Informasjon til gravide og fødende

Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen. Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som skal føde og din ledsager, og vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

Illustrasjonsbilde av barneseng
 
 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan hen dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon under hele oppholdet. Ledsager får da dessverre ikke være tilstede i det hele tatt.
 • Ledsager kan ikke være med ved keisersnitt. Gjelder både akutte og planlagte.
 • Den fødende får ha med seg én ledsager i aktiv fødsel. Det er jordmødrene som definerer når tid den fødende er i aktiv fødsel.To timer etter fødsel skal ledsager forlate avdelingen.
 • Ledsager må selv besørge eventuell overnattingsplass

Om barselopphold

 • Barselopphold holdes så kort som mulig (inntil 2 døgn ved normal fødsel). Personalet på fødeavdelingen tar selvsagt individuelle hensyn, i vurderingen om hjemskriving er forsvarlig. 
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving.

Jordmødre og leger forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger når det gjelder ledsagerdeltagelse. Dersom du mener at din psykiske helsetilstand tilsier at du skal ha med ledsager utover de regler som er satt, ber vi om at du fremlegger relevant sykdomshistorikk fra din fastlege/behandler. 

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Ledsager skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner, dette for å begrense besøk på sykehus
 • Heller ikke på ultralyd.
 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?
Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.
 
Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.