HELSENORGE
Lavterskeltilbud

Psykisk helsehjelp for den samiske befolkningen

Sámi klinihkka - SANKS er tilstede i Oslo-området og bistår aksjonister og andre med behov for psykisk helsehjelp. 

Psykologspesialist Elisabeth Gerhardsen (helt til høyre på bildet) har vært tilstede under demonstrasjonene i Oslo.
SANKS vil være tilgjengelig fra kl. 10.00-20.00 hver dag videre framover. ​Vi oppsøker områdene hvor aksjonistene befinner seg, men vil også kunne treffes på Samisk hus og i Trefoldighetskirken. Det er mulig å få et lavterskeltilbud fra SANKS, med inntil 3 timer hos en terapeut, uten å ha henvisning fra lege. Det skrives et journalnotat, som ved all annen behandling, men denne sendes ikke fastlegen, med mindre man vil det selv. 

Ta kontakt med våre medarbeidere i Oslo-området eller ring vårt sentralbord på 78 96 74 30 for å be om lavterskelsamtale. Samtalene kan være over nett eller fysisk i Oslo. 

​Lavterskeltilbud for den øvrige samiske befolkningen

I forbindelse med den pågående aksjonen har SANKS også etablert et lavterskeltilbud for den øvrige samiske befolkningen. Barn/unge kan kontakte oss på telefon ​ 78 96 74 20 . Voksne benytter telefon 78 96 74 30  for timebestilling. 

Dette er særskilte tilbud i forbindelse med pågående demonstrasjoner i Oslo vedrørende Fosensaken. Tilbudet er foreløpig gjeldende ut mars, men kan vurderes forlenget.