HELSENORGE
Pressemelding fra Finnmarkssykehuset

Kjernejournal blir nå tilgjengelig i Finnmarkssykehuset

Fra 1. desember får helsepersonell i Finnmarkssykehuset tilgang til kjernejournalen til pasienter som er inne til undersøkelse eller behandling.

​7. – 9. november får Finnmarkssykehuset besøk fra Direktoratet for e-helse, som skal bistå med informasjon og opplæring før Finnmarkssykehuset tar i bruk elektronisk kjernejournal for sine pasienter.

Kjernejournalen samler viktig medisinsk informasjon

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som samler viktige opplysninger og gjør dem tilgjengelig både for pasienter og helsepersonell. Helsepersonell får tilgang til opplysningene når de skal behandle pasienter. Kjernejournal erstatter ikke journaler hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement. 

De fleste opplysningene innhentes automatisk fra andre offentlige registre: Personalia, fastlege, legemidler utlevert på resept i norske apotek og tidligere kontakt med spesialisthelsetjenesten. I tillegg kan pasientene selv og behandlende lege legge inn viktig informasjon i kjernejournalen.

Hvorfor kjernejournal?

I dag ligger helseopplysninger spredt i pasientjournaler der pasientene har vært til undersøkelse og behandling. Helsepersonell ved et sykehus har ikke tilgang til pasientjournalen hos fastlegen eller andre steder. Hvis en pasient trenger akutt hjelp, er det ikke sendt informasjon i forkant. Helsepersonell må da behandle pasienten uten å ha tilgang til helseopplysninger om pasienten. Det er særlig uheldig hvis pasienten er bevisstløs eller ikke kan gjøre rede for seg.

Kjernejournal samler helseopplysningene på ett sted og gjør informasjonen tilgjengelig for helsepersonell som skal hjelpe. Tåler pasienten narkose? Har de alvorlige allergier? Hvilke legemidler bruker de? Har de vansker med hørsel eller tale? Slike spørsmål vil helsepersonell raskt få svar på i kjernejournalen. Kjernejournal bidrar derfor til tryggere helsehjelp.

Kontakt

Harald G. Sunde
Medisinsk fagsjef
M 908 34 337 | T 78 97 30 08 | harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no

Pressebilde

Klikk på bildet for høyoppløselig versjon

Mer informasjon

https://helsenorge.no/kjernejournal