HELSENORGE

Gladnyhet for SANKS og sørsamisk område

Helse Nord innvilger to nye stillinger til Nasjonalt team. SANKS går nå i gang med å utlyse stilling på Røros. Hvor den andre stillingen blir utlyst, vil bli bestemt innen kort tid forteller SANKS leder Gunn Heatta.

Røros/ Colourbox.com

​SANKS har i en periodes tid hatt ressursmangel i Nasjonalt team. Det har medført til at teamet ikke har hatt kapasitet til å imøtekomme henvendelser eller tilby behandling til alle de som har ønsket det.

På møtet med direktørene i Finnmarkssykehuset og Helse Nord ble det derfor besluttet å innvilge to nye stillinger til Nasjonalt team. Den ene stillingen blir utlyst til Røros. Innen kort tid vil også bestemme hvor den andre stillingen blir utlyst, forteller en fornøyd Heatta.


- Jeg er veldig fornøyd og veldig glad på vegne av den sørsamiske befolkningen.
Vi har i en lengre periode hatt mange henvendelser i sørsamisk område. Denne beslutningen gjør at vi kan styrke vårt tilbud i sør. Dette er også i samsvar med tiltakene som ble foreslått i NOU Hjertespråk og Helse Nord sitt ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen, forteller Heatta.