Informasjon til gravide og fødende

Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen. Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som skal føde og din ledsager, og vil derfor få spørsmål knyttet til dette. Denne siden oppdateres fortløpende, hold deg derfor orientert. 

Illustrasjonsbilde av barneseng

Til deg som skal føde på Kirkenes sykehus

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan hen dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon inntil svar på negativ PCR-test foreligger. Dersom ledsager er frisk / symptomfri kan hen være med.
 • Den fødende får ha med seg én smittetriagert (ingen smitte) ledsager i alle fasene av fødsel. Dette gjelder også ved igangsetting. 
 • Ved planlagt keisersnitt kan ledsager være med. 
 • Ledsager får ikke være med på akutte keisersnitt. 

Barselopphold

 • Ledsager kan skrives inn på barsel og være sammen med barselkvinnen og barnet frem til utskriving. Ledsager kan da kun oppholde seg på rommet inne på avdelingen, ærend ut av avdelingen må holdes til et minimum. Det går fint med korte turer til kiosk og kantine. Turer ut av sykehuset må unngås.
 • Mat fra kjøkken blir levert på rommene av eget personale. 
 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold tilbys så lenge kvinnen trenger det.
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving.

Jordmødre og leger forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger når det gjelder ledsagerdeltagelse. 

Polikliniske konsultasjoner og ultralyd

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Frisk ledsager til gravide, får være med på polikliniske konsultasjoner og ultralyd fra og med kvinnens svangerskapsuke 18.
 • For andre tilstander i svangerskapet før uke 18, er det primært ikke åpnet opp for ledsager. Individuelle vurderinger kan bli gjort. Må avtales på forhånd.

Besøk

 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken

Ta kontakt med avdelingen om du har spørsmål. Du finner mer informasjon her om våre besøksregler.

Til deg som skal føde på Hammerfest sykehus

Tilbudet til fødende og gravide går som normalt. 

 • Ta kontakt med avdelingen om du er i karantene og/eller isolasjon. 

Følgende smittetiltak gjelder: 

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan hen dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon inntil svar på negativ PCR-test foreligger. Dersom ledsager er frisk / symptomfri kan hen være med.
 • Den fødende får ha med seg ledsagere etter eget behov til alle fasene av fødsel. Dette gjelder også ved igangsettelser, samt ved planlagte og akutte keisersnitt som ikke gjøres med pasient i narkose.

Barselopphold

 • Ledsager kan skrives inn på barsel og være sammen med barselkvinnen og barnet  frem til utskriving.
 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold tilbys så lenge kvinnen trenger det.

Jordmødre og leger forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger når det gjelder ledsagerdeltagelse. 

Polikliniske konsultasjoner og ultralyd

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Ingen restriksjoner for ledsagere. 

Besøk

 • Besøkstid fra kl. 17:00-20:00. 
 • Besøk må avtales på forhånd med de ansatte. Vi tillater kun besøk fra partner og søsken. Individuelle hensyn tas. 
 • Besøk tillattes ikke på flersengerom. ​
 • Alle besøkende bes registrere sitt besøk via QR-koden som er hengt ved avdelingens inngang samt på bordet til våre rom og hotellrom.

Du finner mer informasjon her om våre besøksregler. 

Til deg som skal føde på Klinikk Alta

Følgende smitteverntiltak gjelder: 

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan hen dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon under hele oppholdet. Dersom ledsager er frisk / symptomfri kan hen være med.
 • Den fødende får ha med seg én smittetriagert (ingen smitte) ledsager når fødselen er i gang, eller for vurdering om videre transport til sykehus.

Barselopphold

 • Ledsager kan skrives inn på barsel og være sammen med barselkvinnen og barnet frem til utskriving.
 • Barselkvinnen og ledsager kan hente mat fra kjøkkenet på avdelingen. 
 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold så lenge kvinnen ønsker det. Partner/ledsager kan være her sammen med mor og barn.
Jordmødre forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger når det gjelder ledsagerdeltagelse.

Polikliniske konsultasjoner og ultralyd

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke får du beskjed
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner og ultralyd.

Besøk

Besøkstider: 17.00-19.00

Fødestua tillater besøk av søsken. Besøket må avtales med vakthavende jordmor før dere kommer. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?
Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.