar for forskning, fag- og tjenesteutviklingsarbeid. Henvendelser vedrørende formidling, undervisning og hospitering skal sendes til:
SANKS-FOU@finnmarkssykehuset.no 
Mer om FoU-enheten

Besøks- og postadresser

Barn og unge:
(BUP, PUT/TSB, UPA, Familienhet, FoU og Adm.)
SANKS Karasjok
Stuorraluohkká 34
9730 Karasjok
T 78 94 75 00 

Postadresse:
SANKS Karasjok 
Postboks 4
9735 KARASJOK

Voksne :
(VPP):
SANKS Lakselv
Helsetunveien 2
9700 Lakselv
T 78 94 76 50 | SANKS-postmottak@finnmarkssykehuset.no

Postadresse:
SANKS Lakselv 
Helsetunveien 2
9700 Lakselv

Voksne:
(Døgnenhet- psykisk helse og avhengighet):
Ravdojok
9730 Karasjok
T 78 94 76 00

Postadresse:
Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/Finnmarksklinikken
Postboks 1294
9505 Alta

Følg oss på facebook

Facebook logo

 Følg oss på Facebook

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.