HELSENORGE

Velger Consto AS som totalentreprenør for nytt sykehusbygg

Selskapet Consto AS blir totalentreprenør for det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Styret har gitt direktøren fullmakt til å sluttføre avtalen og inngå kontrakt.


Entreprenørselskapet ble etter en offentlig utlysning og konkurranse tildelt kontrakt som rådgiver i forprosjektfasen. Avtalen med Consto AS inneholdt en opsjon for totalentreprise, og et enstemmig styre har nå vedtatt å utløse opsjonen. 

- Styret forutsetter at helseforetaket holder seg innenfor den fastsatte kostnadsrammen på 2,326 milliarder kroner, og gir direktøren fullmakt til å sluttføre og inngå kontrakt med entreprenøren, sier styreleder Lena Nymo Helli i Finnmarkssykehuset HF.

Avtalen innebærer at entreprenøren overtar ansvar og risiko for prosjektering, løsninger og materialer utarbeidet i forprosjektet. Firmaet har god soliditet. Likviditet ble kontrollert ved inngåelsen av forprosjektkontrakten.

Nye Hammerfest sykehus er et samarbeid mellom fire parter. I tillegg til Finnmarkssykehuset, er UiT – Norges arktiske universitet, Sykehusapotek Nord og Hammerfest kommune inne i byggeprosjektet. Den totale rammen er 2,878 milliarder kroner, og kostnadene er fordelt etter prosentvis bruk av areal i den nye sykehusbygningen.

Planlagt byggestart er 2020, med innflytting i 2025.
 
 
Kontakt:
Lena Nymo Helli, styreleder           - 901 19 286
Eirik Palm, kommunikasjonssjef  -  976 19 594
 
 
Styresak:
Faktasak:

Tidligere styresaker: