HELSENORGE

Salg av Kirkenes sykehus med boliger i Dr. Palmstrøms vei

Eiendommen ligger på Prestøya, ca 2 km utenfor Kirkenes sentrum. Prestøya er en halvøy beliggende øst for Kirkenes sentrum. Mot nord er det etablert havneområder, mot sør ligger et etablert boligområde bestående av småhusbebyggelse og eneboliger.