HELSENORGE

Barnehelsepris til SANKS

På fredag mottar Samisk nasjonal kompetansetjeneste -psykisk helsevern og rus (SANKS) barnehelsepris i Bergen.

Kristianne Isaksen, Monika Boine og Anne Karin Steffensen tok imot prisen.
​Les artikkelen på samisk / Loga ​artihkkala sámegillii​

Psykisk helsevern og rus for barn og unge ved SANKS i Karasjok tildeles Barnehelseprisen 2017. Det er Norsk barnelegeforening sammen med Barneombudet som deler ut prisen til en egnet kandidat. I år deles prisen ut i forbindelse med Pediaterdagene i Bergen.

Ført til større innsikt og forbedret praksis

Enhetene barn og unge Karasjok tildeles prisen for å ha styrket kvaliteten av psykisk helsevern og allmenhelse i barnepopulasjonen i de samiske boområdene i Norge. Videre i prisbegrunnelsen nevnes medarbeidernes engasjerende innsats i forskning, undervisning, veiledning og klinisk arbeid, samt at senteret har bidratt til en kompetanseoppbygging i transkulturell barne- og ungdomspsykiatri gjennom godt lederskap. SANKS har bidratt til større innsikt og forbedret praksis i disse fagområdene, som igjen har ført til bedre barnehelse til minoritetsbefolkningen i Norge.

Ærefullt og oppmuntrende

Fra SANKS er det en liten delegasjon på tre stykker som reiser for å ta imot prisen. Anne Karin Steffensen er en av dem. Hun synes det er stort å bli anerkjent for det arbeidet enhetene gjør for å forbedre helsen til samiske barn i hele landet.

 - Dette er den femte prisen de deler ut siden 2005, så det gjør jo utnevnelsen enda mer spesiell forteller Steffensen. Jens Stoltenberg er en av de som tidligere har mottatt prisen for Vaksinefondet.

Også SANKS leder Gunn Heatta er glad og betrakter dette som ærefullt.  Dette er en stor oppmuntring både for ledere og medarbeidere å fortsette det arbeidet vi gjør for samiske barn.

-Vi blir oppmuntret til å fortsatt jobbe med å gi bedre forståelse samt øke kunnskapen om samisk språk og kultur i behandling.

Fakta

Psykisk helsevern og rus - barn og unge ved SANKS består av fire enheter; Familieenheten, BUP/ambulant team, ungdomspsykiatrisk enhet og PUT/TSB (Psykiatrisk ungdomsteam/Tverrfaglig spesialisert rusbehandling). 

Når: Pediaterdagene 2017, 20 januar. Kl.11.10

Hvor: Barne- og ungdomsklinikken, Bikuben, Bergen

Kontaktpersoner

Gunn Heatta
M 411 20 54

Anne Karin Steffensen
M 934 34 336

Pressebilder

(Klikk på bildene for høyoppløselige versjoner)

Anne Karin Steffensen og Gunn Heatta (f.v.)

SANKS Karasjok

Lekerommet BUP og PUT