HELSENORGE

Lavterskeltilbud

Voksne og barn/unge kan kontakte SANKS dersom de har behov for samtale. Lavterskeltilbud gjelder den samiske befolkningen på norsk, finsk og svensk side av Sápmi. 

Fosen-aksjonistene utenfor slottet i Oslo. Foto: Alf Berg, Ávvir

Vi gjenopptar vårt lavterskeltilbud og det er mulig å få inntil 3 timer hos terapeut, uten henvisning fra lege. Det skrives et journalnotat, som ved all annen behandling. Epikrisen sendes ikke fastlegen, med mindre man vil det selv. 

Lavterskeltilbudet er opprettet i forbindelse med sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og oppfølgingen av Fosensaken. Tilbudet er gjeldende ut juni 2023. 

For timebestilling: ​​ 78 96 74 20  (barn/unge) og 78 96 74 30  (voksne). 

SANKS tilbyr både telefonsamtaler, videosamtaler og fysiske samtaler. Dette avtales når man ringer for å bestille time fra SANKS.