Nyheter

Nyheter og aktuelt fra Finnmarkssykehuset.

Radiologisk tilbud ved Klinikk Altahttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/radiologisk-tilbud-ved-klinikk-altaRadiologisk tilbud ved Klinikk AltaKlinikk Alta har de siste årene bygget opp en stor radiologisk enhet. Det meste av aktiviteten skjer i vanlig arbeidstid, men det er også døgnvakt for spesielle tilstander. 20.07.2021 09:48:31
Mikkel Magnus Utsihttps://finnmarkssykehuset.no/mikkel-magnus-utsiMikkel Magnus UtsiFra Tana.  20.07.2021 07:52:07
Avgjørelse i tilsynsakhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/avgjorelse-i-tilsynsakAvgjørelse i tilsynsakFødestua ved Klinikk Alta ble i februar 2020 stengt etter en pasienthendelse.Statsforvalteren har nå kommet med sin avgjørelse i saken. 14.07.2021 10:29:50
Midlertidige endringer for øyelege og ØNH-halshttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/midlertidige-endringer-for-oyelege-og-onh-halsMidlertidige endringer for øyelege og ØNH-halsKirkenes sykehus har ikke ØNH-lege i uke 29. På grunn av ferieavvikling er det heller ikke øyelege i uke 30, 31 og 32. 09.07.2021 12:09:50
Fremdriften er godhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/fremdriften-er-godFremdriften er godDet er full produksjon på byggeplassen for nye Hammerfest sykehus, og prosjektet ligger tre til fire måneder foran planen. 07.07.2021 11:24:44
Ombygg av hovedventilasjonhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ombygg-av-hovedventilasjonOmbygg av hovedventilasjonDet vil fra mandag i uke 28 gjennomføres en ombygging av hovedventilasjonen på operasjonsavdelingen ved Hammerfest sykehus. 06.07.2021 08:39:56
Kutter kostnader med klima- og miljøtiltakhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/kutter-kostnader-med-klima-og-miljotiltakKutter kostnader med klima- og miljøtiltakMR-maskinen i Hammerfest er et godt eksempel på at det kan være store penger å spare på miljøtiltak. Ideen til Sten Sivertsen og Rainer Huemer gjør at Finnmarkssykehuset sparer både miljøet og penger. 287.000 kroner i året, for å være nøyaktig.28.06.2021 06:38:42
Utvider tilbudet i Sámi klinihkkahttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/utvider-tilbudet-i-sami-klinihkkaUtvider tilbudet i Sámi klinihkkaVidereutviklingen av Sámi klinihkka fortsetter: Nå er både et permanent røntgentilbud og et fullverdig geriatrisk team på plass.27.06.2021 22:00:00
Et viktig verktøyhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/et-viktig-verktoyEt viktig verktøySmittesporing var før pandemien brøt ut et relativt ukjent begrep. For koordinator Pia Birgitte Berg og resten av teamet har de siste månedene gjort at smittesporingen er et av de viktigste verktøyene for å få slått kontroll på smitten. 24.06.2021 12:18:43
Nye telefonnummer for Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/nye-telefonnummer-for-finnmarkssykehusetNye telefonnummer for FinnmarkssykehusetFinnmarkssykehuset legges over på nytt telefonissystem i løpet av 2021. 22.06.2021 10:27:55
Åpner opp for besøkhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/apner-opp-for-besokÅpner opp for besøkEtter en lengere periode med besøksforbud under utbruddet i Hammerfest åpner sykehuset nå opp for besøkende. 22.06.2021 09:05:47
Nye telefonnummer https://finnmarkssykehuset.no/nye-telefonnummer-Nye telefonnummer Her finner du oppdaterte telefonnummer for Kirkenes sykehus 20.06.2021 21:12:02
Finnmarkssykehuset har fått innvilget 13,2 millionerhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/finnmarkssykehuset-har-fatt-innvilget-132-millionerFinnmarkssykehuset har fått innvilget 13,2 millionerFinnmarkssykehuset HF har fått innvilget kr 12 mill. fra Statsforvalteren Troms og Finnmark i forbindelse med vår søknad om etableringstilskudd av 4 Digitale FACT-team i Finnmark. 17.06.2021 10:50:26
Uroterapeuthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/uroterapeutUroterapeutVi presenterer et nytt behandlingstilbud på Hammerfest sykehus - uroterapeut.16.06.2021 10:49:21
Ny app skal gjøre det enklere for blodgiverehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ny-app-skal-gjore-det-enklere-for-blodgivereNy app skal gjøre det enklere for blodgivereHer er en av de viktige blodgiverne våre. Johanna Britsch er den første blodgiveren som har gjort alt via den nye blodgiver-appen. Målet er å gjøre blodtappingen så smidig som mulig for blodgiverne.14.06.2021 12:54:43
Han skal lede Finnmarks største akuttmedisinske miljøhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/han-skal-lede-finnmarks-storste-akuttmedisinske-miljoHan skal lede Finnmarks største akuttmedisinske miljøTrond Stensholt har blant annet vært med på å utvikle innredningen til den nye ambulansebåten i Vest-Finnmark. Til høsten er han på plass i Hammerfest.12.06.2021 09:07:18
Positiv koronatesthttps://finnmarkssykehuset.no/beredskap/presseinfo/positiv-koronatestPositiv koronatestHammerfest sykehus stanser innleggelser på medisinsk sengeenhet, med unntak av øyeblikkelig hjelp fra Hammerfest og Måsøy. 11.06.2021 06:47:36
Oversikt døgnbehandling somatisk rehabilitering i Nord-Norgehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/oversikt-dognbehandling-somatisk-rehabilitering-i-nord-norgeOversikt døgnbehandling somatisk rehabilitering i Nord-NorgeHer finnes oversikt gjennom sommeren 2021 for døgnbehandling somatisk rehabilitering i Nord-Norge.10.06.2021 10:46:04
Nyutdannede leger fra Finnmark ønsker å blihttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/nyutdannede-leger-fra-finnmark-onsker-a-bliNyutdannede leger fra Finnmark ønsker å bliDenne uka er legestudentene ferdig med sin tre uker lange eksamensperiode. Linn Mari Balto er ikke alene om å ønske å bli i Finnmark.10.06.2021 07:27:27
Mii lea dehálaš dutnje? – beaivihttps://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/mii-lea-dehalas-dutnje-beaiviMii lea dehálaš dutnje? – beaiviGeassemánu 9. Beaivvi mii čalmmustahttit Mii lea dehálaš dutnje? – beaivvi. Dán jagi fuomášuhttá Sámi klinihkka giela ja man láhkai sáhttá johtileappot oažžut veahki. 09.06.2021 08:31:56
Hva er viktig for deg?-dagen 2021https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/hva-er-viktig-for-deg-dagen-2021Hva er viktig for deg?-dagen 20219.juni markerer vi den internasjonale Hva er viktig for deg? - dagen. I år har Sámi klinihkka valgt å fokusere på språk og lavterskeltilbud. 09.06.2021 08:29:04
Finnmarkssykehuset får hjelp fra Bergen og Levangerhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/finnmarkssykehuset-far-hjelp-fra-bergen-og-levangerFinnmarkssykehuset får hjelp fra Bergen og LevangerIntensivsykepleiere fra andre sykehus var ikke vanskelige å be da intensivavdelingen ved Hammerfest sykehus trengte hjelp med personell. Tirsdag var seks sykepleiere fra Sykehuset Levanger og Helse Bergen på plass.09.06.2021 06:59:35
Øver på å avlaste intensivenhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/over-pa-a-avlaste-intensivenØver på å avlaste intensivenSimuleringskoordinator Sissel Tobiassen Bye forteller om gode opplæringsuker på Kirkenes sykehus forrige måned. Målet har vært å kunne avlaste pasienter fra intensiven ved en pandemitopp, og vil kunne ha en overføringsverdi til andre situasjoner.07.06.2021 08:20:00
Ingen å mistehttps://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/ingen-a-misteIngen å misteSÁNAG psykologaspesialista ja dutki, Anne Silviken lea mielde nationála forumis mii galgá čuovvulit iešsoardineastadeami doaibmaplána. 03.06.2021 09:09:00
Retningslinjer for samhandling omkring prøvetaking (lab/EKG)https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/retningslinjer-for-samhandling-omkring-provetaking-labekgRetningslinjer for samhandling omkring prøvetaking (lab/EKG)For pasienter som er under oppfølging i PHV - psykisk helsevern. 01.06.2021 12:30:23
Informasjon om de nye helsefellesskapenehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/informasjon-om-de-nye-helsefellesskapeneInformasjon om de nye helsefellesskapeneRegjeringen ønsker å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med utgangspunktet i helseforetaksområdene. I helsefellesskap vil helseforetak, kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge helsetjenesten sammen. Etablert...01.06.2021 12:22:50
Ingen å mistehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ingen-a-misteIngen å mistePsykologspesialist og forsker ved SANKS, Anne Silviken, er med i det nasjonale forumet som skal følge opp målene i handlingsplan for forebygging av selvmord.31.05.2021 09:21:28
Čoahkkin Brasila føderála sivahallaneiseválddiiguin https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/coahkkin-brasila-foderala-sivahallaneisevalddiiguin-Čoahkkin Brasila føderála sivahallaneiseválddiiguin Brasila føderála sivahallaneiseváldi (MPF) bovdii SÁNAG:a, Sámi klinihka ja Sámeráđi digitála čoahkkimii.   28.05.2021 07:54:36
Iešsoardinláhtten sámi ja ruonáeatnanlaš nuoraid gaskkashttps://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/iessoardinlahtten-sami-ja-ruonaeatnanlas-nuoraid-gaskkasIešsoardinláhtten sámi ja ruonáeatnanlaš nuoraid gaskkasSÁNAG psykologaspesialista ja dutki, Anne Silviken, lea veahkehan artihkkalis “Socio-demographic, psychosocial and environmental factors associated with suicidal behaviour in Indigenous Sami and Greenlandic Inuit adolescents; the WBYG and N...28.05.2021 07:13:53
Ođđa telefonnummirathttps://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/odda-telefonnummiratOđđa telefonnummiratMii leat ođasmahttimin min telefonsystema. Sámi klinihkka ja maid Hámmárfeastta ja Girkonjárgga psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilli lea ožžon ođđa telefonnummiriid.  27.05.2021 22:00:00
- Vi er veldig godt stilthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/-vi-er-veldig-godt-stilt- Vi er veldig godt stiltErfaringene fra utbruddet i oktober 2020 er verdifulle når Finnmarkssykehuset gjør fortløpende tiltak for å redusere smittefaren og opprettholde en god beredskap for innbyggerne i Finnmark. 27.05.2021 10:41:56
Ny prosjektsjef i Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ny-prosjektsjef-i-finnmarkssykehusetNy prosjektsjef i FinnmarkssykehusetEspen Hansen er ansatt som prosjektsjef i Finnmarkssykehuset. Han kommer fra stillingen som direktør i Hammerfest næringsforening, og har bakgrunn blant annet som forretningsutvikler i Hammerfest Energi.22.05.2021 09:37:18
Finnmarkssykehuset høyner beredskapsnivåethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/finnmarkssykehuset-hoyner-beredskapsnivaetFinnmarkssykehuset høyner beredskapsnivåetFinnmarkssykehuset HF høyner beredskapen som følge av koronasmitten i Hammerfest, og gikk fredag morgen over til gult beredskapsnivå. Hammerfest sykehus gikk i gul beredskap torsdag kveld. 21.05.2021 09:09:45
Solid innsats for miljøethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/solid-innsats-for-miljoetSolid innsats for miljøetFinnmarkssykehuset er på nytt godkjent for det som omtales som verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. 21.05.2021 05:00:00
Oppdatert program for dialogmøtenehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/oppdatert-program-for-dialogmoteneOppdatert program for dialogmøteneFinnmarkssykehuset inviterer til dialogmøter med fastlegene i Finnmark. Vi har nå oppdatert program klart. 18.05.2021 11:55:23
Slik betaler du for parkeringhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/parkeringsavgift-pa-kirkenes-sykehusSlik betaler du for parkeringVi innfører nå parkeringsavgift på Kirkenes sykehus. 12.05.2021 11:09:02
Møte med føderale påtalemyndigheter i Brasilhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/mote-med-foderale-patalemyndigheter-i-brasilMøte med føderale påtalemyndigheter i BrasilSANKS, Sámi klinihkka og Samerådet ble invitert inn til et digitalt møte av føderale påtalemyndigheter (MPF) i Mato Grosso do Sul, sentral-vestlige Brasil.  06.05.2021 08:42:39
Går av som klinikksjefhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/gar-av-som-klinikksjefGår av som klinikksjefJonas Valle Paulsen slutter som klinikksjef ved Hammerfest sykehus, og går over i ny stilling.03.05.2021 06:00:00
Invitasjon til dialogmøter våren 2021https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/invitasjon-til-dialogmoter-varen-2021Invitasjon til dialogmøter våren 2021Tradisjonen tro inviterer Finnmarkssykehuset til dialogmøter med fastlegene. I år avholdes møtene digitalt. 26.04.2021 09:56:31
Nye telefonnummerhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/nye-telefonnummerNye telefonnummerVi oppdaterer for tiden vårt telefonisystem. Sámi klinihkka samt psykisk helsevern og rus i Hammerfest og Kirkenes har fått nye telefonnummer.25.04.2021 22:00:00
Selvmordsatferd blant samisk og grønlandsk ungdomhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/selvmordsatferd-blant-samisk-og-gronlandsk-ungdomSelvmordsatferd blant samisk og grønlandsk ungdomAnne Silviken, psykologspesialist og forsker ved SANKS har bidratt inn i artikkelen som handler om selvmordsatferd blant samisk og grønlandsk ungdom. 23.04.2021 10:45:20
Stiller opp for kolleger i sørhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/stiller-opp-for-kolleger-i-sorStiller opp for kolleger i sør Intensivsykepleiere fra Finnmarkssykehuset er på plass i Østfold for å bistå under koronakrisen. Janne og Tiina er i gang ved Sykehuset Østfold Kalnes, sammen med flere kolleger fra Kirkenes sykehus.08.04.2021 14:19:31
Sykehusbygget reiser seghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/sykehusbygget-reiser-segSykehusbygget reiser segSlik så det ut på sykehustomta 26. mars. De neste tre månedene skal grunn- og betongarbeidene for selve sykehuset ferdigstilles. 29.03.2021 11:19:18
Nye retningslinjer for behandling av Akutt Koronar Syndrom i Helse Nordhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/nye-retningslinjer-for-behandling-av-akutt-koronar-syndrom-i-helse-nordNye retningslinjer for behandling av Akutt Koronar Syndrom i Helse NordDe nye retningslinjene setter strengere krav til tidlig diagnostikk og behandling. Det er viktig at allmennlegene kjenner til disse retningslinjene.  25.03.2021 09:45:42
Oversiktlig situasjon ved Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/oversiktlig-situasjon-ved-kirkenes-sykehusOversiktlig situasjon ved Kirkenes sykehus18 ansatte ved Kirkenes sykehus er i karantene mens én er i isolasjon etter at en medarbeider avla positiv koronatest mandag kveld. Ingen av de 18 har utviklet symptomer for covid-19, og blir testet i samarbeid med Sør-Varanger kommune.24.03.2021 16:20:21
Helsepersonell har testet positivt på covid-19https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/helsepersonell-har-testet-positivt-pa-covid-19Helsepersonell har testet positivt på covid-19To pasienter og 15 ansatte er satt i karantene/isolasjon etter at en medarbeider har avlagt positiv test på covid-19. 23.03.2021 12:12:33
Påskeråd og påskevetthttps://finnmarkssykehuset.no/beredskap/paskerad-og-paskevettPåskeråd og påskevettFinnmarkssykehuset viser til regjeringens anbefalinger om reise og besøk i forbindelse med påsken. 23.03.2021 11:04:31
Råd om antikoagulasjonhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/rad-om-antikoagulasjonRåd om antikoagulasjonFinnmarkssykehuset er bedt om å lage en brukervennlig manual for justering av antikoagulasjon i forbindelse med kirurgi.22.03.2021 13:43:09
Mulige alvorlige symptomer etter vaksinasjon med AstraZenecahttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/mulige-alvorlige-symptomer-etter-vaksinasjon-med-astrazenecaMulige alvorlige symptomer etter vaksinasjon med AstraZenecaBruk av vaksinen er midlertidig stanset fra 11.mars. Det er meldt om flere tilfeller med en sjelden kombinasjon av trombocytopeni, tromboser i flere ulike organer og blødninger.  19.03.2021 09:33:31
Etablerer nytt dialysetilbudhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/etablerer-nytt-dialysetilbudEtablerer nytt dialysetilbudFinnmarkssykehuset utvider tilbudet til dialysepasienter i Finnmark, og etablerer dialyse i Kautokeino. 05.03.2021 15:01:06


Søk i nyheter
Fant du det du lette etter?