HELSENORGE

Nyheter

Nyheter og aktuelt fra Finnmarkssykehuset.

Oppdaterte rutiner om oppfølging av overtidige gravidehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/oppdaterte-rutiner-om-oppfolging-av-overtidige-gravideOppdaterte rutiner om oppfølging av overtidige gravideI Nasjonal veileder i fødselshjelp er det nylig publisert en oppdatert versjon av kapittelet Overtidig svangerskap. Nye faglige anbefalinger medfører endring av drift ved våre poliklinikker. 14.06.2022 07:15:31
Sexolog i Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/sexolog-i-finnmarkssykehusetSexolog i FinnmarkssykehusetKirkenes sykehus, avdeling Rehabilitering, har etablert en 100% stilling som spesialist i sexologisk rådgivning. 14.06.2022 06:57:32
Ingen ØNH-lege tilstede i Kirkenes i uke 22https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-onh-lege-tilstede-i-kirkenes-i-uke-22Ingen ØNH-lege tilstede i Kirkenes i uke 22Dette grunnet sykdom.30.05.2022 10:04:47
Fire måneder foran skjema med nytt sykehusbygghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/fire-maneder-foran-skjema-med-nytt-sykehusbyggFire måneder foran skjema med nytt sykehusbyggDrøye to år etter at grunnsteinen ble lagt ned, var styret på ny befaring ved det kommende nye sykehuset i Vest-Finnmark. Byggeprosjektet er nå over halvveis, og ligger godt foran tidsplanen.27.05.2022 14:17:54
Kapasitetsutfordringer ved VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/kapasitetsutfordringer-ved-vpp-hammerfestKapasitetsutfordringer ved VPP HammerfestVPP Hammerfest har over lengre tid har hatt utfordringer med rekruttering av spesialister. Dette har ført til høyt press på ansatte, og lang ventetid. Som følge av dette innfører VPP Hammerfest inntaksstopp. 20.05.2022 10:44:42
Årets medarbeider i Sámi klinihkka 2021https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/arets-medarbeider-i-sami-klinihkka-2021Årets medarbeider i Sámi klinihkka 2021Sámi klinihkka ønsket å sette fokus på, og hedre, dyktige medarbeidere. I den forbindelse ble ansatte oppfordret til å stemme frem «årets medarbeider 2021».  20.05.2022 09:12:09
Ingen ØNH-lege tilstede i Kirkenes i uke 21https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-onh-lege-tilstede-i-kirkenes-i-uke-21Ingen ØNH-lege tilstede i Kirkenes i uke 21Henvisninger med korte frister må sendes til UNN i denne perioden.20.05.2022 09:11:51
Innfører inntaksstopp ved VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/innforer-inntaksstopp-ved-vpp-hammerfestInnfører inntaksstopp ved VPP HammerfestHammerfest sykehus stanser inntaket for nye pasienter til Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Hammerfest. Pasienter som hører til opptaksområdet, vil i en periode fremover bli henvist til behandlingssteder ved andre klinikker i Finnmarkssykehuset. 19.05.2022 15:00:00
Et løft for fagmiljøethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/et-loft-for-fagmiljoetEt løft for fagmiljøetMandag 25.april var rektoratet ved Universitetet i Tromsø (UiT) på plass for å se det som skal bli lege- og sykepleierutdanningens lokaler i nye Hammerfest sykehus. 06.05.2022 10:36:25
Tiltak skal redusere kostnaderhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/tiltak-skal-redusere-kostnaderTiltak skal redusere kostnaderStyret i Finnmarkssykehuset har vedtatt en tiltaksplan som skal få ned kostnadene i helseforetaket med 88,7 millioner kroner. Tiltakene gjennomføres inneværende og neste år, og skal skje i samarbeid med ansatte.29.04.2022 12:52:24
Spørreundersøkelse om trombolysebehandling ved hjerteinfarkthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/sporreundersokelse-om-trombolysebehandling-ved-hjerteinfarktSpørreundersøkelse om trombolysebehandling ved hjerteinfarktKjære kolleger! Andreas Kristensen og Eirik Holand gjennomfører en spørreundersøkelse om Trombolysebehandling ved hjerteinfarkt i Helse Nord og Helse Midt. 26.04.2022 06:57:57
Samisk tolketjeneste for hele Nord-Norgehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/samisk-tolketjeneste-for-hele-nord-norgeSamisk tolketjeneste for hele Nord-NorgeVi styrker nå tilbudet med samisk tolketjeneste for hele Nord-Norge, og tilbyr tolketjenester til samtlige sykehus og klinikker i Helse Nord fra tidlig morgen til sen kveld - året rundt.12.04.2022 14:01:15
Sámi dulkonbálvalus nanne bálvalusa miehtá Davvi-Norggahttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/sami-dulkonbalvalus-nanne-balvalusa-miehta-davvi-norggaSámi dulkonbálvalus nanne bálvalusa miehtá Davvi-NorggaDál mii fállat dulkoma beaivválaččat, birra jagi, buot Davvi dearvvašvuođa buhcciidviesuin ja klinihkain - árrat iđidis maŋŋit eahkedii. 12.04.2022 06:10:16
Foreldreintervju om familiens kultur og konteksthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/foreldreintervju-om-familiens-kultur-og-kontekstForeldreintervju om familiens kultur og kontekstForeldreintervjuet er et kartleggingsinstument for fagfolk innen psykisk helsevern som behandler samiske barn og unge. Foreldreintervjuet kan også lett tilpasses til familier med annen kulturell bakgrunn enn samisk.  08.04.2022 11:13:15
Ingen ØHN-lege og øyelege ved Kirkenes sykehus i påskenhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-ohn-lege-og-oyelege-ved-kirkenes-sykehus-i-paskenIngen ØHN-lege og øyelege ved Kirkenes sykehus i påskenFor påsken 2022 har ikke Kirkenes sykehus ØNH-lege og øyelege i følgende tidsrom. 08.04.2022 07:00:06
Styremøte 24. marshttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/styremote-24-marsStyremøte 24. marsHer kan du se siste styremøte i opptak. 24.03.2022 06:57:41
Finnmarkssykehuset øker kapasiteten innen øre-, nese-, halsfaget i Vest-Finnmarkhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/finnmarkssykehuset-oker-kapasiteten-innen-ore-nese-halsfaget-i-vest-finnmarkFinnmarkssykehuset øker kapasiteten innen øre-, nese-, halsfaget i Vest-FinnmarkVed Klinikk Alta er det i dag ansatt én øre-, nese- og halsspesialist. Finnmarkssykehuset går nå sammen med Helse Nord for å øke kapasiteten til to spesialister ved klinikken. I tillegg utvides tilbudet ved Hammerfest sykehus.22.03.2022 13:09:50
Radiologiske henvisninger må skrives i rett formathttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/radiologiske-henvisninger-ma-skrives-i-rett-formatRadiologiske henvisninger må skrives i rett formatDet er viktig at allmennlegene skriver radiologiske henvendelser på rett måte. Dette må også inngå i opplæring av alle nye leger og vikarer. 21.03.2022 13:57:09
Nå lyses topplederstillingen uthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/na-lyses-topplederstillingen-utNå lyses topplederstillingen utStillingen som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset lyses nå ut. Styreleder Lena Nymo Helli håper nordnorske søkere vil melde seg på i konkurransen om topplederstillingen i Finnmarks største virksomhet.20.03.2022 11:00:00
Han er ny klinikksjef for prehospitale tjenesterhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/han-er-ny-klinikksjef-for-prehospitale-tjenesterHan er ny klinikksjef for prehospitale tjenesterTrond Carlson har lang fartstid innen prehospital tjeneste og har blant annet vært med å bygge opp prehospital klinikk i Helse Nord-Trøndelag. I løpet av sommeren tar han over stafettpinnen som klinikksjef.18.03.2022 07:27:49
SÁNAG rahpá kantuvrra Tromssas https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/sanag-rahpa-kantuvrra-tromssasSÁNAG rahpá kantuvrra Tromssas SÁNAG – Sámi klinihkka rahpá kantuvrra Tromssas. 01.03.22 rájes lea mis fálaldat mánáide ja nuoraide Tromssas. Mii fállat guorahallama ja divššu psyhkalaš dearvvašvuođasuddjemis ja gárrendilis mánáide ja nuoraide geat leat vuollel 18 jagi.   01.03.2022 12:45:48
Revidering av strategisk utviklingsplanhttps://finnmarkssykehuset.no/om-oss/strategisk-utviklingsplan/revidering-av-strategisk-utviklingsplanRevidering av strategisk utviklingsplanI henhold til oppdragsdokumentet for 2021 skal Finnmarkssykehuset oppdatere foretakets utviklingsplan for perioden 2023 - 2038. Det er mulig for befolkningen, kommuner, fastleger og andre instanser å komme med innspill til revideringen.01.03.2022 12:27:20
SANKS åpner kontor i Tromsøhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/sanks-apner-kontor-i-tromsoSANKS åpner kontor i TromsøSANKS - Sámi klinihkka åpner kontor i Tromsø. Fra og med 01.03.22 har vi tilbud til barn og unge i Tromsø. Tilbudet fra SANKS er utredning og behandling for barn og unge under 18 år innen psykisk helsevern og rus.28.02.2022 23:00:00
Nå har AW 101 overtatt i Finnmarkhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/na-har-aw-101-overtatt-i-finnmarkNå har AW 101 overtatt i FinnmarkKlokka tolv i dag fløy Sea King-maskinen fra Banak for siste dag. Samtidig gikk AW 101 SAR Queen inn i tjeneste som redningshelikopter i Finnmark. Avstanden fra Banak til sykehusene har med den nye maskinen blitt kortere.25.02.2022 14:07:33
Finnmarkssykehuset vil bidra til å løfte Finnmarkhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/finnmarkssykehuset-vil-bidra-til-a-lofte-finnmarkFinnmarkssykehuset vil bidra til å løfte FinnmarkFinnmarkssykehuset blir med i en storsatsing for rekruttering, stabilisering og økt bolyst ved lokalsamfunn i hele Finnmark. Prosjektet starter i vår, og varer i tre år. 23.02.2022 08:00:00
Barnehabiliteringen er med på forskningsprosjekt om autisme og psykisk helsehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/barnehabiliteringen-er-med-pa-forskningsprosjekt-om-autisme-og-psykisk-helseBarnehabiliteringen er med på forskningsprosjekt om autisme og psykisk helseForskningssprosjektet skal undersøke hvordan tilleggsvansker som angst og annen utfordrende atferd kan kartlegges best mulig. Prosjektet er et felles forskningsprosjekt for alle helseforetakene i Helse Nord.17.02.2022 08:57:43
Styremøte 23. februarhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/styremote-23-februarStyremøte 23. februarHer kan du lese sakspapirer, og følge styremøtet direkte.17.02.2022 08:13:45
E-oahpahuskursa sámi kulturáddejumi birrahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/e-oahpahuskursa-sami-kulturaddejumi-birraE-oahpahuskursa sámi kulturáddejumi birraSámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilli (SÁNAG) Sámi klinihka bokte álmmuha dál ođđa máhttobuorideaddji neahttakursa mas lea namma “Sámi kulturáddejupmi dearvvašvuođadeaivvadeamis”, fálaldat lea dearv...08.02.2022 09:27:39
E-læringskurs om samisk kulturforståelsehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/e-leringskurs-om-samisk-kulturforstaelseE-læringskurs om samisk kulturforståelseSamisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) ved Sámi Klinihkka lanserer nå «Samisk kulturforståelse i helsemøte», et nytt nettbasert kompetansehevende tilbud til helse og omsorgspersonell.  08.02.2022 08:52:37
Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvarhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/oppfriskningsdose-til-personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvarOppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvarDet anbefales at personer med alvorlig svekket immunitetsforsvar får en fjerde vaksinedose. Disse pasientene er aktuelle.06.02.2022 23:00:00
Det du finner på norsk, har vi som mål at du også skal finne på samiskhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/det-du-finner-pa-norsk-har-vi-som-mal-at-du-ogsa-skal-finne-pa-samiskDet du finner på norsk, har vi som mål at du også skal finne på samiskKRONIKK: 6. februar vaier det samiske flagget igjen utenfor alle våre sykehus og klinikker i Finnmark. Dagen er viktig, og det er gledelig at bevisstheten om- og markeringen av dagen øker i omfang.04.02.2022 17:01:21
MR stengt i uke 6https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/mr-stengt-i-uke-6MR stengt i uke 6I uke 6 er det planlagt ventilasjonsarbeid på Klinikk Alta. MR-tilbudet blir derfor i perioden stengt. 03.02.2022 12:42:08
Ođđa guorahallanreaidu almmuhuvvo https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/odda-guorahallanreaidu-almmuhuvvoOđđa guorahallanreaidu almmuhuvvo Mánáid- ja nuoraidpsykiátralaš poliklinihkka (MNP) SÁNAG bokte (almmuha ođđa kártenvuogádaga psyhkalaš dearvvašvuođa fágabargiide geat dikšot sámi mánáid ja nuoraid.  02.02.2022 08:36:54
Nytt utredningsverktøy lansereshttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/nytt-utredningsverktoy-lanseresNytt utredningsverktøy lanseresBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved SANKS lanserer nå et nytt kartleggingsinstrument for fagfolk innen psykisk helsevern som behandler samiske barn og unge.  02.02.2022 08:15:11
Anbefaler oppfriskingsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvarhttps://finnmarkssykehuset.no/anbefaler-oppfriskingsdose-til-personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvarAnbefaler oppfriskingsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvarPersoner med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. 28.01.2022 08:31:20
Konstitueres som topplederhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/konstitueres-som-topplederKonstitueres som topplederStyret har i dag vedtatt å konstituere Vivi Brenden Bech som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset fra 28. februar.27.01.2022 18:37:42
Gravide >uke 35 med behov for sykehusinnleggelse grunnet covid-19 bør legges inn på Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/gravide-uke-35-med-behov-for-sykehusinnleggelse-grunnet-covid-19-bor-legges-inn-pa-hammerfest-sykehusGravide >uke 35 med behov for sykehusinnleggelse grunnet covid-19 bør legges inn på Hammerfest sykehusGravide >uke 35 med behov for sykehusinnleggelse grunnet covid-19 skal primært legges inn på Hammerfest sykehus. 24.01.2022 07:40:55
Nye takster og oppdatert regningsskjema når legen er ledsager i ambulansehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/nye-takster-og-oppdatert-regningsskjema-nar-legen-er-ledsager-i-ambulanseNye takster og oppdatert regningsskjema når legen er ledsager i ambulanseSom følge av avtale mellom de regionale helseforetakene og i dialog med Legeforeningen er takstene for ledsaging i ambulanse utført av lege oppdatert. De nye takstene vil følge den til enhver tid gjeldende salærsats.21.01.2022 12:46:21
Regional veileder for håndtering av aksidentell hypotermi og drukninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/regional-veileder-for-handtering-av-aksidentell-hypotermi-og-drukningRegional veileder for håndtering av aksidentell hypotermi og drukningPå Legesida – under «Henvisningsrutiner, prosedyrer og rutiner» har vi nå lagt ut Helse Nords veileder for håndtering av hypotermi og drukning. Veilederen ligger ute både under «Faglige henvisningsrutiner» og under «Når det haster». 21.01.2022 08:17:04
Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi og drukninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige-henvisningsrutiner/veileder-for-handtering-av-aksidentell-hypotermi-og-drukningVeileder for håndtering av aksidentell hypotermi og drukningHelse Nord arbeider kontinuerlig for å styrke det akuttmedisinske evakuerings- og behandlingstilbudet til befolkningen og andre som oppholder seg i Nord-Norge og på Svalbard. 20.01.2022 12:33:20
Forlater Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/forlater-finnmarkssykehusetForlater FinnmarkssykehusetSiri Tau Ursin slutter som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, for å gå over i tilsvarende stilling i Nordlandssykehuset.17.01.2022 16:07:58
Til helsepersonell som møter kvinner med fødselsangsthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/til-helsepersonell-som-moter-kvinner-med-fodselsangstTil helsepersonell som møter kvinner med fødselsangstSvangerskapspoliklinikken ved Kirkenes sykehus ønsker å gi gravide kvinner som av forskjellige årsaker har angst for fødsel og/eller har en traumatisk fødsel bak seg, et tilbud om samtaler og tettere oppfølging med jordmor og gynekolog16.01.2022 19:47:10
Halvparten av studentene er fortsatt i nordhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/halvparten-av-studentene-er-fortsatt-i-nordHalvparten av studentene er fortsatt i nordHalvparten av legestudentene som har tatt de to siste studieårene i Finnmark, er her fremdeles.11.01.2022 12:50:59
Vil du være med i ungdomsrådet?https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/ungdomsrad/vil-du-vere-med-i-ungdomsradetVil du være med i ungdomsrådet?Er du mellom 13 og 23 år? Har du erfaring med å være pasient eller pårørende?  07.01.2022 08:05:25
Tilbud om tidlig ultralydundersøkelsehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/tilbud-om-tidlig-ultralydundersokelseTilbud om tidlig ultralydundersøkelseFinnmarkssykehuset tilbyr tidlig ultralyd til gravide.04.01.2022 11:48:27
Ny økning i fødselstallethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ny-okning-i-fodselstalletNy økning i fødselstalletDet var i 2021 653 fødsler ved fødeavdelingene og fødestua i Finnmarkssykehuset.03.01.2022 15:15:50
Bruk dialogmelding ved purring, påminning og forespørslerhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/bruk-dialogmelding-ved-purring-paminning-og-foresporslerBruk dialogmelding ved purring, påminning og forespørslerFinnmarkssykehuset opplever stadig at allmenleger bruker henvisninger til formål som kan lage krøll i våre systemer.03.01.2022 10:14:13
- Jeg skjønte at det var på sykehuset jeg skulle jobbehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/-jeg-skjonte-at-det-var-pa-sykehuset-jeg-skulle-jobbe- Jeg skjønte at det var på sykehuset jeg skulle jobbeFor Ranvei Sneve (65) har det alltid handlet om å gi god omsorg og gode helsetjenester til de som trenger det. 47 år etter at hun første gang ble ansatt på Kirkenes sykehus, blir hun pensjonist.30.12.2021 14:36:55
Siste betongelement på plasshttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/siste-betongelement-pa-plassSiste betongelement på plass1.003 trailerlass med betongelementer har gått over Sennalandet fra Alta til Hammerfest. 10. desember ble det siste elementet løftet på plass på det nye sykehuset for Vest-Finnmark.27.12.2021 14:43:15
Ruter medisinske ø-hjelps pasienter til Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/ruter-medisinske-o-hjelps-pasienter-til-kirkenes-sykehusRuter medisinske ø-hjelps pasienter til Kirkenes sykehusOppdatering 26/12: Hammerfest sykehus er nå i normal drift. 22.12.2021 17:04:24


Søk i nyheter
Fant du det du lette etter?