HELSENORGE

Snakk med noen!

Snakk med noen, eller søk hjelp dersom du har det vanskelig.

Erlend Elias Bragstad oppfordrer til åpenhet.