HELSENORGE
Pressemelding fra Finnmarkssykehuset

Regjeringen sier ja til finansiering av Nye Hammerfest sykehus

Finnmark er inne i tidenes helseløft, sier direktør Eva Håheim Pedersen etter at helseminister Bent Høie torsdag bekreftet at Nye Hammerfest sykehus er med i statsbudsjettet for 2019.

På tomta til det kommende sykehuset torsdag morgen avslørte Høie at regjeringen godkjenner finansieringen av Nye Hammerfest sykehus, og at prosjektet er med i forslaget til neste års statsbudsjett. Nye Hammerfest sykehus er kostnadsberegnet til om lag 1,95 milliarder kroner, og er nå inne i en forprosjektfase som strekker seg frem til mai 2019. 

God start

– Dette var en skikkelig god start på dagen. Dette er viktig for alle oss som bor i fylket, og gir ekstra motivasjon når vi skal fullføre prosessen frem til et nytt sykehusbygg står ferdig her på tomta, sier direktør Eva Håheim Pedersen.

Direktøren i Finnmarkssykehuset er glad for at regjeringen markerer et ønske om et nytt sykehusbygg i Vest-Finnmark, men sier samtidig at Finnmarkssykehuset har en jobb å gjøre før et endelig vedtak. 

– De ytre rammene er grunnleggende betingelser for å kunne levere et best mulig helsetilbud til befolkningen. Helsetjenesten er noe av det viktigste vi har, og jeg er glad for at regjeringen viser en slik vilje til å satse på gode helsetjenester i Finnmark, sier hun.


Historisk satsing

Regjeringens melding om finansiering av Nye Hammerfest sykehus er et klarsignal til det fjerde, store byggeprosjektet i tillegg til Alta Nærsykehus, DPS Midt-Finnmark/SANKS i Karasjok og Nye Kirkenes sykehus, som skal ha offisiell åpning den 12. oktober.

– Dette er faktisk en historisk satsing på helsetilbudet i Finnmark. Om få år har vi bare nye og moderne sykehus og sykehustjenester, med det siste av medisinteknisk utstyr i fylket. Det er et løft for alle og tidenes satsing på helse i Finnmark, sier Håheim Pedersen.


Dyr drift

Dagens sykehus i Hammerfest ble ferdigstilt i 1956, og fikk et større påbygg på 1980-tallet, da østfløyen ble bygget. I tillegg har det vært en del ombygginger og moderniseringer underveis.
 
Men bygningsmassen har et stort vedlikeholdsbehov, samtidig som bygningen ikke tilfredsstiller dagens krav til logistikk og løsninger. Da blir det dyrt å drive sykehus.

Nye Hammerfest sykehus blir et moderne sykehus med en oppbygging tilpasset dagens- og morgendagens helsetjenester. I tillegg til gode og effektive løsninger, legges det også opp til samlokalisering med Hammerfest kommune og UiT – Norges arktiske universitet. 

Torsdagens nyhet om at regjeringen godkjenner investeringer på nær to milliarder kroner på Nye Hammerfest sykehus er også i tråd med de langsiktige planene i Helse Nord. Om få år er samtlige sykehus i Nord-Norge nye eller oppusset og utbygd, slik at de tilfredsstiller morgendagens krav til drift. Dette har vært en viktig satsing for det regionale helseforetaket som Finnmarkssykehuset er en del av.Pressefoto


Helseminister Bent Høie og administrerende direktør i Finnmarkssykehuset Eva Håheim Pedersen.


Kontaktinformasjon

Eirik Palm
Kommunikasjonssjef, Finnmarkssykehuset
M 976 19 594
E-post: eirik.palm@finnmarkssykehuset.no