HELSENORGE

Nyheter

Nyheter og aktuelt fra Finnmarkssykehuset.

Intensivbemanning opprettholdes på dagens nivåhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/intensivbemanning-opprettholdes-pa-dagens-nivaIntensivbemanning opprettholdes på dagens nivåKirkenes sykehus er og skal fortsatt være et akuttsykehus. Det har aldri vært planen å ta ned intensivnivå. Styret har i dag vedtatt å beholde dagens bemanning ut 2023. 25.05.2023 09:16:12
Tre biler i beredskap 24/7https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/tre-biler-i-beredskap-247Tre biler i beredskap 24/7Fra første halvdel av juni vil Finnmarkssykehuset ha tre ambulansebiler i døgnberedskap i Alta, året rundt. 15.05.2023 05:00:00
Henrik Johansen Eirahttps://finnmarkssykehuset.no/avdeling/tolketjenesten/henrik-johansen-eiraHenrik Johansen EiraNordsamisk tolk, UNN. 08.05.2023 05:31:43
Medisinsk utstyr til Ukrainahttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/medisinsk-utstyr-til-ukrainaMedisinsk utstyr til UkrainaHele Finnmarkssykehuset har gått sammen for å samle inn utstyret som nå sendes ned til Ukraina. 03.05.2023 11:12:52
Skopi i narkose ved Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/skopi-i-narkose-ved-hammerfest-sykehusSkopi i narkose ved Hammerfest sykehusHammerfest sykehus presiserer indikasjonsstilling for skopi i narkose. 27.04.2023 13:16:46
Nå kommer digitale innkallingsbrevhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/na-kommer-digitale-innkallingsbrevNå kommer digitale innkallingsbrevTorsdag sender Finnmarkssykehuset ut de første digitale innkallingsbrevene. Brevene sendes via Helsenorge, og med det vil du som pasient finne all informasjon på Helsenorge.no.27.04.2023 10:29:06
Endring i foretaksledelsenhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/endring-i-foretaksledelsenEndring i foretaksledelsenPer Angermo har valgt å fratre sin stilling som foretaksleder ved Finnmarkssykehuset HF. 27.04.2023 10:26:56
Snur setefødseltrendenhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/snur-setefodseltrendenSnur setefødseltrendenNærmere 7 av 10 barn i seteleie har det siste halvannet året blitt født vaginalt på Hammerfest sykehus. Årsaken er målrettet arbeid blant fødselslegene. Statistikken ved fødeavdelingen står i kontrast til bildet slik det så ut før 2022.19.04.2023 13:10:38
Redusert ØNH- og øyetilbud i påskenhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/fag-og-forskningsnyheter/praksisnytt-finnmark/redusert-onh-og-oyetilbud-i-paskenRedusert ØNH- og øyetilbud i påskenInformasjon til kommunelegene i Øst-Finnmark om ØNH-lege og øyelege ved Kirkenes sykehus i forbindelse med påsken.05.04.2023 07:35:24
Tarmscreeningprogrammet godt i gang i Finnmarkhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/tarmscreeningprogrammet-godt-i-gang-i-finnmarkTarmscreeningprogrammet godt i gang i FinnmarkEtter oppstart 23. mars, er det så langt sendt ut 135 invitasjoner fra screeningprogrammet for tarmkreft til innbyggere i Finnmark født i 1967. 05.04.2023 07:27:29
Utsetter sak om intensivnivåhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/utsetter-sak-om-intensivnivaUtsetter sak om intensivnivåStyret i Finnmarkssykehuset har vedtatt å utsette behandlingen av intensivnivå ved Kirkenes sykehus til styremøtet i slutten av mai.31.03.2023 06:24:09
Pasientinformasjon om screeningsprogrammet for tarmkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pasientinformasjon-om-screeningsprogrammet-for-tarmkreftPasientinformasjon om screeningsprogrammet for tarmkreftHer finner du plakat med pasientinformasjon om det nasjonale screeningsprogrammet fro tarmkreft. QR-koden fører til pasientinformasjon om tarmscreening på nettsiden til Finnmarkssykehuset. Plakaten kan slås opp på legesentre, fysisk eller digitalt. 29.03.2023 10:08:29
Feilrekvirering av radiologitjenesterhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/feilrekvirering-av-radiologitjenesterFeilrekvirering av radiologitjenesterKirkenes og Sandnessjøen sykehus melder om at det for tiden er veldig mye feilrekvirering av radiologiske tjenester fra hele Helse-Nord. 28.03.2023 10:34:32
Kurs i Trygg akuttmedisin 2023https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/kurs-i-trygg-akuttmedisin-2023Kurs i Trygg akuttmedisin 2023Velkommen til kurs i Trygg akuttmedisin! Kurset skal introdusere et viktig felles arbeid mellom primærhelsetjenesten, bil- og luftambulansetjenestene, AMK-Tromsø/ Finnmark og sykehusene i Finnmarkssykehuset HF.28.03.2023 08:47:37
Elle Kirste Porsangerhttps://finnmarkssykehuset.no/avdeling/tolketjenesten/elle-kirste-porsangerElle Kirste PorsangerNordsamisk fjerntolk.28.03.2023 07:41:05
Vurderer å ta sykehusbygget i bruk før tidahttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/vurderer-a-ta-sykehusbygget-i-bruk-for-tidaVurderer å ta sykehusbygget i bruk før tidaFremdriften i byggingen av det nye sykehuset for Vest-Finnmark har vært så god at Finnmarkssykehuset vurderer å ta deler av bygget i bruk om mindre enn et år.28.03.2023 05:46:07
Starter helikopterprosjekthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/starter-helikopterprosjektStarter helikopterprosjektForprosjektet til permanent helikopterbase ved Kirkenes sykehus er i gang. Det er satt av til sammen 3,5 millioner kroner til prosjektering av basen.25.03.2023 11:47:28
Oppdatert prosedyre for ambulanseflybestillinghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/oppdatert-prosedyre-for-ambulanseflybestillingOppdatert prosedyre for ambulanseflybestillingProsedyren om bestilling av ambulansefly er oppdatert med blant annet nye telefonnumre. 23.03.2023 13:10:16
Blodgiver i 100https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/blodgiver-i-100Blodgiver i 100Gro Rauhala både vervet ham som blodgiver, og foretok den første tappingen for snart 40 år siden. Denne uka hadde Einar Jenssen tapping nummer 100. Også denne gangen utført av Gro.16.03.2023 09:14:34
Tre biler til Ukrainahttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/tre-biler-til-ukrainaTre biler til UkrainaAllerede er to ambulansebiler fra Finnmarkssykehuset på plass, og nå er den tredje klar for tjeneste.10.03.2023 13:16:02
Lavterskeltilbudet etter Fosen-aksjonenhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/lavterskeltilbudet-etter-fosen-aksjonenLavterskeltilbudet etter Fosen-aksjonenVoksne og barn/unge kan kontakte SANKS dersom de har behov for samtale. Lavterskeltilbud gjelder den samiske befolkningen på norsk, finsk og svensk side av Sápmi.  10.03.2023 12:54:12
Slik blir kunsten ved nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/slik-blir-kunsten-ved-nye-hammerfest-sykehusSlik blir kunsten ved nye Hammerfest sykehusI 2025 skal det nye sykehuset for Vest-Finnmark stå ferdig. Dette er de åtte kunstnerne som skal lage kunst for det nye bygget. 06.03.2023 14:32:00
SÁNAG DjO-ruđat 2023https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/sanag-djo-rudat-2023SÁNAG DjO-ruđat 2023Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra (DjO) juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide. Ulbmil ruđain lea doarju...06.03.2023 14:01:56
SANKS FoU-midler 3. gangs utlysninghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/sanks-fou-midler-3-gangs-utlysningSANKS FoU-midler 3. gangs utlysningFoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter, med formål å fremskaffe ny kunnskap og metoder innen psykisk helse, rus og av...06.03.2023 11:44:49
Psyhkalaš dearvvašvuođaveahkki sámi álbmogiihttps://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/psyhkalas-dearvvasvuodaveahkki-sami-albmogiiPsyhkalaš dearvvašvuođaveahkki sámi álbmogiiSámi klinihkka – SÁNAG lea Oslo-guovllus ja veahkeha akšunisttaid ja earáid geain lea dárbu psyhkalaš dearvvašvuođaveahkkái. Sii leat olamuttos dii. 10.00-20.00 juohke beaivvi ovddasguvlui. 02.03.2023 14:13:32
Psykisk helsehjelp for den samiske befolkningenhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/psykisk-helsehjelp-for-den-samiske-befolkningenPsykisk helsehjelp for den samiske befolkningenSámi klinihkka - SANKS er tilstede i Oslo-området og bistår aksjonister og andre med behov for psykisk helsehjelp. Vi vil være tilgjengelig fra kl.10.00-20.00 hver dag videre framover. 01.03.2023 23:00:00
Oppfølging av hjertepasienterhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/oppfolging-av-hjertepasienterOppfølging av hjertepasienterBehandling av hjertepasienter er igjen aktualisert i mediene. Mange av spørsmålene er de samme som i august 2020, og vi vil derfor gjenta og utdype noen av de tidligere svarene.22.02.2023 06:30:33
Foreldreintervju om familiens kultur og konteksthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/foreldreintervju-om-familiens-kultur-og-kontekstForeldreintervju om familiens kultur og kontekstFor litt over et år siden lanserte Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved SANKS et nytt kartleggingsinstrument for fagfolk innen psykisk helsevern som behandler samiske barn og unge. 14.02.2023 23:00:00
Tre år med Sámi klinihkkahttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/tre-ar-med-sami-klinihkkaTre år med Sámi klinihkka28. januar 2023 hadde Sámi klinihkka eksistert i tre år som klinikk. SANKS og Spesialistlegesenteret har eksistert mye lenger. 6. februar feiret vi Sámealbmot beavi for 30. gang.11.02.2023 23:00:00
Høynet beredskap og bedre arbeidsplanerhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/hoynet-beredskap-og-bedre-arbeidsplanerHøynet beredskap og bedre arbeidsplanerAldri har ambulanseberedskapen i Finnmark vært bedre. De nye turnusplanene i Alta og Hammerfest er et løft for innbyggere og ansatte. 09.02.2023 11:24:18
Liste uten fastlege - hvor går meldinger til pasienter som står uten fastlegehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/liste-uten-fastlege-hvor-gar-meldinger-til-pasienter-som-star-uten-fastlegeListe uten fastlege - hvor går meldinger til pasienter som står uten fastlegeInformasjon til legekontor med ubesatt stillingshjemmel for fastlege.09.02.2023 09:55:29
Blir klinikklederhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/blir-klinikklederBlir klinikklederHelge Hansen er konstituert som klinikkleder i Alta fra 13. februar.08.02.2023 11:20:04
Lihkku sámi álbmotbeaivihttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/lihkku-sami-albmotbeaiviLihkku sámi álbmotbeaivi6. februar markerer starten på samiske temauke i Finnmarkssykehuset.06.02.2023 06:26:08
Til lands, til vanns og i luftahttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/til-lands-til-vanns-og-i-luftaTil lands, til vanns og i lufta30 ambulansebiler, et hurtiggående fartøy, et helikopter, tre fly og en kommunikasjonssentral er i beredskap for deg og meg, her i Finnmark. Tjenesten er i konstant utvikling, og i 2023 skal vi løfte den prehospitale tjenesten enda mer. 28.01.2023 12:33:45
Slik vil vi styrke tilbudet til pasientenehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/slik-vil-vi-styrke-tilbudet-til-pasienteneSlik vil vi styrke tilbudet til pasienteneMorgendagens klinikkledere har en dypere og mer spesialisert innsikt i sine fagområder. Dette vil komme pasientene til gode ved at kvaliteten øker ytterligere og at ventelistene går ned. 18.01.2023 11:45:57
Hammerfest sykehus har ansatt ny nefrologhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/hammerfest-sykehus-har-ansatt-ny-nefrologHammerfest sykehus har ansatt ny nefrologHammerfest sykehus har ansatt ny nefrolog. Det er god kapasitet i overlappingsperioden mellom «gammel» og ny nefrolog. 18.01.2023 07:33:49
Korrekt henvisning ved mistanke om gynekologisk krefthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/korrekt-henvisning-ved-mistanke-om-gynekologisk-kreftKorrekt henvisning ved mistanke om gynekologisk kreftVed mistanke om gynekologisk kreft skal fastlegene ikke henvise som pakkeforløp kreft, men beskrive symptomer og funn tydelig. 17.01.2023 23:00:00
Vil gi unge i Finnmark en stemmehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/vil-gi-unge-i-finnmark-en-stemmeVil gi unge i Finnmark en stemmeBarn og unge er vår framtid, men vi vet fortsatt for lite om barn og unges helse og oppvekst. Med mer kunnskap har vi bedre muligheter til å lage gode rammevilkår og tjenester for den yngste delen av befolkningen vår. 17.01.2023 10:53:38
Godt i gang med planleggingen av landingsplasshttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/godt-i-gang-med-planleggingen-av-landingsplassGodt i gang med planleggingen av landingsplassHer tester SAR Queen-maskinen innflyging til det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Helikopterlandingsplassen vil stå klar når sykehuset tas i bruk om drøye to år.06.01.2023 06:42:41
Færre barnefødsler i 2022https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ferre-barnefodsler-i-2022Færre barnefødsler i 2022Det var i fjor 565 fødsler i Finnmark, 88 færre enn året før.02.01.2023 09:18:10
Skrev 3D-historie i operasjonsstuahttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/skrev-3d-historie-i-operasjonsstuaSkrev 3D-historie i operasjonsstua3D-print gjorde det mulig å ta i bruk ny operasjonsmetode ved Hammerfest sykehus. Dermed ble operasjonstiden redusert betydelig, samtidig som infeksjonsfaren ble redusert.27.12.2022 11:11:50
Ingen øye- eller ØNH-lege i Kirkenes fra 23.12.22 t.o.m. 01.01.23https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-oye-eller-onh-lege-i-kirkenes-fra-231222-010123Ingen øye- eller ØNH-lege i Kirkenes fra 23.12.22 t.o.m. 01.01.2322.12.2022 14:07:04
Trygg akuttmedisin vil bli rullet ut i Finnmark i 2023https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/trygg-akuttmedisin-vil-bli-rullet-ut-i-finnmark-i-2023Trygg akuttmedisin vil bli rullet ut i Finnmark i 2023 Når akutt, alvorlig sykdom oppstår utenfor sykehus er det viktig at helsetjenestene klarer å samhandle raskt og godt. I Troms og Ofoten har forbedringsarbeidet Trygg Akuttmedisin resultert i nye samhandlingsprosedyrer for tre tidskritiske...22.12.2022 07:34:35
Implementering av nye legemidler i ambulansetjenesten høsten 2022https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/implementering-av-nye-legemidler-i-ambulansetjenesten-hosten-2022Implementering av nye legemidler i ambulansetjenesten høsten 2022Prehospitale tjenester hos Finnmarkssykehuset ønsker med dette å informere om to nye smertestillende legemidler i bil- og båtambulansetjenesten: Fentanyl (fentanyl) og Penthrox (metoksyfluran).21.12.2022 07:43:04
Hedret for faglighet og kvalitethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/hedret-for-faglighet-og-kvalitetHedret for faglighet og kvalitetGastrokirurgene ved Hammerfest sykehus leverer kvalitet som ligger helt i landstoppen når det kommer til behandling av tarmkreft. Slik har det vært over tid, og nå er de hedret med Fagprisen 2022.18.12.2022 10:27:41
Budsjettet for 2023 er vedtatthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/budsjettet-for-2023-er-vedtattBudsjettet for 2023 er vedtattStyret i Finnmarkssykehuset vedtok onsdag budsjettet for 2023. Gjennom omstilling skal helseforetaket ta ned kostnader med 120 millioner kroner i året som kommer.14.12.2022 17:30:28
Vil du delta i forskningsprosjekt om det gode liv for samiske barn og unge i Finnmark?https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/vil-du-delta-i-forskningsprosjekt-om-det-gode-liv-for-samiske-barn-og-unge-i-finnmarkVil du delta i forskningsprosjekt om det gode liv for samiske barn og unge i Finnmark?Finnmarkssykehuset gjennomfører i samarbeid med SANKS og senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet forskningsprosjekt rettet mot samiske barn og unges oppvekst i Finnmark. 14.12.2022 11:15:33
Nytt flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norgehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/nytt-flytskjema-for-tuberkuloseundersokelse-ved-ankomst-til-norgeNytt flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til NorgeFra 01.12.22 gjelder nytt revidert flytskjema fra Folkehelsa for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge.05.12.2022 12:45:04
2023 dutkan- ja ovdánahttinruđat SÁNAG:shttps://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/2023-dutkan-ja-ovdanahttinrudat-sanags2023 dutkan- ja ovdánahttinruđat SÁNAG:sSámi našuvnnalaš gealbobálvalus –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra (DjO) juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide. Ulbmil ruđain lea doarju...05.12.2022 12:07:28
AMK får nye telefonnumrehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/amk-far-nye-telefonnumreAMK får nye telefonnumreDette grunnet overgang til IPS-telefoni. De gamle telefonnumrene fungerer fram til 15.12.22. 05.12.2022 10:14:53


Søk i nyheter
Fant du det du lette etter?