HELSENORGE

Nyheter

Nyheter og aktuelt fra Finnmarkssykehuset.

Til lands, til vanns og i luftahttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/til-lands-til-vanns-og-i-luftaTil lands, til vanns og i lufta30 ambulansebiler, et hurtiggående fartøy, et helikopter, tre fly og en kommunikasjonssentral er i beredskap for deg og meg, her i Finnmark. Tjenesten er i konstant utvikling, og i 2023 skal vi løfte den prehospitale tjenesten enda mer. 28.01.2023 12:33:45
Slik vil vi styrke tilbudet til pasientenehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/slik-vil-vi-styrke-tilbudet-til-pasienteneSlik vil vi styrke tilbudet til pasienteneMorgendagens klinikkledere har en dypere og mer spesialisert innsikt i sine fagområder. Dette vil komme pasientene til gode ved at kvaliteten øker ytterligere og at ventelistene går ned. 18.01.2023 11:45:57
Hammerfest sykehus har ansatt ny nefrologhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/hammerfest-sykehus-har-ansatt-ny-nefrologHammerfest sykehus har ansatt ny nefrologHammerfest sykehus har ansatt ny nefrolog. Det er god kapasitet i overlappingsperioden mellom «gammel» og ny nefrolog. 18.01.2023 07:33:49
Korrekt henvisning ved mistanke om gynekologisk krefthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/korrekt-henvisning-ved-mistanke-om-gynekologisk-kreftKorrekt henvisning ved mistanke om gynekologisk kreftVed mistanke om gynekologisk kreft skal fastlegene ikke henvise som pakkeforløp kreft, men beskrive symptomer og funn tydelig. 17.01.2023 23:00:00
Vil gi unge i Finnmark en stemmehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/vil-gi-unge-i-finnmark-en-stemmeVil gi unge i Finnmark en stemmeBarn og unge er vår framtid, men vi vet fortsatt for lite om barn og unges helse og oppvekst. Med mer kunnskap har vi bedre muligheter til å lage gode rammevilkår og tjenester for den yngste delen av befolkningen vår. 17.01.2023 10:53:38
Godt i gang med planleggingen av landingsplasshttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/godt-i-gang-med-planleggingen-av-landingsplassGodt i gang med planleggingen av landingsplassHer tester SAR Queen-maskinen innflyging til det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Helikopterlandingsplassen vil stå klar når sykehuset tas i bruk om drøye to år.06.01.2023 06:42:41
Færre barnefødsler i 2022https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ferre-barnefodsler-i-2022Færre barnefødsler i 2022Det var i fjor 565 fødsler i Finnmark, 88 færre enn året før.02.01.2023 09:18:10
Skrev 3D-historie i operasjonsstuahttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/skrev-3d-historie-i-operasjonsstuaSkrev 3D-historie i operasjonsstua3D-print gjorde det mulig å ta i bruk ny operasjonsmetode ved Hammerfest sykehus. Dermed ble operasjonstiden redusert betydelig, samtidig som infeksjonsfaren ble redusert.27.12.2022 11:11:50
Ingen øye- eller ØNH-lege i Kirkenes fra 23.12.22 t.o.m. 01.01.23https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-oye-eller-onh-lege-i-kirkenes-fra-231222-010123Ingen øye- eller ØNH-lege i Kirkenes fra 23.12.22 t.o.m. 01.01.2322.12.2022 14:07:04
Trygg akuttmedisin vil bli rullet ut i Finnmark i 2023https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/trygg-akuttmedisin-vil-bli-rullet-ut-i-finnmark-i-2023Trygg akuttmedisin vil bli rullet ut i Finnmark i 2023 Når akutt, alvorlig sykdom oppstår utenfor sykehus er det viktig at helsetjenestene klarer å samhandle raskt og godt. I Troms og Ofoten har forbedringsarbeidet Trygg Akuttmedisin resultert i nye samhandlingsprosedyrer for tre tidskritiske...22.12.2022 07:34:35
Implementering av nye legemidler i ambulansetjenesten høsten 2022https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/implementering-av-nye-legemidler-i-ambulansetjenesten-hosten-2022Implementering av nye legemidler i ambulansetjenesten høsten 2022Prehospitale tjenester hos Finnmarkssykehuset ønsker med dette å informere om to nye smertestillende legemidler i bil- og båtambulansetjenesten: Fentanyl (fentanyl) og Penthrox (metoksyfluran).21.12.2022 07:43:04
Hedret for faglighet og kvalitethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/hedret-for-faglighet-og-kvalitetHedret for faglighet og kvalitetGastrokirurgene ved Hammerfest sykehus leverer kvalitet som ligger helt i landstoppen når det kommer til behandling av tarmkreft. Slik har det vært over tid, og nå er de hedret med Fagprisen 2022.18.12.2022 10:27:41
Budsjettet for 2023 er vedtatthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/budsjettet-for-2023-er-vedtattBudsjettet for 2023 er vedtattStyret i Finnmarkssykehuset vedtok onsdag budsjettet for 2023. Gjennom omstilling skal helseforetaket ta ned kostnader med 120 millioner kroner i året som kommer.14.12.2022 17:30:28
Vil du delta i forskningsprosjekt om det gode liv for samiske barn og unge i Finnmark?https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/vil-du-delta-i-forskningsprosjekt-om-det-gode-liv-for-samiske-barn-og-unge-i-finnmarkVil du delta i forskningsprosjekt om det gode liv for samiske barn og unge i Finnmark?Finnmarkssykehuset gjennomfører i samarbeid med SANKS og senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet forskningsprosjekt rettet mot samiske barn og unges oppvekst i Finnmark. 14.12.2022 11:15:33
Nytt flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norgehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/nytt-flytskjema-for-tuberkuloseundersokelse-ved-ankomst-til-norgeNytt flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til NorgeFra 01.12.22 gjelder nytt revidert flytskjema fra Folkehelsa for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge.05.12.2022 12:45:04
2023 dutkan- ja ovdánahttinruđat SÁNAG:shttps://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/2023-dutkan-ja-ovdanahttinrudat-sanags2023 dutkan- ja ovdánahttinruđat SÁNAG:sSámi našuvnnalaš gealbobálvalus –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra (DjO) juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide. Ulbmil ruđain lea doarju...05.12.2022 12:07:28
AMK får nye telefonnumrehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/amk-far-nye-telefonnumreAMK får nye telefonnumreDette grunnet overgang til IPS-telefoni. De gamle telefonnumrene fungerer fram til 15.12.22. 05.12.2022 10:14:53
Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS for 2023https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/forsknings-og-utviklingsmidler-fra-sanks-for-2023Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS for 2023FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter, med formål å fremskaffe ny kunnskap og metoder innen psykisk helse, rus og av...30.11.2022 23:00:00
Tilbud ved gynekolog Susanne Woerner ved Alta gynekologi AShttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/tilbud-ved-gynekolog-susanne-woerner-ved-alta-gynekologi-asTilbud ved gynekolog Susanne Woerner ved Alta gynekologi ASGynekolog Susanne Woerner er privatpraktiserende gynekolog i Alta i avtale med Helse Nord RHF, såkalt avtalespesialist. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker. 18.11.2022 08:07:19
BEST i 25 århttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/best-i-25-arBEST i 25 årIldsjel og anestesilege Torben Wisborg var sentral da Norge fikk ny standard i traumebehandlingen. I år er det 25 år siden det første BEST-kurset ble arrangert i Norge, og det skjedde i Hammerfest. 17.11.2022 08:06:38
Rett henvisning ved mistanke om gynekologisk krefthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/rett-henvisning-ved-mistanke-om-gynekologisk-kreftRett henvisning ved mistanke om gynekologisk kreftVed mistanke om gynekologisk kreft skal fastlegene ikke henvise som pakkeforløp kreft, men beskrive symptomer og funn tydelig. 14.11.2022 14:03:43
Tverrfaglig spesialisert behandling for rus- og avhengighetslidelser i Finnmarkhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/tverrfaglig-spesialisert-behandling-for-rus-og-avhengighetslidelser-i-finnmarkTverrfaglig spesialisert behandling for rus- og avhengighetslidelser i FinnmarkFinnmarkssykehuset tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til voksne over 18 år som sliter med rus- og avhengighetsproblematikk.11.11.2022 13:59:46
Styremøte 26. oktoberhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/styremote-26-oktoberStyremøte 26. oktoberHer kan du se siste styremøte.26.10.2022 06:08:51
Informasjon om vaksinasjon mot apekopperhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/informasjon-om-vaksinasjon-mot-apekopperInformasjon om vaksinasjon mot apekopperI Helse Nord vil forebyggende vaksinering mot apekopper skje ved sykehusene i Tromsø og Bodø.25.10.2022 14:12:07
Bryte stillheten med filmvisning, samtaler og foredraghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/bryte-stillheten-med-filmvisning-samtaler-og-foredragBryte stillheten med filmvisning, samtaler og foredragSANKS er samarbeidspartner i prosjektet «Tystnaden i Sápmi – IKKE LENGER STILLE». Prosjektet går ut på å vise filmen «Tystnaden i Sápmi» og ha samtaler og foredrag etter filmvisning.  13.10.2022 13:24:01
Nytt tilbud om tidlig ultralydundersøkelsehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/tilbud-om-tidlig-ultralydundersokelseNytt tilbud om tidlig ultralydundersøkelseFinnmarkssykehuset tilbyr tidlig ultralyd til gravide.10.10.2022 22:00:00
Rapporten fra smitteutbruddet er klarhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/rapporten-fra-smitteutbruddet-er-klarRapporten fra smitteutbruddet er klarEvalueringsrapporten fra koronautbruddet på Hammerfest sykehus høsten 2020 er nå offentlig. Finnmarkssykehuset gjorde mye riktig, men rapporten peker også på flere forbedringspunkter.06.10.2022 15:38:50
Kopisvar av laboratorieundersøkelser til røntgenhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/kopisvar-av-laboratorieundersokelser-til-rontgenKopisvar av laboratorieundersøkelser til røntgenLegekontorene trenger ikke å be om å få sendt kopi av laboratoriesvar til røntgenavdelingene ved sykehusene i Helse Nord når pasienten tar prøver i forkant av røntgenundersøkelser.06.10.2022 12:05:05
Ingen øyelege i Kirkenes i uke 40https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-oyelege-i-kirkenes-i-uke-40Ingen øyelege i Kirkenes i uke 40Pga. ferieavvikling har vi ikke øyelege tilstede i Kirkenes i uke 40. 30.09.2022 11:00:04
Her kan du se siste styremøtehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/her-kan-du-se-siste-styremoteHer kan du se siste styremøte28. september hadde styret i Finnmarkssykehuset møte. Her finner du opptak og sakspapirer.29.09.2022 05:54:19
Forskningsdagen 2022https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/forskningsdagen-2022Forskningsdagen 2022Velkommen til en dag full av ny kunnskap og spennende tanker. 22. september markerer vi Forskningsdagen 2022. Her finner du programmet.20.09.2022 13:25:02
Å spørre om selvmordstanker kan redde livhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/a-sporre-om-selvmordstanker-kan-redde-livÅ spørre om selvmordstanker kan redde livKRONIKK: I fjor døde 658 personer i selvmord i Norge. Er du en person som ser og våger å bry deg? En som tør å spørre om livet er så vanskelig at døden oppleves som den eneste utvei? 10.09.2022 04:00:00
Funn av listeriabakterienhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/funn-av-listeriabakterienFunn av listeriabakterienDet har vært avvik på kontrollprøver som Kirkenes Storkjøkken rutinemessig sender til analyse for bakterien Listeria monocytogenes.08.09.2022 12:57:08
Informasjon til fastleger, tilsynsleger og legevaktsleger om Listeria monocytogeneshttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/informasjon-til-fastleger-tilsynsleger-og-legevaktsleger-om-listeria-monocytogenesInformasjon til fastleger, tilsynsleger og legevaktsleger om Listeria monocytogenesNoen av rutineprøver fra Kirkenes Storkjøkken AS tatt 22. august i år gav utslag på bakterien Listeria monocytogenes. 08.09.2022 12:49:20
CT i Hammerfest midlertidig ute av drifthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ct-i-hammerfest-midlertidig-ute-av-driftCT i Hammerfest midlertidig ute av driftPasienter med traumer og mistanke om hjerneslag/-blødning vil de neste dagene bli rutet til andre sykehus, fortrinnsvis Kirkenes eller UNN.04.09.2022 12:42:34
SÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2023https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/sanag-dutkan-ja-ovdanahttinrudat-2023SÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2023Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra (DjO) juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide. Ulbmil ruđain lea doarju...01.09.2022 06:43:42
Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2023https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/utlysning-av-midler-til-forskning-og-utviklingsarbeid-for-2023Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2023FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter, med formål å fremskaffe ny kunnskap og metoder innen psykisk helse, rus og av...31.08.2022 22:00:00
Geir Jøran er Årets ambulansearbeiderhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/geir-joran-er-arets-ambulansearbeiderGeir Jøran er Årets ambulansearbeiderTirsdag kveld mottok Geir Jøran Sara den gjeveste prisen man kan få som ambulansearbeider. Selv trodde han at han skulle holde et innlegg under konferansen.31.08.2022 08:43:09
Nytt tokt med nye avgangsstudenterhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/nytt-tokt-med-nye-avgangsstudenterNytt tokt med nye avgangsstudenterHer er årets sjetteårsstudenter i gang med innspurten før embetseksamen i Finnmark. Studieåret i Finnmarksmodellen åpner som vanlig med et akuttmedisinsk tokt.18.08.2022 09:00:23
Inntaksstoppen opphevethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/inntaksstoppen-opphevetInntaksstoppen opphevetVPP Hammerfest har nå tilnærmet normal drift.17.08.2022 07:10:35
Starthjelp for kommende sykepleierehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/starthjelp-for-kommende-sykepleiereStarthjelp for kommende sykepleiereDen nasjonale mangelen på sykepleiere merkes også godt i Finnmark. Derfor går Finnmarkssykehuset, Alta kommune og Alta videregående skole nå sammen om å tilby gratis kurs i norsk og matematikk, i håp om flere lokale søkere til sykepleieutdanningen.01.08.2022 13:25:27
Ingen øyelege ved Kirkenes sykehus i uke 30, 31 og 32https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-oyelege-ved-kirkenes-sykehus-i-uke-30-32Ingen øyelege ved Kirkenes sykehus i uke 30, 31 og 32Det er ingen øyelege tilstede ved Kirkenes sykehus i uke 30, 31 og 32.25.07.2022 07:34:08
Konsekvenser av SAS-streiken i Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/konsekvenser-av-sas-streiken-i-finnmarkssykehusetKonsekvenser av SAS-streiken i FinnmarkssykehusetDen pågående SAS-streiken har medført utfordringer tilknyttet personellsituasjonen i Finnmarkssykehuset. Dette gir konsekvenser for driften som allerede er sårbar pga. ferieavvikling.11.07.2022 18:20:17
Informasjon om øyekatarrhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/informasjon-om-oyekatarrInformasjon om øyekatarrKirkenes sykehus opplever aktuelt en kraftig bølge av pasienter med viruskeratitt/keratokonjunktivitt (øyekatarr), antakeligvis forårsaket av adenovirus, selv om det av og til ikke kan påvises ved virusprøver.08.07.2022 13:38:01
Ny direktør i Finnmarkssykehuset HFhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/ny-direktor-i-finnmarkssykehuset-hfNy direktør i Finnmarkssykehuset HFStyret i Finnmarkssykehuset har ansatt Per Angermo (52) som ny administrerende direktør i helseforetaket.06.07.2022 07:42:55
Oppdaterte rutiner om oppfølging av overtidige gravidehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/oppdaterte-rutiner-om-oppfolging-av-overtidige-gravideOppdaterte rutiner om oppfølging av overtidige gravideI Nasjonal veileder i fødselshjelp er det nylig publisert en oppdatert versjon av kapittelet Overtidig svangerskap. Nye faglige anbefalinger medfører endring av drift ved våre poliklinikker. 14.06.2022 07:15:31
Sexolog i Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/sexolog-i-finnmarkssykehusetSexolog i FinnmarkssykehusetKirkenes sykehus, avdeling Rehabilitering, har etablert en 100% stilling som spesialist i sexologisk rådgivning. 14.06.2022 06:57:32
Ingen ØNH-lege tilstede i Kirkenes i uke 22https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-onh-lege-tilstede-i-kirkenes-i-uke-22Ingen ØNH-lege tilstede i Kirkenes i uke 22Dette grunnet sykdom.30.05.2022 10:04:47
Fire måneder foran skjema med nytt sykehusbygghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/fire-maneder-foran-skjema-med-nytt-sykehusbyggFire måneder foran skjema med nytt sykehusbyggDrøye to år etter at grunnsteinen ble lagt ned, var styret på ny befaring ved det kommende nye sykehuset i Vest-Finnmark. Byggeprosjektet er nå over halvveis, og ligger godt foran tidsplanen.27.05.2022 14:17:54
Kapasitetsutfordringer ved VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/kapasitetsutfordringer-ved-vpp-hammerfestKapasitetsutfordringer ved VPP HammerfestVPP Hammerfest har over lengre tid har hatt utfordringer med rekruttering av spesialister. Dette har ført til høyt press på ansatte, og lang ventetid. Som følge av dette innfører VPP Hammerfest inntaksstopp. 20.05.2022 10:44:42


Søk i nyheter
Fant du det du lette etter?