HELSENORGE

Nyheter

Nyheter og aktuelt fra Finnmarkssykehuset.

Ingen øyelege i Kirkenes i uke 40https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-oyelege-i-kirkenes-i-uke-40Ingen øyelege i Kirkenes i uke 40Pga. ferieavvikling har vi ikke øyelege tilstede i Kirkenes i uke 40. 30.09.2022 11:00:04
Her kan du se siste styremøtehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/her-kan-du-se-siste-styremoteHer kan du se siste styremøte28. september hadde styret i Finnmarkssykehuset møte. Her finner du opptak og sakspapirer.29.09.2022 05:54:19
Forskningsdagen 2022https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/forskningsdagen-2022Forskningsdagen 2022Velkommen til en dag full av ny kunnskap og spennende tanker. 22. september markerer vi Forskningsdagen 2022. Her finner du programmet.20.09.2022 13:25:02
Å spørre om selvmordstanker kan redde livhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/a-sporre-om-selvmordstanker-kan-redde-livÅ spørre om selvmordstanker kan redde livKRONIKK: I fjor døde 658 personer i selvmord i Norge. Er du en person som ser og våger å bry deg? En som tør å spørre om livet er så vanskelig at døden oppleves som den eneste utvei? 10.09.2022 04:00:00
Funn av listeriabakterienhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/funn-av-listeriabakterienFunn av listeriabakterienDet har vært avvik på kontrollprøver som Kirkenes Storkjøkken rutinemessig sender til analyse for bakterien Listeria monocytogenes.08.09.2022 12:57:08
Informasjon til fastleger, tilsynsleger og legevaktsleger om Listeria monocytogeneshttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/informasjon-til-fastleger-tilsynsleger-og-legevaktsleger-om-listeria-monocytogenesInformasjon til fastleger, tilsynsleger og legevaktsleger om Listeria monocytogenesNoen av rutineprøver fra Kirkenes Storkjøkken AS tatt 22. august i år gav utslag på bakterien Listeria monocytogenes. 08.09.2022 12:49:20
CT i Hammerfest midlertidig ute av drifthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ct-i-hammerfest-midlertidig-ute-av-driftCT i Hammerfest midlertidig ute av driftPasienter med traumer og mistanke om hjerneslag/-blødning vil de neste dagene bli rutet til andre sykehus, fortrinnsvis Kirkenes eller UNN.04.09.2022 12:42:34
SÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2023https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/sanag-dutkan-ja-ovdanahttinrudat-2023SÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2023Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra (DjO) juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide. Ulbmil ruđain lea doarju...01.09.2022 06:43:42
Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2023https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/utlysning-av-midler-til-forskning-og-utviklingsarbeid-for-2023Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2023FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter, med formål å fremskaffe ny kunnskap og metoder innen psykisk helse, rus og av...31.08.2022 22:00:00
Geir Jøran er Årets ambulansearbeiderhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/geir-joran-er-arets-ambulansearbeiderGeir Jøran er Årets ambulansearbeiderTirsdag kveld mottok Geir Jøran Sara den gjeveste prisen man kan få som ambulansearbeider. Selv trodde han at han skulle holde et innlegg under konferansen.31.08.2022 08:43:09
Nytt tokt med nye avgangsstudenterhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/nytt-tokt-med-nye-avgangsstudenterNytt tokt med nye avgangsstudenterHer er årets sjetteårsstudenter i gang med innspurten før embetseksamen i Finnmark. Studieåret i Finnmarksmodellen åpner som vanlig med et akuttmedisinsk tokt.18.08.2022 09:00:23
Inntaksstoppen opphevethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/inntaksstoppen-opphevetInntaksstoppen opphevetVPP Hammerfest har nå tilnærmet normal drift.17.08.2022 07:10:35
Starthjelp for kommende sykepleierehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/starthjelp-for-kommende-sykepleiereStarthjelp for kommende sykepleiereDen nasjonale mangelen på sykepleiere merkes også godt i Finnmark. Derfor går Finnmarkssykehuset, Alta kommune og Alta videregående skole nå sammen om å tilby gratis kurs i norsk og matematikk, i håp om flere lokale søkere til sykepleieutdanningen.01.08.2022 13:25:27
Ingen øyelege ved Kirkenes sykehus i uke 30, 31 og 32https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-oyelege-ved-kirkenes-sykehus-i-uke-30-32Ingen øyelege ved Kirkenes sykehus i uke 30, 31 og 32Det er ingen øyelege tilstede ved Kirkenes sykehus i uke 30, 31 og 32.25.07.2022 07:34:08
Konsekvenser av SAS-streiken i Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/konsekvenser-av-sas-streiken-i-finnmarkssykehusetKonsekvenser av SAS-streiken i FinnmarkssykehusetDen pågående SAS-streiken har medført utfordringer tilknyttet personellsituasjonen i Finnmarkssykehuset. Dette gir konsekvenser for driften som allerede er sårbar pga. ferieavvikling.11.07.2022 18:20:17
Informasjon om øyekatarrhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/informasjon-om-oyekatarrInformasjon om øyekatarrKirkenes sykehus opplever aktuelt en kraftig bølge av pasienter med viruskeratitt/keratokonjunktivitt (øyekatarr), antakeligvis forårsaket av adenovirus, selv om det av og til ikke kan påvises ved virusprøver.08.07.2022 13:38:01
Ny direktør i Finnmarkssykehuset HFhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/ny-direktor-i-finnmarkssykehuset-hfNy direktør i Finnmarkssykehuset HFStyret i Finnmarkssykehuset har ansatt Per Angermo (52) som ny administrerende direktør i helseforetaket.06.07.2022 07:42:55
Oppdaterte rutiner om oppfølging av overtidige gravidehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/oppdaterte-rutiner-om-oppfolging-av-overtidige-gravideOppdaterte rutiner om oppfølging av overtidige gravideI Nasjonal veileder i fødselshjelp er det nylig publisert en oppdatert versjon av kapittelet Overtidig svangerskap. Nye faglige anbefalinger medfører endring av drift ved våre poliklinikker. 14.06.2022 07:15:31
Sexolog i Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/sexolog-i-finnmarkssykehusetSexolog i FinnmarkssykehusetKirkenes sykehus, avdeling Rehabilitering, har etablert en 100% stilling som spesialist i sexologisk rådgivning. 14.06.2022 06:57:32
Ingen ØNH-lege tilstede i Kirkenes i uke 22https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-onh-lege-tilstede-i-kirkenes-i-uke-22Ingen ØNH-lege tilstede i Kirkenes i uke 22Dette grunnet sykdom.30.05.2022 10:04:47
Fire måneder foran skjema med nytt sykehusbygghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/fire-maneder-foran-skjema-med-nytt-sykehusbyggFire måneder foran skjema med nytt sykehusbyggDrøye to år etter at grunnsteinen ble lagt ned, var styret på ny befaring ved det kommende nye sykehuset i Vest-Finnmark. Byggeprosjektet er nå over halvveis, og ligger godt foran tidsplanen.27.05.2022 14:17:54
Kapasitetsutfordringer ved VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/kapasitetsutfordringer-ved-vpp-hammerfestKapasitetsutfordringer ved VPP HammerfestVPP Hammerfest har over lengre tid har hatt utfordringer med rekruttering av spesialister. Dette har ført til høyt press på ansatte, og lang ventetid. Som følge av dette innfører VPP Hammerfest inntaksstopp. 20.05.2022 10:44:42
Årets medarbeider i Sámi klinihkka 2021https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/arets-medarbeider-i-sami-klinihkka-2021Årets medarbeider i Sámi klinihkka 2021Sámi klinihkka ønsket å sette fokus på, og hedre, dyktige medarbeidere. I den forbindelse ble ansatte oppfordret til å stemme frem «årets medarbeider 2021».  20.05.2022 09:12:09
Ingen ØNH-lege tilstede i Kirkenes i uke 21https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-onh-lege-tilstede-i-kirkenes-i-uke-21Ingen ØNH-lege tilstede i Kirkenes i uke 21Henvisninger med korte frister må sendes til UNN i denne perioden.20.05.2022 09:11:51
Innfører inntaksstopp ved VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/innforer-inntaksstopp-ved-vpp-hammerfestInnfører inntaksstopp ved VPP HammerfestHammerfest sykehus stanser inntaket for nye pasienter til Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Hammerfest. Pasienter som hører til opptaksområdet, vil i en periode fremover bli henvist til behandlingssteder ved andre klinikker i Finnmarkssykehuset. 19.05.2022 15:00:00
Et løft for fagmiljøethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/et-loft-for-fagmiljoetEt løft for fagmiljøetMandag 25.april var rektoratet ved Universitetet i Tromsø (UiT) på plass for å se det som skal bli lege- og sykepleierutdanningens lokaler i nye Hammerfest sykehus. 06.05.2022 10:36:25
Tiltak skal redusere kostnaderhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/tiltak-skal-redusere-kostnaderTiltak skal redusere kostnaderStyret i Finnmarkssykehuset har vedtatt en tiltaksplan som skal få ned kostnadene i helseforetaket med 88,7 millioner kroner. Tiltakene gjennomføres inneværende og neste år, og skal skje i samarbeid med ansatte.29.04.2022 12:52:24
Spørreundersøkelse om trombolysebehandling ved hjerteinfarkthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/sporreundersokelse-om-trombolysebehandling-ved-hjerteinfarktSpørreundersøkelse om trombolysebehandling ved hjerteinfarktKjære kolleger! Andreas Kristensen og Eirik Holand gjennomfører en spørreundersøkelse om Trombolysebehandling ved hjerteinfarkt i Helse Nord og Helse Midt. 26.04.2022 06:57:57
Samisk tolketjeneste for hele Nord-Norgehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/samisk-tolketjeneste-for-hele-nord-norgeSamisk tolketjeneste for hele Nord-NorgeVi styrker nå tilbudet med samisk tolketjeneste for hele Nord-Norge, og tilbyr tolketjenester til samtlige sykehus og klinikker i Helse Nord fra tidlig morgen til sen kveld - året rundt.12.04.2022 14:01:15
Sámi dulkonbálvalus nanne bálvalusa miehtá Davvi-Norggahttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/sami-dulkonbalvalus-nanne-balvalusa-miehta-davvi-norggaSámi dulkonbálvalus nanne bálvalusa miehtá Davvi-NorggaDál mii fállat dulkoma beaivválaččat, birra jagi, buot Davvi dearvvašvuođa buhcciidviesuin ja klinihkain - árrat iđidis maŋŋit eahkedii. 12.04.2022 06:10:16
Foreldreintervju om familiens kultur og konteksthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/foreldreintervju-om-familiens-kultur-og-kontekstForeldreintervju om familiens kultur og kontekstForeldreintervjuet er et kartleggingsinstument for fagfolk innen psykisk helsevern som behandler samiske barn og unge. Foreldreintervjuet kan også lett tilpasses til familier med annen kulturell bakgrunn enn samisk.  08.04.2022 11:13:15
Ingen ØHN-lege og øyelege ved Kirkenes sykehus i påskenhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-ohn-lege-og-oyelege-ved-kirkenes-sykehus-i-paskenIngen ØHN-lege og øyelege ved Kirkenes sykehus i påskenFor påsken 2022 har ikke Kirkenes sykehus ØNH-lege og øyelege i følgende tidsrom. 08.04.2022 07:00:06
Styremøte 24. marshttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/styremote-24-marsStyremøte 24. marsHer kan du se siste styremøte i opptak. 24.03.2022 06:57:41
Finnmarkssykehuset øker kapasiteten innen øre-, nese-, halsfaget i Vest-Finnmarkhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/finnmarkssykehuset-oker-kapasiteten-innen-ore-nese-halsfaget-i-vest-finnmarkFinnmarkssykehuset øker kapasiteten innen øre-, nese-, halsfaget i Vest-FinnmarkVed Klinikk Alta er det i dag ansatt én øre-, nese- og halsspesialist. Finnmarkssykehuset går nå sammen med Helse Nord for å øke kapasiteten til to spesialister ved klinikken. I tillegg utvides tilbudet ved Hammerfest sykehus.22.03.2022 13:09:50
Radiologiske henvisninger må skrives i rett formathttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/radiologiske-henvisninger-ma-skrives-i-rett-formatRadiologiske henvisninger må skrives i rett formatDet er viktig at allmennlegene skriver radiologiske henvendelser på rett måte. Dette må også inngå i opplæring av alle nye leger og vikarer. 21.03.2022 13:57:09
Nå lyses topplederstillingen uthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/na-lyses-topplederstillingen-utNå lyses topplederstillingen utStillingen som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset lyses nå ut. Styreleder Lena Nymo Helli håper nordnorske søkere vil melde seg på i konkurransen om topplederstillingen i Finnmarks største virksomhet.20.03.2022 11:00:00
Han er ny klinikksjef for prehospitale tjenesterhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/han-er-ny-klinikksjef-for-prehospitale-tjenesterHan er ny klinikksjef for prehospitale tjenesterTrond Carlson har lang fartstid innen prehospital tjeneste og har blant annet vært med å bygge opp prehospital klinikk i Helse Nord-Trøndelag. I løpet av sommeren tar han over stafettpinnen som klinikksjef.18.03.2022 07:27:49
SÁNAG rahpá kantuvrra Tromssas https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/sanag-rahpa-kantuvrra-tromssasSÁNAG rahpá kantuvrra Tromssas SÁNAG – Sámi klinihkka rahpá kantuvrra Tromssas. 01.03.22 rájes lea mis fálaldat mánáide ja nuoraide Tromssas. Mii fállat guorahallama ja divššu psyhkalaš dearvvašvuođasuddjemis ja gárrendilis mánáide ja nuoraide geat leat vuollel 18 jagi.   01.03.2022 12:45:48
Revidering av strategisk utviklingsplanhttps://finnmarkssykehuset.no/om-oss/strategisk-utviklingsplan/revidering-av-strategisk-utviklingsplanRevidering av strategisk utviklingsplanI henhold til oppdragsdokumentet for 2021 skal Finnmarkssykehuset oppdatere foretakets utviklingsplan for perioden 2023 - 2038. Det er mulig for befolkningen, kommuner, fastleger og andre instanser å komme med innspill til revideringen.01.03.2022 12:27:20
SANKS åpner kontor i Tromsøhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/sanks-apner-kontor-i-tromsoSANKS åpner kontor i TromsøSANKS - Sámi klinihkka åpner kontor i Tromsø. Fra og med 01.03.22 har vi tilbud til barn og unge i Tromsø. Tilbudet fra SANKS er utredning og behandling for barn og unge under 18 år innen psykisk helsevern og rus.28.02.2022 23:00:00
Nå har AW 101 overtatt i Finnmarkhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/na-har-aw-101-overtatt-i-finnmarkNå har AW 101 overtatt i FinnmarkKlokka tolv i dag fløy Sea King-maskinen fra Banak for siste dag. Samtidig gikk AW 101 SAR Queen inn i tjeneste som redningshelikopter i Finnmark. Avstanden fra Banak til sykehusene har med den nye maskinen blitt kortere.25.02.2022 14:07:33
Finnmarkssykehuset vil bidra til å løfte Finnmarkhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/finnmarkssykehuset-vil-bidra-til-a-lofte-finnmarkFinnmarkssykehuset vil bidra til å løfte FinnmarkFinnmarkssykehuset blir med i en storsatsing for rekruttering, stabilisering og økt bolyst ved lokalsamfunn i hele Finnmark. Prosjektet starter i vår, og varer i tre år. 23.02.2022 08:00:00
Barnehabiliteringen er med på forskningsprosjekt om autisme og psykisk helsehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/barnehabiliteringen-er-med-pa-forskningsprosjekt-om-autisme-og-psykisk-helseBarnehabiliteringen er med på forskningsprosjekt om autisme og psykisk helseForskningssprosjektet skal undersøke hvordan tilleggsvansker som angst og annen utfordrende atferd kan kartlegges best mulig. Prosjektet er et felles forskningsprosjekt for alle helseforetakene i Helse Nord.17.02.2022 08:57:43
Styremøte 23. februarhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/styremote-23-februarStyremøte 23. februarHer kan du lese sakspapirer, og følge styremøtet direkte.17.02.2022 08:13:45
E-oahpahuskursa sámi kulturáddejumi birrahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/e-oahpahuskursa-sami-kulturaddejumi-birraE-oahpahuskursa sámi kulturáddejumi birraSámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilli (SÁNAG) Sámi klinihka bokte álmmuha dál ođđa máhttobuorideaddji neahttakursa mas lea namma “Sámi kulturáddejupmi dearvvašvuođadeaivvadeamis”, fálaldat lea dearv...08.02.2022 09:27:39
E-læringskurs om samisk kulturforståelsehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/e-leringskurs-om-samisk-kulturforstaelseE-læringskurs om samisk kulturforståelseSamisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) ved Sámi Klinihkka lanserer nå «Samisk kulturforståelse i helsemøte», et nytt nettbasert kompetansehevende tilbud til helse og omsorgspersonell.  08.02.2022 08:52:37
Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvarhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/oppfriskningsdose-til-personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvarOppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvarDet anbefales at personer med alvorlig svekket immunitetsforsvar får en fjerde vaksinedose. Disse pasientene er aktuelle.06.02.2022 23:00:00
Det du finner på norsk, har vi som mål at du også skal finne på samiskhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/det-du-finner-pa-norsk-har-vi-som-mal-at-du-ogsa-skal-finne-pa-samiskDet du finner på norsk, har vi som mål at du også skal finne på samiskKRONIKK: 6. februar vaier det samiske flagget igjen utenfor alle våre sykehus og klinikker i Finnmark. Dagen er viktig, og det er gledelig at bevisstheten om- og markeringen av dagen øker i omfang.04.02.2022 17:01:21
MR stengt i uke 6https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/mr-stengt-i-uke-6MR stengt i uke 6I uke 6 er det planlagt ventilasjonsarbeid på Klinikk Alta. MR-tilbudet blir derfor i perioden stengt. 03.02.2022 12:42:08
Ođđa guorahallanreaidu almmuhuvvo https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/odda-guorahallanreaidu-almmuhuvvoOđđa guorahallanreaidu almmuhuvvo Mánáid- ja nuoraidpsykiátralaš poliklinihkka (MNP) SÁNAG bokte (almmuha ođđa kártenvuogádaga psyhkalaš dearvvašvuođa fágabargiide geat dikšot sámi mánáid ja nuoraid.  02.02.2022 08:36:54


Søk i nyheter
Fant du det du lette etter?