Informasjon til gravide og fødende

Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen. Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som skal føde og din ledsager, og vil derfor få spørsmål knyttet til dette. Denne siden oppdateres fortløpende, hold deg derfor orientert. 

Illustrasjonsbilde av barneseng
Det er mindre ulikheter i praksis ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes, en veiledning for hver av klinikkene følger under.

Klinikk Kirkenes 

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan hen dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon under hele oppholdet. Dersom ledsager er frisk / symptomfri kan hen være med.
 • Den fødende får ha med seg én smittetriagert (ingen smitte) ledsager i aktiv fødsel. Det er jordmødrene som definerer når kvinnen er i aktiv fødsel.
 • Ved planlagt keisersnitt kan ledsager være med. Ledsager må da ha på seg munnbind, operasjonsklær og hette. Dette får dere av sykehuset. 
 • Ledsager får ikke være med på akutte keisersnitt. 
 • I påvente at fødselen kommer til aktiv fase så må ledsager selv ordne eventuell overnatting. 

Barselopphold

 • Ledsager kan skrives inn på barsel og være sammen med barselkvinnen og barnet frem til utskriving. Ledsager kan da kun oppholde seg på rommet inne på avdelingen, ærend ut av avdelingen må holdes til et minimum. Det går fint med korte turer til kiosk og kantine. Turer ut av sykehuset må unngås.
 • Mat fra kjøkken blir levert på rommene av eget personale. 
 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold holdes så kort som mulig (2-3 døgn ved normal fødsel). Personalet på fødeavdelingen tar selvsagt individuelle hensyn, i vurderingen om hjemskriving er forsvarlig. 
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving.

Jordmødre og leger forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger når det gjelder ledsagerdeltagelse. 

Polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Ledsager kan ikke med på polikliniske konsultasjoner og ultralyd.

Klinikk Hammerfest

På grunn av innleggelsesstoppen ved Hammerfest sykehus så er følgende retningslinjer: 

 • De som har planlagt keisersnitt eller planlagt igangsettelse av fødsel vil bli omrutet til en annen fødeavdeling (UNN eller Kirkenes). Dette gjøres i samarbeid med gynekolog i Hammerfest. 
 • Gravide som har planlagt fødsel i Hammerfest vil bli kontaktet av fødeavdelingen, og det settes en individuell plan for hver fødende i samarbeid med gynekolog. Hvis du ønsker å føde på et annet sykehus så vil vi være behjelpelig med å ordne det praktiske rundt dette. 
 • Noen kvinner vil få tilbud om å føde på Hammerfest sykehus. Ved fødsel her så vil det bli et kort barselopphold. Hvis du ikke ønsker å reise hjem så vil vi prøve å ordne overflytting til helseinstitusjon i hjemkommunen, til fødestua i Alta eller hotell i Hammerfest. Ved behov så kan vi også tilby barselopphold ved andre sykehus. 
Ledsager/partner kan være med under aktiv fødsel forutsatt at ledsageren ikke har luftveissymptomer, reist i "røde" land eller har vært i kontakt med personer som har påvist covid-19 smitte. 

Poliklinikken på fødeavdelingen vil fortsatt ha tilbud for konsultasjoner som ikke kan vente. 

Gravide som har spørsmål knyttet til dette kan ta kontakt med vakttelefon til gynekolog på  98 29 81 65 .

Klinikk Alta

Følgende smitteverntiltak gjelder: 

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan hen dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon under hele oppholdet. Dersom ledsager er frisk / symptomfri kan hen være med.
 • Den fødende får ha med seg én smittetriagert (ingen smitte) ledsager i aktiv fødsel. Det er jordmødrene som definerer når kvinnen er i aktiv fødsel.
 • Ved planlagt keisersnitt kan ledsager være med. Ledsager må da ha på seg munnbind, operasjonsklær og hette. Dette får dere av sykehuset. 
 • Ledsager får ikke være med på akutte keisersnitt. 
 • I påvente at fødselen kommer til aktiv fase så må ledsager selv ordne eventuell overnatting. 


Barselopphold

 • Ledsager kan skrives inn på barsel og være sammen med barselkvinnen og barnet frem til utskriving. Ledsager kan da kun oppholde seg på rommet inne på avdelingen, ærend ut av avdelingen må holdes til et minimum. Det går fint med korte turer til kiosk og kantine. Turer ut av sykehuset må unngås. 
 • Mat fra kjøkken blir levert på rommene av eget personale. 
 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold holdes så kort som mulig (2-3 døgn ved normal fødsel). Personalet på fødeavdelingen tar selvsagt individuelle hensyn, i vurderingen om hjemskriving er forsvarlig. 
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving.

Jordmødre og leger forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger når det gjelder ledsagerdeltagelse.

Polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke får du beskjed
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Ledsager kan ikke være med på polikliniske konsultasjoner og ultralyd.
 

Besøk på fødeavdelingene

Selv om Finnmarksssykehuset har åpnet for besøk på sine klinikker, så er det egne retningslinjer for besøk på føde- og gynekologisk avdeling. Det tillates ikke besøk til disse to pasientgruppene, da disse deler samme personell.

Dette er på grunn av at de ansatte  er en relativt liten faggruppe innenfor feltet, og dermed veldig sårbare dersom bare noen få av personellet blir smittet eller satt i karantene. 

Vi vil fortsette å gjøre individuelle vurderinger for hvem, som av spesielle årsaker, trenger besøk og/eller ledsager ut over dette.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?
Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.
 
Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.


Retningslinjene vil bli fortløpende oppdatert i tråd med retningslinjer for hele Helse Nords fødeinstitusjoner.