Informasjon til gravide og fødende

Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen. Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som skal føde og din ledsager, og vil derfor få spørsmål knyttet til dette. Denne siden oppdateres fortløpende, hold deg derfor orientert. 

Illustrasjonsbilde av barneseng
 
Det er mindre ulikheter i praksis ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes, en veiledning for hver av klinikkene følger under.

Klinikk Kirkenes 

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan han/hun dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon under hele oppholdet. Ledsager får da dessverre ikke være tilstede i det hele tatt.
 • Den fødende får ha med seg én smittetriagert ledsager i aktiv fødsel. Det er jordmor som definerer når kvinnen er i aktiv fødsel.
 • Ved planlagt keisersnitt kan ledsager være med. Han/hun må da ha på seg munnbind, operasjonsklær og hette. Dette får dere av sykehuset.
 • Ledsager får ikke være med på akutte keisersnitt.
 • Fra og med onsdag 20.mai-20, får ledsager skrives inn på barsel og være sammen med barselkvinnen og barnet, frem til utskriving. Ledsager skal straks gi beskjed dersom han/hun får symptomer på øvre luftveisinfeksjon og/eller feber.Personalet forbeholder seg retten til å sende ledsager hjem, ved tvil om smittestatus.
 • I påvente av at fødselen kommer til aktiv fase, må ledsager selv besørge eventuell overnattingsplass.

Om barselopphold

 • Barselopphold holdes så kort som mulig (inntil 2 døgn ved normal fødsel). Personalet på fødeavdelingen tar selvsagt individuelle hensyn, i vurderingen om hjemskriving er forsvarlig.
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving.


Jordmødre og leger forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger når det gjelder ledsagerdeltagelse. Dersom du mener at din psykiske helsetilstand tilsier at du skal ha med ledsager utover de regler som er satt, ber vi om at du fremlegger relevant sykdomshistorikk fra din fastlege/behandler.

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Ledsager skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner eller ultralyd. Dette for å begrense besøk på sykehus

Klinikk Hammerfest

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan hen dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon under hele oppholdet. Ledsager får da dessverre ikke være tilstede i det hele tatt.
 • Den fødende får ha med seg én smittetriagert (ingen smitte) ledsager i aktiv fødsel. Det er jordmødrene som definerer når kvinnen er i aktiv fødsel.
 • Ved planlagt keisersnitt kan ledsager være med. Ledsager må da ha på seg munnbind, operasjonsklær og hette. Dette får dere av sykehuset. 
 • Ledsager får ikke være med på akutte keisersnitt. 
 • I påvente at at fødselen kommer til aktiv fase så må ledsager selv ordne eventuell overnatting. 

Om barselopphold

 • Ledsager kan skrives inn på barsel og være sammen med barselkvinnen og barnet frem til utskriving. Ledsager kan da kun oppholde seg på rommet inne på avdelingen, ærend ut av avdelingen må holdes til et minimum. Det går fint med korte turer til kiosk og kantine. Turer ut av sykehuset må unngås. 
 • Mat fra kjøkken blir levert på rommene av eget personale. 
 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold holdes så kort som mulig (inntil 2 døgn ved normal fødsel). Personalet på fødeavdelingen tar selvsagt individuelle hensyn, i vurderingen om hjemskriving er forsvarlig. 
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving.

Jordmødre og leger forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger når det gjelder ledsagerdeltagelse.

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke får du beskjed
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Ledsager skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner eller ultralyd, dette for å begrense besøk på sykehus
 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?
Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.
 
Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.


Retningslinjene vil bli fortløpende oppdatert i tråd med retningslinjer for hele Helse Nords fødeinstitusjoner.