Informasjon til gravide og fødende

Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen. Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som skal føde og din ledsager, og vil derfor få spørsmål knyttet til dette. Denne siden oppdateres fortløpende, hold deg derfor orientert. 

Illustrasjonsbilde av barneseng
 
Det er mindre ulikheter i praksis ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes, en veiledning for hver av klinikkene følger under.

Klinikk Kirkenes 

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan hen dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon under hele oppholdet. Ledsager får da dessverre ikke være tilstede i det hele tatt.
 • Den fødende får ha med seg én smittetriagert ledsager i aktiv fødsel. Det er jordmor som definerer når kvinnen er i aktiv fødsel.
 • Ved planlagt keisersnitt kan ledsager være med. Hen må da ha på seg munnbind, operasjonsklær og hette. Dette får dere av sykehuset.
 • Ledsager får ikke være med på akutte keisersnitt.
 • I påvente av at fødselen kommer til aktiv fase, må ledsager selv besørge eventuell overnattingsplass.

Om barselopphold

 • Ledsager kan skrives inn på barsel og være sammen med barselkvinnen og barnet frem til utskriving. Ledsager kan da kun oppholde seg på rommet inne på avdelingen, ærend ut av avdelingen må holdes til et minimum. Det går fint med korte turer til kiosk og kantine. Turer ut av sykehuset må unngås.
 • Mat fra kjøkken blir levert på rommene av eget personale. 
 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold holdes så kort som mulig (inntil 2 døgn ved normal fødsel). Personalet på fødeavdelingen tar selvsagt individuelle hensyn, i vurderingen om hjemskriving er forsvarlig. 
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving.

Jordmødre og leger forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger når det gjelder ledsagerdeltagelse. 

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner og ultralyd.

Klinikk Hammerfest

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan hen dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom den fødende har luftveisinfeksjon/smitte, vil hun være i isolasjon under hele oppholdet. Ledsager får da dessverre ikke være tilstede i det hele tatt.
 • Den fødende får ha med seg én smittetriagert (ingen smitte) ledsager i aktiv fødsel. Det er jordmødrene som definerer når kvinnen er i aktiv fødsel.
 • Ved planlagt keisersnitt kan ledsager være med. Ledsager må da ha på seg munnbind, operasjonsklær og hette. Dette får dere av sykehuset. 
 • Ledsager får ikke være med på akutte keisersnitt. 
 • I påvente at at fødselen kommer til aktiv fase så må ledsager selv ordne eventuell overnatting. 

Om barselopphold

 • Ledsager kan skrives inn på barsel og være sammen med barselkvinnen og barnet frem til utskriving. Ledsager kan da kun oppholde seg på rommet inne på avdelingen, ærend ut av avdelingen må holdes til et minimum. Det går fint med korte turer til kiosk og kantine. Turer ut av sykehuset må unngås. 
 • Mat fra kjøkken blir levert på rommene av eget personale. 
 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold holdes så kort som mulig (inntil 2 døgn ved normal fødsel). Personalet på fødeavdelingen tar selvsagt individuelle hensyn, i vurderingen om hjemskriving er forsvarlig. 
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving.

Jordmødre og leger forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger når det gjelder ledsagerdeltagelse.

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke får du beskjed
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner og ultralyd.
 

Besøk på fødeavdelingene

Selv om Finnmarksssykehuset har åpnet for besøk på sine klinikker, så er det egne retningslinjer for besøk på føde- og gynekologisk avdeling. Det tillates IKKE besøk til disse to pasientgruppene, da disse deler samme personell.

Dette er på grunn av at de ansatte  er en relativt liten faggruppe innenfor feltet, og dermed veldig sårbare dersom bare noen få av personellet blir smittet eller satt i karantene. 

Jo flere besøkende inn, jo større er sjansen for at personalet må ut i karantene. Det betyr ikke at de ansatte nødvendigvis får korona, men øker sjansen for bl.a. øvre luftveisinfeksjoner, som igjen fører til hjemmekarantene inntil prøvesvar foreligger. 

Fødende får ha med seg en ledsager fra aktiv fødsel og frem til mor og barn utskrives fra barsel.

Vi vil fortsette å gjøre individuelle vurderinger i forhold til hvem, som av spesielle årsaker, trenger besøk og/eller ledsager ut over dette.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?
Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.
 
Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.


Retningslinjene vil bli fortløpende oppdatert i tråd med retningslinjer for hele Helse Nords fødeinstitusjoner.