HELSENORGE

Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget er et rådgivende organ som tar opp saker på prinsipielt og generelt grunnlag. Brukerutvalget vil ikke kunne behandle saker gjeldende enkeltpersoner.

Brukerutvalget er opprettet med bakgrunn i stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset § 8 som sier følgende: "Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter fra pårørende og pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen av driften av virksomheten."

Brukermedvirkning er en erkjennelse av at pasienters og pårørendes bidrag er en viktig forutsetning for et godt/bedre helsetilbud.​

Brukerutvalget på møtet

Deler av brukerutvalget samlet til møte høsten 2021. Foto: Malene Nicolaysen

Kontaktinformasjon

Pasienter, pårørende, avdelinger eller enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker til Brukerutvalget. Brukerutvalget møtes 6-8 ganger i året. Post til brukerutvalget sendes til:

Brukerutvalget
Finnmarkssykehuset, Sykehusveien 35, 9601 HAMMERFEST 
postmottak@finnmarkssykehuset.no
(merk i overskriften at henvendelsen gjelder brukerutvalget)

Brukerutvalget 2022-2024

Bilde av Kjell Magne

Kjell Magne Johansen - Leder
SAFO
M 470 13 663

Bilde av Gro

Gro Johansen - Nestleder
FFO
M 924 45 823

Alf Bjørn
FFO
M 990 47 824

Torhild Ackerman
FFO Mental Helse
M 918 04 807

Knut Harald Eriksen
FFO Mental Helse
M 922 25 735

Solveig Methi
Kreftforeningen
M 911 65 498

Tom Kristian Hermo
RIO
M 412 34 595

Susanne Elisabeth Siri
Samisk representant
M 952 77 737

Astrid Daniloff
Eldrerådet
M 905 52 031

Varamedlemmer

Bjørnar Leonardsen
FFO
M 900 55 982


Synnøve Pettersen
FFO
​M 481 85 711

Eli Haaland
FFO Mental Helse
M 976 52 374

Tove Hardersen
Kreftforeningen
M 416 26 840

Tor Arne Heiskari Johansen
RIO
M 450 50 078

Arnfinn Sarilla
Eldrerådet
M 901 49 934


Fant du det du lette etter?