HELSENORGE

Diabetes kurs avlyst pga streik

Vi er dessverre nødt til å avlyse det planlagte diabeteskurset i Tana onsdag 28/9 på grunn av legestreiken.

Diabetes

​To av våre overleger er tatt ut i streik, og vi kan dermed ikke gjennomføre kurset som planlagt. Nytt tilbud om kurs kommer seinere hvor vi kan gi deltakerne det faglige og kompetansehevende tilbudet vi ønsket å gi dem.