HELSENORGE
En vedtatt sannhet kan ikke gjentas for ofte

Alle pasienter som skal til sykehus må meldes før ankomst

Sykehusene opplever dessverre stadig vekk at pasienter kommer på døra uten at de er meldt fra allmennlege.

Finnmarkssykehuset tillater seg å minne alle allmennleger i Finnmark om at pasienter som skal til sykehuset som ø-hjelp, enten som innleggelse eller som akutt poliklinisk tilsyn, skal meldes først. Slik melding skal gjøres over telefonen enten til aktuell enhet på det aktuelle sykehuset eller til akuttmottaket (eller til begge steder).