HELSENORGE

Besøk fra Helse Nord

I dag har Helse Nord RHF vært på besøk ved SANKS. Her ble det gitt informasjon om vårt arbeid.

Personer utenfor SANKS
Fra venstre: administrerende direktør Lars Vorland, rådgiver  for helsetjenester til den samiske befolkningen Tone Amundsen, styremedlem Beate Rahka-Knutsen, styremedlem Kari Jørgensen, enhetsleder BUP Frøydis Nystad Nilsen og fagdirektør Kristian Fanghol