HELSENORGE

Rituell omskjæring av gutter

Helsedirektoratet har utarbeidet informasjon om rituell omskjæring av gutter til helsepersonell og til foreldre.

Babyfot
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com