Nyheter

Nyheter og aktuelt fra Finnmarkssykehuset.

Lærerik helghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/lererik-helgLærerik helgRundt 20 ungdommer fra de ulike ungdomsrådene i Helse Nord var i helgen samlet i Hammerfest for felles møte. 18.10.2021 08:51:33
Geavaheaddjiiskkadeapmi https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/geavaheaddjiiskkadeapmi-Geavaheaddjiiskkadeapmi Mii cađahat geavaheaddjiiskkadeapmi buot ovttadagain Sámi klinihkas/SÁNAG:s.  15.10.2021 06:39:48
Brukerfornøydhetsundersøkelsehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/brukerfornoydhetsundersokelseBrukerfornøydhetsundersøkelseVi gjennomfører brukerfornøydhetsundersøkelse i alle enhetene i Sámi klinihkka/SANKS.  15.10.2021 06:05:02
Kompetansehevende tilbud innen pediatrihttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/kompetansehevende-tilbud-innen-pediatriKompetansehevende tilbud innen pediatriØnsker du å heve din kompetanse innen pediatri? Ønsker du å styrke din veilederkompetanse inne pediatri? Nå lanseres et tilbud for å styrke kunnskapen innenfor det pediatriske fagområdet.  14.10.2021 07:14:40
Margrethe Buljo Guttormhttps://finnmarkssykehuset.no/avdeling/tolketjenesten/margrethe-buljoMargrethe Buljo GuttormMargrethe er fra Kautokeino. 14.10.2021 06:26:12
Styrker blodberedskapen i Finnmarkhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/styrker-blodberedskapen-i-finnmarkStyrker blodberedskapen i FinnmarkFinnmarkssykehuset er i gang med levering av fullblod til luftambulansetjenesten. Dette kan ha stor betydning ved alvorlige ulykker, og er nok en forbedring i beredskapen i Finnmark.05.10.2021 19:23:54
Ellen Ravna Josefsdatter Sarahttps://finnmarkssykehuset.no/avdeling/tolketjenesten/ellen-ravdna-josefsdatter-saraEllen Ravna Josefsdatter SaraEllen Ravdna er fra Kautokeino.  04.10.2021 10:21:17
Lisa Monica Aslaksenhttps://finnmarkssykehuset.no/avdeling/tolketjenesten/lisa-monica-aslaksenLisa Monica AslaksenLisa Monica Aslaksen er fra Karasjok. 03.10.2021 22:00:00
Liv Karin Klemetsenhttps://finnmarkssykehuset.no/avdeling/tolketjenesten/liv-karin-klemetsenLiv Karin KlemetsenLiv Karin Klemetsen er fra Kautokeino.  03.10.2021 22:00:00
John Henrik Miennahttps://finnmarkssykehuset.no/avdeling/tolketjenesten/john-henrik-miennaJohn Henrik MiennaJohn Henrik Mienna er fra Kautokeino. 03.10.2021 22:00:00
Bli med på en rundturhttps://finnmarkssykehuset.no/om-oss/byggeprosjekt-nye-hammerfest-sykehus/bli-med-pa-en-rundturBli med på en rundturSykehusbygget blir fire etasjer høyt, og får i tillegg en underetasje, når det står klart på tomta ved Rossmolla på nedre Fuglenes. 01.10.2021 13:04:46
Nytt pasientjournalsystemhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/nytt-pasientjournalsystemNytt pasientjournalsystem10.oktober innfører vi DIPS Arena, det mest moderne systemet for pasientdata i markedet. 30.09.2021 06:42:44
Her kan du følge styremøtet 28. og 29. septemberhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/her-kan-du-folge-styremotet-28-og-29-septemberHer kan du følge styremøtet 28. og 29. septemberMøtet strømmes. Her er snarvei til sending og sakspapirer.28.09.2021 11:20:49
Utreder bruken av nye operasjonsstuerhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/utreder-bruken-av-nye-operasjonsstuerUtreder bruken av nye operasjonsstuerFinnmarkssykehuset er i gang med utredning av to nye operasjonsstuer ved Klinikk Alta. Nylig hadde arbeidsgruppa sitt første fysiske møte.21.09.2021 08:13:00
Videreutvikler tilbudet i Vadsøhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/videreutvikler-tilbudet-i-vadsoVidereutvikler tilbudet i VadsøFinnmarkssykehuset ser på muligheten for å videreutvikle spesialisthelsetilbudet i Vadsø. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Vadsø og kommunene rundt.20.09.2021 10:59:43
#sjekkdeg - ta celleprøve hos osshttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/sjekkdeg-ta-celleprove-hos-oss#sjekkdeg - ta celleprøve hos oss1.september startet årets #sjekkdeg i regi av Kreftforeningen. Nå inviterer vi til gratis celleprøvetaking Kirkenes sykehus.17.09.2021 07:49:11
Vernet bygg får nye vinduerhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/vernet-bygg-far-nye-vinduerVernet bygg får nye vinduerSANKS-bygningen i Karasjok er Finnmarkssykehusets eneste vernede bygg. Vernevedtaket blir tatt hensyn til når vinduer skiftes ut og restaureres. Arbeidet starter høsten 2021.17.09.2021 06:05:58
Her kan du følge forskningsdagenhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/her-kan-du-folge-forskningsdagenHer kan du følge forskningsdagenForskere fra Finnmarkssykehuset har foredrag i Karasjok, Alta og Hammerfest.15.09.2021 13:44:58
Stor interesse for topplederstilling ved Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/stor-interesse-for-topplederstilling-ved-hammerfest-sykehusStor interesse for topplederstilling ved Hammerfest sykehusFinnmarkssykehuset har mottatt søknader fra sju kandidater til stillingen som klinikksjef ved Hammerfest sykehus.13.09.2021 15:01:07
Nye telefonnummer ved Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/nye-telefonnummer-ved-hammerfest-sykehusNye telefonnummer ved Hammerfest sykehusFinnmarkssykehuset har det siste året endret telefonissystemet. Dette har også ført til endring i telefonnummer. Hammerfest sykehus er sist ut og legges over nå. 10.09.2021 12:45:53
Målrettet arbeid med kvalitet gir gode resultaterhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/malrettet-arbeid-med-kvalitet-gir-gode-resultaterMålrettet arbeid med kvalitet gir gode resultaterLangsiktig og målrettet arbeid med kvalitet gir gode resultater. Aldri før har Finnmarkssykehuset brukt så lite bredspektret antibiotika som nå. I tillegg har foretaket resultater i Norgestoppen når det gjelder tarmkreftoperasjoner. 10.09.2021 11:36:46
Forsvarer doktoravhandlinghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/forsvarer-doktoravhandlingForsvarer doktoravhandlingMalin Fors forsvarer fredag 10. september sin Dr. Philos. avhandling om maktdimensjoner i psykoterapi i behandlingsrelasjonen mellom pasient og terapeut. Her kan du følge disputasen direkte.09.09.2021 08:01:21
Forskningsprisen 2021https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/forskningsprisen-2021Forskningsprisen 2021Gode resultater innen forskning skal belønnes. Nå er tiden inne for å nominere kandidater til forskningsprisen.06.09.2021 10:58:20
Nesten aldri en mandag uten treninghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/nesten-aldri-en-mandag-uten-treningNesten aldri en mandag uten treningI snart 10 år har fødeavdelingen ved Hammerfest sykehus drevet med mandagstreninger. Målet med treningene har vært og er å øke, sikre og vedlikeholde kompetansen blandt de ansatte. 04.09.2021 08:32:43
Tilbud fra RELIS til fastleger i Finnmarkhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/tilbud-fra-relis-til-fastleger-i-finnmarkTilbud fra RELIS til fastleger i FinnmarkFarmasøyter og leger ved RELIS Nord-Norge og Klinisk farmakologi ved UNN-Tromsø gjennomfører for tiden en ny runde med «Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter» (KUPP). 02.09.2021 12:27:34
SÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2022https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/sanag-dutkan-ja-ovdanahttinrudat-2022SÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2022Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra (DjO) juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide. Ulbmil ruđain lea doarju...01.09.2021 08:42:49
Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2022https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/utlysning-av-midler-til-forskning-og-utviklingsarbeid-for-2022Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2022FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter, med formål å fremskaffe ny kunnskap og metoder innen psykisk helse, rus og av...01.09.2021 07:09:37
Finnmárkku buohcciviessu álgá fas doaibmat dábálaččathttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/finnmarkku-buohcciviessu-alga-fas-doaibmat-dabalaccatFinnmárkku buohcciviessu álgá fas doaibmat dábálaččatČakčamánu 1.beaivvi rájes jávká fitnangáržžádus buohcciviesuin, ja Finnmárkku buohcciviessu álgá doaibmat fas nu go lávii. Lihkká leat muhtin koronadoaimmat ain doaimmas.  01.09.2021 06:45:39
Handlingsplanen «Frihet fra vold»https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/handlingsplanen-frihet-fra-voldHandlingsplanen «Frihet fra vold»Denne måneden ble det lagt frem en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, med 82 konkrete tiltak for å styrke innsatsen ytterligere på dette området.  31.08.2021 11:37:42
#sjekkdeg - husk celleprøven!https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/sjekkdeg-husk-celleproven#sjekkdeg - husk celleprøven!1.september starter årets #sjekkdeg-kampanje i regi av Kreftforeningen. Kampanjen er viktigere enn noen gang.  31.08.2021 09:55:15
Finnmarkssykehuset går over i normal drifthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/finnmarkssykehuset-gar-over-i-normal-driftFinnmarkssykehuset går over i normal driftFra 1. september forsvinner skallsikringen ved sykehusene, og Finnmarkssykehuset går over i normalisert drift. Likevel er det flere av koronatiltakene som blir videreført.30.08.2021 09:25:07
ØNH-lege i full stilling på Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/fag-og-forskningsnyheter/praksisnytt-finnmark/onh-lege-i-full-stilling-pa-hammerfest-sykehusØNH-lege i full stilling på Hammerfest sykehusFra 16. august er ØNH-spesialist Klemet Somby i full stilling som ØNH-lege ved Hammerfest sykehus.  27.08.2021 07:19:54
Regional arbeidsgruppe har møte i Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/regional-arbeidsgruppe-har-mote-i-karasjokRegional arbeidsgruppe har møte i KarasjokDen regionale arbeidsgruppen har to dagers arbeidsmøte i Karasjok i forbindelse med arbeidet i å utarbeide en plan over hvilke tiltak som må igangsettes for å sikre kvalitet og utvikle kompetanse om samisk språk og kultur i spesialisthelsetjenesten.  26.08.2021 08:27:03
Styrker øre-nese-halstilbudethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/styrker-ore-nese-halstilbudetStyrker øre-nese-halstilbudetHammerfest sykehus har nå fast ØNH-spesialist på plass. Dermed øker tilbudet og kapasiteten i Vest-Finnmark vesentlig. 16. august hadde overlege Klemet Somby sin første arbeidsdag i Finnmarkssykehuset.23.08.2021 11:06:13
Nå lyses topplederstillingen ved Hammerfest sykehus uthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/na-lyses-topplederstillingen-ved-sykehuset-utNå lyses topplederstillingen ved Hammerfest sykehus utProsessen med rekruttering av klinikksjef til Hammerfest sykehus er i gang. Målet er at den nye klinikksjefen skal være på plass 1. januar 2022. 03.08.2021 08:12:29
Radiologisk tilbud ved Klinikk Altahttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/radiologisk-tilbud-ved-klinikk-altaRadiologisk tilbud ved Klinikk AltaKlinikk Alta har de siste årene bygget opp en stor radiologisk enhet. Det meste av aktiviteten skjer i vanlig arbeidstid, men det er også døgnvakt for spesielle tilstander. 20.07.2021 09:48:31
Mikkel Magnus Utsihttps://finnmarkssykehuset.no/avdeling/tolketjenesten/mikkel-magnus-utsiMikkel Magnus UtsiFra Tana.  20.07.2021 07:52:07
Avgjørelse i tilsynsakhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/avgjorelse-i-tilsynsakAvgjørelse i tilsynsakFødestua ved Klinikk Alta ble i februar 2020 stengt etter en pasienthendelse.Statsforvalteren har nå kommet med sin avgjørelse i saken. 14.07.2021 10:29:50
Midlertidige endringer for øyelege og ØNH-halshttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/midlertidige-endringer-for-oyelege-og-onh-halsMidlertidige endringer for øyelege og ØNH-halsKirkenes sykehus har ikke ØNH-lege i uke 29. På grunn av ferieavvikling er det heller ikke øyelege i uke 30, 31 og 32. 09.07.2021 12:09:50
Fremdriften er godhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/fremdriften-er-godFremdriften er godDet er full produksjon på byggeplassen for nye Hammerfest sykehus, og prosjektet ligger tre til fire måneder foran planen. 07.07.2021 11:24:44
Ombygg av hovedventilasjonhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ombygg-av-hovedventilasjonOmbygg av hovedventilasjonDet vil fra mandag i uke 28 gjennomføres en ombygging av hovedventilasjonen på operasjonsavdelingen ved Hammerfest sykehus. 06.07.2021 08:39:56
Kutter kostnader med klima- og miljøtiltakhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/kutter-kostnader-med-klima-og-miljotiltakKutter kostnader med klima- og miljøtiltakMR-maskinen i Hammerfest er et godt eksempel på at det kan være store penger å spare på miljøtiltak. Ideen til Sten Sivertsen og Rainer Huemer gjør at Finnmarkssykehuset sparer både miljøet og penger. 287.000 kroner i året, for å være nøyaktig.28.06.2021 06:38:42
Utvider tilbudet i Sámi klinihkkahttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/utvider-tilbudet-i-sami-klinihkkaUtvider tilbudet i Sámi klinihkkaVidereutviklingen av Sámi klinihkka fortsetter: Nå er både et permanent røntgentilbud og et fullverdig geriatrisk team på plass.27.06.2021 22:00:00
Et viktig verktøyhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/et-viktig-verktoyEt viktig verktøySmittesporing var før pandemien brøt ut et relativt ukjent begrep. For koordinator Pia Birgitte Berg og resten av teamet har de siste månedene gjort at smittesporingen er et av de viktigste verktøyene for å få slått kontroll på smitten. 24.06.2021 12:18:43
Nye telefonnummer for Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/nye-telefonnummer-for-finnmarkssykehusetNye telefonnummer for FinnmarkssykehusetFinnmarkssykehuset legges over på nytt telefonissystem i løpet av 2021. 22.06.2021 10:27:55
Åpner opp for besøkhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/apner-opp-for-besokÅpner opp for besøkEtter en lengere periode med besøksforbud under utbruddet i Hammerfest åpner sykehuset nå opp for besøkende. 22.06.2021 09:05:47
Nye telefonnummer https://finnmarkssykehuset.no/nye-telefonnummer-Nye telefonnummer Her finner du oppdaterte telefonnummer for Kirkenes sykehus 20.06.2021 21:12:02
Finnmarkssykehuset har fått innvilget 13,2 millionerhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/finnmarkssykehuset-har-fatt-innvilget-132-millionerFinnmarkssykehuset har fått innvilget 13,2 millionerFinnmarkssykehuset HF har fått innvilget kr 12 mill. fra Statsforvalteren Troms og Finnmark i forbindelse med vår søknad om etableringstilskudd av 4 Digitale FACT-team i Finnmark. 17.06.2021 10:50:26
Uroterapeuthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/uroterapeutUroterapeutVi presenterer et nytt behandlingstilbud på Hammerfest sykehus - uroterapeut.16.06.2021 10:49:21
Ny app skal gjøre det enklere for blodgiverehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ny-app-skal-gjore-det-enklere-for-blodgivereNy app skal gjøre det enklere for blodgivereHer er en av de viktige blodgiverne våre. Johanna Britsch er den første blodgiveren som har gjort alt via den nye blodgiver-appen. Målet er å gjøre blodtappingen så smidig som mulig for blodgiverne.14.06.2021 12:54:43


Søk i nyheter
Fant du det du lette etter?