Informasjon til gravide og fødende

Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen. Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som skal føde og din ledsager, og vil derfor få spørsmål knyttet til dette. Denne siden oppdateres fortløpende, hold deg derfor orientert. 

Illustrasjonsbilde av barneseng

Vi ber om at pasienter og besøkende som de siste 10 dager har vært i områder hvor det er utbrudd av mutert koronavirus tar kontakt med avdelingene i forkant av time eller besøk. 

Til deg som skal føde på Kirkenes sykehus

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan hen dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon under hele oppholdet. Dersom ledsager er frisk / symptomfri kan hen være med.
 • Den fødende får ha med seg én smittetriagert (ingen smitte) ledsager i aktiv fødsel. Det er jordmødrene som definerer når kvinnen er i aktiv fødsel.
 • Ved planlagt keisersnitt kan ledsager være med. Ledsager må da ha på seg munnbind, operasjonsklær og hette. Dette får dere av sykehuset. 
 • Ledsager får ikke være med på akutte keisersnitt. 
 • I påvente at fødselen kommer til aktiv fase så må ledsager selv ordne eventuell overnatting. 

Barselopphold

 • Ledsager kan skrives inn på barsel og være sammen med barselkvinnen og barnet frem til utskriving. Ledsager kan da kun oppholde seg på rommet inne på avdelingen, ærend ut av avdelingen må holdes til et minimum. Det går fint med korte turer til kiosk og kantine. Turer ut av sykehuset må unngås.
 • Mat fra kjøkken blir levert på rommene av eget personale. 
 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold holdes så kort som mulig (2-3 døgn ved normal fødsel). Personalet på fødeavdelingen tar selvsagt individuelle hensyn, i vurderingen om hjemskriving er forsvarlig. 
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving.

Jordmødre og leger forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger når det gjelder ledsagerdeltagelse. 

Polikliniske konsultasjoner og ultralyd

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Frisk ledsager til gravide, får være med på polikliniske konsultasjoner og ultralyd fra og med kvinnens svangerskapsuke 18.
 • For andre tilstander i svangerskapet før uke 18, er det primært ikke åpnet opp for ledsager. Individuelle vurderinger kan bli gjort. Må avtales på forhånd.

Besøk

 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken

Ta kontakt med avdelingen om du har spørsmål. 

Til deg som skal føde på Hammerfest sykehus

Fødeavdelingen er nå tilbake i normal drift etter innleggelsesstoppen i oktober 2020. Følgende smittetiltak gjelder: 

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan hen dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon under hele oppholdet. Dersom ledsager er frisk / symptomfri kan hen være med.
 • Den fødende får ha med seg én smittetriagert (ingen smitte) ledsager i aktiv fødsel. Det er jordmødrene som definerer når kvinnen er i aktiv fødsel.
 • Ved planlagt keisersnitt kan ledsager være med. Ledsager må da ha på seg munnbind, operasjonsklær og hette. Dette får dere av sykehuset. 
 • Ledsager får ikke være med på akutte keisersnitt. 
 • I påvente at fødselen kommer til aktiv fase så må ledsager selv ordne eventuell overnatting. 

Barselopphold

 • Ledsager kan skrives inn på barsel og være sammen med barselkvinnen og barnet frem til utskriving. Ledsager kan da kun oppholde seg på rommet inne på avdelingen, ærend ut av avdelingen må holdes til et minimum. 
 • Mat fra kjøkken blir levert på rommene av eget personale. 
 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold holdes så kort som mulig (2-3 døgn ved normal fødsel). Personalet på fødeavdelingen tar selvsagt individuelle hensyn, i vurderingen om hjemskriving er forsvarlig. 
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving.

Jordmødre og leger forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger når det gjelder ledsagerdeltagelse. 

Polikliniske konsultasjoner og ultralyd

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Gravide kan ha med seg én frisk ledsager på polikliniske konsultasjoner og ultralyd fra og med kvinnens svangerskapsuke 18.
 • For andre tilstander i svangerskapet før uke 18, er det primært ikke åpnet opp for ledsager. Individuelle vurderinger kan bli gjort. Dette må avtales på forhånd.

Besøk

Besøk må avtales med avdelingen, og må holdes til et minimum. Det er egne besøksregler for føden ved sykehuset, så ta derfor kontakt med avdelingen.

Til deg som skal føde på Klinikk Alta

Følgende smitteverntiltak gjelder: 

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan hen dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon under hele oppholdet. Dersom ledsager er frisk / symptomfri kan hen være med.
 • Den fødende får ha med seg én smittetriagert (ingen smitte) ledsager når fødselen er i gang, eller for vurdering om videre transport til sykehus.

Barselopphold

 • Ledsager kan skrives inn på barsel og være sammen med barselkvinnen og barnet frem til utskriving.
 • Barselkvinnen og ledsager kan hente mat fra kjøkkenet på avdelingen. 
 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold så lenge kvinnen ønsker det. Partner/ledsager kan være her sammen med mor og barn.
Jordmødre forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger når det gjelder ledsagerdeltagelse.

Polikliniske konsultasjoner og ultralyd

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke får du beskjed
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner og ultralyd.

Besøk

Besøkstider: 17.00-19.00

Fødestua tillater besøk av søsken. Besøket må avtales med vakthavende jordmor før dere kommer. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?
Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.
 
Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.


Retningslinjene vil bli fortløpende oppdatert i tråd med retningslinjer for hele Helse Nords fødeinstitusjoner.