HELSENORGE

Forsvarer doktoravhandling

Malin Fors forsvarer fredag 10. september sin Dr. Philos. avhandling om maktdimensjoner i psykoterapi i behandlingsrelasjonen mellom pasient og terapeut. Her kan du følge disputasen direkte.

Portrettbilde av Malin Fors.

Jo mer privilegier vi har, desto mer navle-orienterte tenderer vi til å bli, sier Malin Fors. 10. september forsvarer hun sin doktoravhandling. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

​​​Malin Fors er psykologspesialist i klinisk psykologi, med psykoterapi som spesialitet, og er ansatt i Finnmarkssykehuset ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk Hammerfest.

Rettigheter og selvbestemmelse

Arbeidet med avhandlingen er drevet av et ønske om økt fokus til pasientens rettigheter og selvbestemmelse, og tar for seg flere problemstillinger:
  • Tåler psykiatriske pasienter å lese sin egen journal?
  • Hvordan kan det hjelpe terapiprosessen hos alvorlig syke pasienter å delta i diagnostiske vurderinger?
  • Kan rurale pasienter (pasienter som bor i periferien) bli forstått av terapeuter som er utdannet ved urbane universitet, og som bærer med seg urbane holdninger omkring kompetanse, anonymitet, boligsituasjon, avstand og tid?
  • Hvordan er noen urbane formuleringer om psykisk helse diskriminerende for rurale pasienter? 

Her kan du følge disputasen direkte:
Digital disputas - Malin Fors

Sentrum vs. periferi

Avhandlingens viktigste funn er at temaet om makt må inkluderes jevnlig i den terapeutiske samtalen.

- Det er en vanlig misforståelse å tro at vi selv ikke berøres av en sosial kontekst, at diskriminering utføres av andre, men aldri av oss selv. Jo mer privilegier vi har, desto mer navle-orienterte tenderer vi til å bli. Når det gjelder perspektivet urbant-ruralt, er det for eksempel vanlig å tro, ikke bare at det man vet i Oslo er gyldig overalt, men også at selve virkeligheten skapes i ens egen navle, sier Malin Fors.

I avhandlingen diskuterer hun maktdynamikk i psykoterapi, blant annet gjennom tema som felleslesing av pasientjournalen i terapiforløpet, i forhandlinger av sosial makt i pasient-terapeutforholdet, i psykoterapifagets partiskhet til urbane forhold (sentrum versus periferi), og i minoritetsproblemer knyttet til diagnostisering.

Flere priser

Malin Fors er ansatt ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset, og har en bistilling som lektor ved UiT - Norges arktiske universitet (Institutt for medisin).  

I 2016 vant hun Johanna K. Tabin Book Proposal Prize fra American Psychological Association (APA) for sin bok “A Grammar of Power in Psychotherapy: Exploring the Dynamics of Privilege”.

Malin ble også tildelt Erikson Scholar av Austen Riggs Center​, MA, USA i 2020.
 

For pressen
Kontakt: Malin Fors  -  tlf. 947 900 85