HELSENORGE

Informasjon til gravide og fødende

Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen. Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som skal føde og din ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette. Denne siden oppdateres ved endringer, hold deg derfor orientert. 

Illustrasjonsbilde av barneseng

Til deg som skal føde på Kirkenes sykehus

Ledsager:

 • ​Den gravide får ha med seg 1 ledsager i forbindelse med innleggelse, uansett innleggelsesgrunn og graviditetsuke. Ledsager får være med fra innleggelse til utskrivelse. Han/hun skrives inn og får regning tilsendt etter endt opphold. Pris pr døgn med måltider er kr 455,- (fødedøgnet er gratis).
 • Under den aktive delen av fødselen, kan den fødende få ha ytterligere en til person med seg. Vedkommende må være frisk, ingen luftveissymptomer, og må forlate fødeavdelingen ca 2-3 timer etter endt fødsel. 
 • Dersom den gravide/fødende er smittet av covid-19 eller har mistenkt smitte, får hun fortsatt ha med seg 1 ledsager. Begge blir lagt inn på isolatrom. Isolatet kan oppheves når begge har testet negativt på PCR-hurtigtest (utføres på sykehuset). I slike tilfeller er det ikke tillatt med en ekstra person under den aktive fødselen.
 • Dersom kun ledsager har testet positivt på covid-19 så skal i utgangspunktet nasjonal forskrift om isolasjon følges, som betyr at ledsager ikke kan være med på fødselen. Men ledsager kan tillates etter vurdering fra fødeavdelingen og smittevernpersonell. Individuelle vurderinger vil bli gjort. Pasienten bør tenke nøye over om hun vil ha en slik ledsager hos seg. Begge må selvsagt være på isolatrom.
Personalet forbeholder seg retten til å kunne fravike ovenstående, ut i fra individuelle vurderinger, og kapasitet i avdelingen.

 • En gravid, uansett svangerskapsuke, som innlegges på grunn av moderat til alvorlig forløp av covid-19, blir mest sannsynlig en «medisinsk pasient». Dvs at andre regler for ledsagere vil gjelde. Om fødselen er i gang, eller nærstående under en slik innleggelse, vil hun bli transportert til Hammerfest sykehus eller UNN-Tromsø da Kirkenes ikke har barnelege. All transport må vurderes mtp været, flytilgang, fremskreden fødsel mm. Dersom ikke overflytting er mulig, har fødeavdelingen egen prosedyre for fødsel hos covid-pasienter.

Besøkende:

Føde/Gyn.avdelingen drives av en faggruppe som det er liten tilgang på. Vi er derfor svært sårbar ved sykdom hos personalet.

Det er i perioder andre smittsomme sykdommer i samfunnet, f.eks RS-virus og influensa. Slik smitte vil vi unngå i en avdeling der det ligger nyfødte.

På bakgrunn av dette, ser vi oss nødt til å begrense besøkende til alle våre pasientgrupper.

 • ​Kun søsken til den nyfødte kan få komme på besøk x 1 under oppholdet. De må være helt friske og ikke være definert som nærkontakter. Hender sprites på tur inn og ut. De skal kun oppholde seg på pasientrommet.

Husk at de fleste fødepasienter i Norge ligger kun to døgn i barsel. På denne tiden skal de komme seg noenlunde til hektene, bli kjent med sin nyfødte og etablere amming. De skal også ha undervisning i barnestell mm. Tiden skal altså ikke brukes på besøkende.

Det kan gjøres unntak fra dette, men kun i samråd mellom pasient og personal.
Flere sykehus i landet har innført strengere besøksrestriksjoner. Dette er ikke bare pga pandemien, men også fordi barselpasientene har det bedre når de ikke behøver å bruke tiden på besøkende.

 • Våre gynekologiske pasienter kan motta besøk, men vi ber enhver tenke nøye over nødvendigheten av dette. Vær helt frisk når du kommer, og avtal på forhånd med gyn.pasienten om hun tar imot besøk.

Vi takker for forståelsen for våre besøksrutiner.

Polikliniske konsultasjoner og ultralyd

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Ledsager får være med på polikliniske konsultasjoner og ultralyd.

Til deg som skal føde på Hammerfest sykehus

Tilbudet til fødende og gravide går som normalt. 

 • Ta kontakt med avdelingen om du er i karantene og/eller isolasjon. 

Følgende smittetiltak gjelder: 

 • Den fødende får ha med seg ledsagere etter eget behov til alle fasene av fødsel. Dette gjelder også ved igangsettelser, samt ved planlagte og akutte keisersnitt som ikke gjøres med pasient i narkose.​
 • Dersom ledsager har testet positivt på covid-19 så skal i utgangspunktet nasjonal forskrift om isolasjon følges, som betyr at ledsager ikke kan være med på fødselen. Men ledsager kan tillates etter vurdering fra fødeavdelingen og smittevernpersonell. Individuelle vurderinger vil bli gjort. 
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon inntil svar på negativ PCR-test foreligger. 

Barselopphold

 • Ledsager kan skrives inn på barsel, og være sammen med barselkvinnen og barnet  frem til utskriving.
 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold tilbys så lenge kvinnen trenger det.

Polikliniske konsultasjoner og ultralyd

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Ingen restriksjoner for ledsagere. 

Besøk

 • Hovedregelen er at besøkende/ledsagere til pasienter forholder seg til råd som til befolkningen ellers. Besøkende/ledsagere bør generelt ikke komme på besøk dersom de har infeksjonssymptomer, eller er definert som nærkontakt. Ved positivt covid-19 test hos besøkende så kan besøk i spesielle situasjoner tillates, ta kontakt med avdelingen. 
 • Besøkstid fra kl. 17:00-20:00. 
 • Besøk tillattes ikke på flersengerom. ​
 • Alle besøkende bes registrere sitt besøk via QR-koden som er hengt ved avdelingens inngang samt på bordet til våre rom og hotellrom.

Til deg som skal føde på Klinikk Alta

Følgende smitteverntiltak gjelder: 

 • Den fødende får ha med seg én ledsager når fødselen er i gang, eller for vurdering om videre transport til sykehus.​
 • Dersom ledsager har testet positivt på covid-19 så skal i utgangspunktet nasjonal forskrift om isolasjon følges, som betyr at ledsager ikke kan være med på fødselen. Men ledsager kan tillates etter vurdering fra fødestua og smittevernpersonell. Individuelle vurderinger vil bli gjort. 
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon under hele oppholdet. 

Barselopphold

 • Ledsager kan skrives inn på barsel og være sammen med barselkvinnen og barnet frem til utskriving.
 • Barselkvinnen og ledsager kan hente mat fra kjøkkenet på avdelingen. 
 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold så lenge kvinnen ønsker det. Partner/ledsager kan være her sammen med mor og barn.

Polikliniske konsultasjoner og ultralyd

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke får du beskjed
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner og ultralyd.

Besøk

Besøkstider: 17.00-19.00

Hovedregelen er at besøkende/ledsagere til pasienter forholder seg til råd som til befolkningen ellers. Besøkende/ledsagere bør generelt ikke komme på besøk dersom de har infeksjonssymptomer, eller er definert som nærkontakt. Ved positivt covid-19 test hos besøkende så kan besøk i spesielle situasjoner tillates, ta kontakt med avdelingen. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?
Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Nyttige lenker