HELSENORGE

Besøk av Helsedirektoratet

Formålet med besøket er å få kjennskap til samisk språk og kultur, samt å bli bedre kjent med Sámi klinihkka. Bakgrunnen til dette er at Helsedirektoratet har fått oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet om å undersøke hvordan man best mulig kan ivareta samiske perspektiver. 

Dette prosjektet gjennomføres i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten i planperioden.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre forprosjekt for gjennomgang av oppgavedeling og samhandling mellom lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Dette inkluderer også samiske lærings- og mestringstilbud. Sámi klinihkkas lærings- og mestringskoordinator, Sara Biret Anne deltok for å fortelle om samisk lærings- og mestringssenter, som er kulturelt og språklig tilrettelagt tilbud. 

Andre som deltok

Klinikksjef Amund Peder presenterte Sámi klinihkka. Avdelingsleder FoU, Renathe introduserte LMS koordinator og ofelaš. Ofelaš (erfaringskonsulent), Turid fortalte om brukermedvirkning. 

Fra Helsedirektoratet deltok May Lossius, Inger Skrapaas og Christopher Le. John Erik Larsen fra Helse Sør-Øst er også med i prosjektgruppen og var med på besøket. Tone Amundsen, Kari Bøckmann og Frank Nohr fra Helse Nord deltok også for å øke sin samiske kulturkompetanse.


Les mer om nasjonal helse- og sykehusplan