HELSENORGE

Vil gi unge i Finnmark en stemme

Barn og unge er vår framtid, men vi vet fortsatt for lite om barn og unges helse og oppvekst. Med mer kunnskap har vi bedre muligheter til å lage gode rammevilkår og tjenester for den yngste delen av befolkningen vår. Gjennom forskningsprosjektet Vår Helse – Vår forskning vil vi gi barn og unge en stemme, slik at vi kan gjøre noe med nettopp dette.

Bilde av gutt med ipad, fra Colourbox
Illustrasjon: Colourbox.

Barn og unges helse og oppvekst er et satsingsområde både i Finnmarkssykehuset, i offentlig forvaltning og andre forskningsinstitusjoner. Finnmarkssykehuset gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse blant ungdommer, foreldre og voksne som jobber med barn og unge i Finnmark. Prosjektet er et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, UiT Norges arktiske universitet, Sanitetskvinnene, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og Kautokeino og Sør-Varanger kommune.​

Det har vært gjennomført grundig forarbeid i prosjektet, der både samarbeidsparter og grupper av ungdommer og voksne i flere ulike kommuner har vært med å utforme spørreundersøkelsen.

Dette arbeidet har vært både lærerikt og nødvendig, der vi har forsøker​​ å speile den varierte Finnmarksregionen, forteller prosjektleder og forsker i Finnmarkssykehuset, Eirik Lind Irgens.

Bilde av Eirik Lind Irgens

Eirik Lind Irgens er forsker og prosjektleder i prosjektet "Vår Helse – Vår Forskning: barn og ungdoms helse og oppvekst i nord basert på befolkningens prioriteringer".

Viktig at ungdom selv får uttale seg

Det har vært viktig for Finnmarkssykehuset og alle samarbeidspartene å sikre innflytelse og medvirkning for barn og unge i spørsmål om deres egen helse og oppvekst. Alle 5.-10. klasser i hele Finnmark er invitert til å svare på denne undersøkelsen, som er rettet mot hva vi mangler kunnskap om når det gjelder barn og unges helse og oppvekstsvilkår i Finnmark.

- Vi har nettopp ferdigstilt spørreundersøkelsen, og begynt å sende den ut til skoler i Finnmark. I tillegg prøver vi å nå ut til foreldrene til denne aldersgruppen, og flest mulig som jobber med eller for barn og unge, både som ansatt og som frivillig i f.eks. turlag, idrettslag og lignende, forteller Irgens.

For å nå de voksne i målgruppen har forskningsprosjektet samarbeid med ledere i kommuner og organisasjoner, for å distribuere invitasjon via e-post. Irgens forteller videre at blant de rundt 50 inviterte, har i overkant av 30 skoler så langt meldt tilbake at de vil legge til rette for å gjennomføre undersøkelsen i sine 5. til 10. klasser. ​

- For oss er det viktig at ungdom selv får anledning til å si hvor skoen trykker, og ha en mening om hvordan satsning og forskning videre fremover bør være. I tillegg er det uendelig mye kompetanse og erfaring blant foreldre og voksne som jobber med barn og unge i det daglige, forteller Irgens.

Resultatene fra prosjektet vil også gi en pekepinn på fokusområder videre, både i utvikling av tjenestetilbud og forskning. Når undersøkelsen er gjennomført vil resultatene diskuteres med gruppene som har vært med å lage den.​

- Vi håper at så mange som mulig benytter sjansen til å svare på undersøkelsen, slik at vi får et godt bilde av hva befolkningen i Finnmark synes det er viktig å satse på videre når det gjelder barn og unges helse og oppvekst. For de som mottar en e-post eller telefon om å delta på undersøkelsen i tiden som kommer, så vil vi gjerne høre akkurat din mening, avslutter Irgens.

Er du i målgruppen, ønsker å delta og ikke har fått invitasjon ved utgangen av februar, kan du ta kontakt med ​Eirik Lind Irgens.​​

Les mer om forskningsprosjektet​


Kontakt
Eirik Lind Irgens
Forsker
Senter for fag, forskning og samhandling,
Finnmarkssykehuset HF
T: 90 89 53 32 ​| Eirik.Lind.Irgens@finnmarkssykehuset.no 

Fakta om spørreundersøkelsen


  • Målgruppe: 5.-10.klassinger i Finnmark og deres foreldre, og personer som jobber med barn og unge
  • Når: undersøkelsen gjennomføres i perioden januar til og med mars 2023
  • Hvordan: digitalt via nettbrett, PC eller mobiltelefon. QR-kode og nettlenke disribueres via skolene, eller per e-post til andre i målgruppen
  • Gjennomføring tar omtrent 10-15 minutter
  • Anonym og frivillig deltakelse