HELSENORGE
Pressemelding fra Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset har delovertatt Nye Kirkenes Sykehus

Finnmarkssykehuset HF har onsdag 6.september overtatt størstedelen av kontraktsarbeidene som er utført på det nye sykehuset i Kirkenes av den tyske totalentreprenøren Cadolto Fertiggebäude.

Inngangspartiet Nye Kirkenes sykehus

​Denne overtagelsen omfatter plan 2 og 3 i det nye sykehuset, der alle de kliniske funksjonene er lokalisert, med senger, poliklinikker, akuttmottak, operasjonsstuer, laboratorier osv.
 
Overtagelsen omfatter alt bygningsmessig og teknisk utenom de elektriske anleggene, der det gjenstår en del arbeid med dokumentasjon før disse kan overtas.
  
I løpet av første halvdel av oktober skal gjenstående arbeid være ferdig, men dagens overtagelse innebærer at Finnmarkssykehuset nå kan komme i gang med opplæring og forberedelser til innflytting i det nye sykehuset. Allerede mandag 11.september starter vi å ta imot nye møbler til sykehuset, mens mye medisinsk-teknisk utstyr allerede er på plass og klart for testing og kontroll. Når alt er testet og funnet i orden, blir det avklart om når oppstart av klinisk virksomhet skal skje.

Plan 1 ble overtatt fra Kirkenes Byggservice AS tidligere i sommer.

Kontaktinformasjon

Øyvin S Grongstad
Drifts- og eiendomssjef 
M 90 60 30 41 | Oyvin.Grongstad@finnmarkssykehuset.no

Pressebilder

Klikk på bildene for høyoppløselige versjoner

 

Nye Kirkenes sykehus inngangsparti
Inngangspartiet
Atriet
Atriet
Ill: Momentum arkitekter
 
Mer om Nye Kirkenes sykehus