Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget er et rådgivende organ som tar opp saker på prinsipielt og generelt grunnlag. Brukerutvalget vil ikke kunne behandle saker gjeldende enkeltpersoner.

Brukerutvalget er opprettet med bakgrunn i stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset § 8 som sier følgende: Styret skal påse at pasienters og pårørendes ettigheter og interesser blir ivaretatt blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter fra pårørende og pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen av driften av virksomheten.

Brukermedvirkning er en erkjennelse av at pasienters og pårørendes bidrag er en viktig forutsetning for et godt/bedre helsetilbud. For at brukermedvirkning skal kunne fungere i praksis er det imidlertid en forutsetning at du som pasient eller pårørende vil delta.

Pasienter, pårørende, avdelinger eller enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker til Brukerutvalget. Brukerutvalget møtes 6-8 ganger i året. Post til brukerutvalget sendes til:

Brukerutvalget
Finnmarkssykehuset, Sykehusveien 35, 9601 HAMMERFEST 
postmottak@finnmarkssykehuset.no
(merk i overskriften at henvendelsen gjelder brukerutvalget)

Adresseliste – brukerutvalget

Jørgen Dahl (Leder)
Aldrik Seppelæs gate 15, 9800 Vadsø
M 901 06 609 | aldon@online.no

Kjell Magne Johansen (Nestleder)
Storfjellveien 126, 9601 Hammerfest
M 470 13 663 | kjell-magne@fikas.no

Bernt Johan Berg
Eidbyveien 24, 9518 Alta
M 900 11 766 | bj@kraftlaget.no

Solbjørg Henningsen
Eineveien 1, 9700 Lakselv
M 975 88 258 | vengsoy@live.com

Åge Driveklepp
Tollevikbergan 4, 9511 Alta
M 901 81 635 | drivekle@online.no

Tove Hardersen
Skoleveien 28, 9510 Alta
M 416 26 840 | tovehar@gmail.com

Jan Tore Rasvik, Kirkenes
Foslunvegen 13, 9910 Bjørnevatn
M 400 45 952 | jantrasvik@gmail.com

Sigmund Jessen, Båtsfjord
Havnegata 63, 9990 Båtsfjord
M 908 20 254 | sigmj@online.no

Issát Ánde Jovnna Eira,
Lakselv / SANKS brukerutvalg
M 944 84 | issanje@gmail.com

Varamedlemmer

Alf Bjørn
Åsbakken 17, 9540 Talvik
M 990 47 824 | alfibjor@online.no

Erik Lemika
Erik Eriksens vei 12, 9602Hammerfest
M 481 28 385 | erik@lemika.no

Therese Wirkola
Myrullveien 48c, 9517 Alta
M 960 43 906 | therese.wirkola@live.no

Anette Jensen,
Hessengeien 68, 9912 Hesseng
M 948 79 101 | kirkenes@mentalhelse.no

Merethe Holm
Stigerveien 1B, 9910 Bjørnevatn
M 414 56 085 | finnmark@adhdnorge.no

Berit Eliassen
Måsøyveien 3a, 9600 Hammerfest
M 917 06 800 | berite@fikas.no

Asbjørn Larsen
Krokvegen 13, 9020 Tromsdalen
M 452 68 495 | asbjorn.larsen@rio.no

Gunvor Einvik
Nordkappveien 4, 9750 Honningsvåg
M 926 99 996 | gunvor.einvik@gmail.com

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.