Helsenorge

Nyheter

Nyheter og aktuelt fra Finnmarkssykehuset.

Gravide >uke 35 med behov for sykehusinnleggelse grunnet covid-19 bør legges inn på Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/gravide-uke-35-med-behov-for-sykehusinnleggelse-grunnet-covid-19-bor-legges-inn-pa-hammerfest-sykehusGravide >uke 35 med behov for sykehusinnleggelse grunnet covid-19 bør legges inn på Hammerfest sykehusGravide >uke 35 med behov for sykehusinnleggelse grunnet covid-19 skal primært legges inn på Hammerfest sykehus. 24.01.2022 07:40:55
Nye takster og oppdatert regningsskjema når legen er ledsager i ambulansehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/nye-takster-og-oppdatert-regningsskjema-nar-legen-er-ledsager-i-ambulanseNye takster og oppdatert regningsskjema når legen er ledsager i ambulanseSom følge av avtale mellom de regionale helseforetakene og i dialog med Legeforeningen er takstene for ledsaging i ambulanse utført av lege oppdatert. De nye takstene vil følge den til enhver tid gjeldende salærsats.21.01.2022 12:46:21
Regional veileder for håndtering av aksidentell hypotermi og drukninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/regional-veileder-for-handtering-av-aksidentell-hypotermi-og-drukningRegional veileder for håndtering av aksidentell hypotermi og drukningPå Legesida – under «Henvisningsrutiner, prosedyrer og rutiner» har vi nå lagt ut Helse Nords veileder for håndtering av hypotermi og drukning. Veilederen ligger ute både under «Faglige henvisningsrutiner» og under «Når det haster». 21.01.2022 08:17:04
Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi og drukninghttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/faglige-henvisningsrutiner/veileder-for-handtering-av-aksidentell-hypotermi-og-drukningVeileder for håndtering av aksidentell hypotermi og drukningHelse Nord arbeider kontinuerlig for å styrke det akuttmedisinske evakuerings- og behandlingstilbudet til befolkningen og andre som oppholder seg i Nord-Norge og på Svalbard. 20.01.2022 12:33:20
Forlater Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/forlater-finnmarkssykehusetForlater FinnmarkssykehusetSiri Tau Ursin slutter som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, for å gå over i tilsvarende stilling i Nordlandssykehuset.17.01.2022 16:07:58
Til helsepersonell som møter kvinner med fødselsangsthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/til-helsepersonell-som-moter-kvinner-med-fodselsangstTil helsepersonell som møter kvinner med fødselsangstSvangerskapspoliklinikken ved Kirkenes sykehus ønsker å gi gravide kvinner som av forskjellige årsaker har angst for fødsel og/eller har en traumatisk fødsel bak seg, et tilbud om samtaler og tettere oppfølging med jordmor og gynekolog16.01.2022 19:47:10
Halvparten av studentene er fortsatt i nordhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/halvparten-av-studentene-er-fortsatt-i-nordHalvparten av studentene er fortsatt i nordHalvparten av legestudentene som har tatt de to siste studieårene i Finnmark, er her fremdeles.11.01.2022 12:50:59
Vil du være med i ungdomsrådet?https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/ungdomsrad/vil-du-vere-med-i-ungdomsradetVil du være med i ungdomsrådet?Er du mellom 13 og 23 år? Har du erfaring med å være pasient eller pårørende?  07.01.2022 08:05:25
Tilbud om tidlig ultralydundersøkelsehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/tilbud-om-tidlig-ultralydundersokelseTilbud om tidlig ultralydundersøkelseFinnmarkssykehuset tilbyr tidlig ultralyd til gravide.04.01.2022 11:48:27
Ny økning i fødselstallethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ny-okning-i-fodselstalletNy økning i fødselstalletDet var i 2021 653 fødsler ved fødeavdelingene og fødestua i Finnmarkssykehuset.03.01.2022 15:15:50
Bruk dialogmelding ved purring, påminning og forespørslerhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/bruk-dialogmelding-ved-purring-paminning-og-foresporslerBruk dialogmelding ved purring, påminning og forespørslerFinnmarkssykehuset opplever stadig at allmenleger bruker henvisninger til formål som kan lage krøll i våre systemer.03.01.2022 10:14:13
- Jeg skjønte at det var på sykehuset jeg skulle jobbehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/-jeg-skjonte-at-det-var-pa-sykehuset-jeg-skulle-jobbe- Jeg skjønte at det var på sykehuset jeg skulle jobbeFor Ranvei Sneve (65) har det alltid handlet om å gi god omsorg og gode helsetjenester til de som trenger det. 47 år etter at hun første gang ble ansatt på Kirkenes sykehus, blir hun pensjonist.30.12.2021 14:36:55
Siste betongelement på plasshttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/siste-betongelement-pa-plassSiste betongelement på plass1.003 trailerlass med betongelementer har gått over Sennalandet fra Alta til Hammerfest. 10. desember ble det siste elementet løftet på plass på det nye sykehuset for Vest-Finnmark.27.12.2021 14:43:15
Ruter medisinske ø-hjelps pasienter til Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/ruter-medisinske-o-hjelps-pasienter-til-kirkenes-sykehusRuter medisinske ø-hjelps pasienter til Kirkenes sykehusOppdatering 26/12: Hammerfest sykehus er nå i normal drift. 22.12.2021 17:04:24
Hvor mange pasienter må videre til UNN?https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/hvor-mange-pasienter-ma-videre-til-unnHvor mange pasienter må videre til UNN?KRONIKK: Kun et mindretall av pasientene som legges inn på våre lokalsykehus, har behov for å overføres til UNN, viser tall fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. 22.12.2021 10:04:54
Kirkenes sykehus har ikke ØNH-lege og øyelege i julahttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/kirkenes-sykehus-har-ikke-onh-lege-og-oyelege-i-julaKirkenes sykehus har ikke ØNH-lege og øyelege i julaDette gjelder i perioden 23.12.2021 - 02.01.2022. 17.12.2021 09:29:32
Åpen invitasjon til kunstnere - meld din interessehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/apen-invitasjon-til-kunstnere-meld-din-interesseÅpen invitasjon til kunstnere - meld din interesseVil du jobbe med kunst til det nye sykehuset i Vest-Finnmark? Kunstutvalget ved nye Hammerfest sykehus inviterer nå kunstnere til å melde sin interesse. 16.12.2021 08:10:53
Her kan du se styremøtet i desember 2021https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/her-kan-du-se-styremotet-i-desember-2021Her kan du se styremøtet i desember 2021Styret i Finnmarkssykehuset hadde møte 14. og 15. desember. Her kan du se møtet i opptak.15.12.2021 08:04:41
margrethe-buljo-saaspxhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdeling/tolketjenesten/margrethe-buljo-saaspxmargrethe-buljo-saaspx13.12.2021 07:55:24
Liv Karin Klemetsenhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdeling/tolketjenesten/liv-karin-klemetsenLiv Karin KlemetsenLiv Karin lea Guovdageainnus eret. 10.12.2021 13:31:43
Marianne Blindhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdeling/tolketjenesten/marianne-blindMarianne BlindMarianne lea Gárasavvonis eret. 10.12.2021 13:30:14
Mikkel Magnus Utsihttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdeling/tolketjenesten/mikkel-magnus-utsiMikkel Magnus UtsiMikkel Magnus lea Deanus eret. 10.12.2021 13:28:53
Lisa Monica Aslaksen https://finnmarkssykehuset.no/sa/avdeling/tolketjenesten/lisa-monica-aslaksen-Lisa Monica Aslaksen Lisa Monica lea Kárášjogas eret. 10.12.2021 13:27:47
Karen Marit Utsihttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdeling/tolketjenesten/karen-marit-utsiKaren Marit UtsiKaren Marit lea Kárášjogas eret. 10.12.2021 13:26:25
John Henrik Miennahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdeling/tolketjenesten/john-henrik-mienna John Henrik MiennaJohn Henrik lea Guovdageainnus eret. 10.12.2021 13:25:01
Elle Ravna Josefsdatter Sarahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdeling/tolketjenesten/elle-ravna-josefsdatter-saraElle Ravna Josefsdatter SaraElle Ravna lea Guovdageainnus eret.10.12.2021 13:22:58
Ber blodgivere melde seghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ber-blodgivere-melde-segBer blodgivere melde segMange avmeldinger fører til lave blodlagre. Bioingeniører i Finnmarkssykehuset oppfordrer givere som er tappeklare, til å ta kontakt med blodbanken.05.12.2021 12:02:18
Utsetter planlagte operasjoner og innleggelserhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/utsetter-planlagte-operasjoner-og-innleggelserUtsetter planlagte operasjoner og innleggelserSmittetallene i Hammerfest kommune er på tur ned, men det er fortsatt et høyt trykk på enkelte avdelinger ved Hammerfest sykehus.03.12.2021 08:59:27
Bliksund - informasjon til legerhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/bliksund-informasjon-til-legerBliksund - informasjon til legerBliksund er ambulansetjenestens digitale prosedyreverk som veileder den prehospitale akuttmedisinske behandlingen. Det er en app-versjon som gjør den tilgjengelig offline, og kan med det brukes som oppslagsverktøy ute i felten. 01.12.2021 07:36:15
Ny klinikksjef ved Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/ny-klinikksjef-ved-hammerfest-sykehusNy klinikksjef ved Hammerfest sykehusJørgen Nilsen er ansatt som ny klinikksjef ved Hammerfest sykehus. 29.11.2021 14:30:00
SÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2022 - 2. almmuheapmihttps://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/sanag-dutkan-ja-ovdanahttinrudat-2022-2-almmuheapmiSÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2022 - 2. almmuheapmiSámi našuvnnalaš gealbobálvalus –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra (DjO) juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide. Ulbmil ruđain lea doarju...29.11.2021 09:11:28
Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS for 2022https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/forsknings-og-utviklingsmidler-fra-sanks-for-2022Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS for 2022FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter, med formål å fremskaffe ny kunnskap og metoder innen psykisk helse, rus og av...29.11.2021 09:03:38
Tre uker med pandemidrifthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/tre-uker-med-pandemidriftTre uker med pandemidriftNok en gang er Hammerfest sykehus lokalsykehus for et utbrudd av koronavirus. Denne gangen er utbruddet større og mer alvorlig, men innsatsen fra de ansatte er imponerende. 26.11.2021 17:35:00
Ta et stikk for fellesskapethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ta-et-stikk-for-fellesskapetTa et stikk for fellesskapetKRONIKK: Derfor bør du la deg vaksinere.23.11.2021 11:36:15
Tenk smittevernhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/tenk-smittevernTenk smittevernFinnmarkssykehuset opplever for tiden et stort press med innleggelser av covid-syke pasienter på sykehusene. Fredag var det 13 innlagte pasienter i Finnmark.19.11.2021 16:42:04
Hammerfest sykehus tar ikke imot drop-in på røntgenhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/hammerfest-sykehus-tar-ikke-imot-drop-in-pa-rontgenHammerfest sykehus tar ikke imot drop-in på røntgenAlle møter må ha avtale. 19.11.2021 13:23:54
Hammerfest sykehus opprettholder gul beredskaphttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/hammerfest-sykehus-opprettholder-gul-beredskapHammerfest sykehus opprettholder gul beredskapI helgen ble det meldt om smittede pasienter ved medisinsk avdeling. Mandag ettermiddag har det ikke kommet flere positive prøvesvar på inneliggende pasienter, og situasjonen er derfor under kontroll. 15.11.2021 15:11:02
Hammerfest sykehus øker til gul beredskaphttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/hammerfest-sykehus-oker-til-gul-beredskapHammerfest sykehus øker til gul beredskapPasienter innlagt på medisinsk avdeling ved Hammerfest sykehus har testet positivt for covid-19. Smittekilde er foreløpig ukjent, og det pågår et stort smittesporingsarbeid. 13.11.2021 11:36:09
Finnmarkssykehuset hever beredskapsnivåethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/finnmarkssykehuset-hever-beredskapsnivaetFinnmarkssykehuset hever beredskapsnivåetSom følge av økt smitte i regionen hever Finnmarkssykehuset HF beredskapsnivået til grønt nivå. 09.11.2021 14:58:29
Finnmarkssykehuset innfører RETTS – et oppgradert triageringssystemhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/finnmarkssykehuset-innforer-retts-et-oppgradert-triageringssystemFinnmarkssykehuset innfører RETTS – et oppgradert triageringssystemFinnmarkssykehuset planlegger oppgraderingen fra METTS til RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) i januar 2022. Også allmennleger bør kjenne til dette systemet. 09.11.2021 08:58:14
Lihtoda ovttasbargošiehtadusaid ruoŧa háldenguovlluiguin https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/lihtoda-ovttasbargosiehtadusaid-ruota-haldenguovlluiguin-Lihtoda ovttasbargošiehtadusaid ruoŧa háldenguovlluiguin Olbmot geain lea sámi duogáš geat orrot Ruoŧas, sáhtte dál oažžut divššu Finnmárkkubuohcciviesus. 09.11.2021 08:02:01
Inngår samarbeidsavtaler med svenske regionerhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/inngar-samarbeidsavtaler-med-svenske-regionerInngår samarbeidsavtaler med svenske regionerPersoner med samisk bakgrunn som bor i Sverige kan nå få behandling ved Finnmarkssykehuset. 08.11.2021 11:43:27
SANKS brukerrådhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/sanks-brukerradSANKS brukerrådDet nye brukerrådet til SANKS, Sámi klinihkka, møttes for første gang i Tromsø denne uken.  05.11.2021 11:42:42
Marianne Blindhttps://finnmarkssykehuset.no/avdeling/tolketjenesten/marianne-blindMarianne BlindNordsamisk fjerntolk.05.11.2021 07:08:54
Dialogmeldinger kan nå brukeshttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/dialogmeldinger-kan-na-brukesDialogmeldinger kan nå brukesFinnmarkssykehuset hadde noen dager problemer med å motta og besvare dialogmeldinger etter omlegging av vårt journalsystem den 10.oktober. 02.11.2021 11:11:15
Utvider prosjektkontoret for nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/utvider-prosjektkontoret-for-nye-hammerfest-sykehusUtvider prosjektkontoret for nye Hammerfest sykehusDet nye sykehuset for Vest-Finnmark reiser seg raskt på Rossmolla i Hammerfest, og nå utvides prosjektkontoret med nye stillinger som primært lyses ut internt.27.10.2021 12:59:26
294 gjennomførte oppdrag første århttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/294-gjennomforte-oppdrag-forste-ar294 gjennomførte oppdrag første årAmbulansehelikopteret som er stasjonert ved Kirkenes sykehus, gjennomførte 294 hendelser første driftsår. Aldri før har beredskapen vært så god i Øst-Finnmark, som nå.26.10.2021 05:31:36
Her kan du følge styremøtet 27. oktoberhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/her-kan-du-folge-styremotet-27-oktoberHer kan du følge styremøtet 27. oktoberHer finner du sakspapirer og tilgang til sendingen.24.10.2021 09:38:22
Karen Marit Utsihttps://finnmarkssykehuset.no/avdeling/tolketjenesten/karen-marit-utsiKaren Marit UtsiNordsamisk fjerntolk. 20.10.2021 05:37:46
Lærerik helghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/lererik-helgLærerik helgRundt 20 ungdommer fra de ulike ungdomsrådene i Helse Nord var i helgen samlet i Hammerfest for felles møte. 18.10.2021 08:51:33


Søk i nyheter
Fant du det du lette etter?