Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget er et rådgivende organ som tar opp saker på prinsipielt og generelt grunnlag. Brukerutvalget vil ikke kunne behandle saker gjeldende enkeltpersoner.

Brukerutvalget er opprettet med bakgrunn i stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset § 8 som sier følgende: Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter fra pårørende og pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen av driften av virksomheten.

Brukermedvirkning er en erkjennelse av at pasienters og pårørendes bidrag er en viktig forutsetning for et godt/bedre helsetilbud. For at brukermedvirkning skal kunne fungere i praksis er det imidlertid en forutsetning at du som pasient eller pårørende vil delta.

Pasienter, pårørende, avdelinger eller enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker til Brukerutvalget. Brukerutvalget møtes 6-8 ganger i året. Post til brukerutvalget sendes til:

Brukerutvalget
Finnmarkssykehuset, Sykehusveien 35, 9601 HAMMERFEST 
postmottak@finnmarkssykehuset.no
(merk i overskriften at henvendelsen gjelder brukerutvalget)

Referat


Brukerutvalget 2018-2020

Kjell Magne Johansen - Leder
SAFO
M 470 13 663

Bernt Johan Berg - Nestleder
FFO
M 900 11 766

Bjørnar Leonardsen
FFO
M 900 55 982

Solbjørg Henningsen
FFO Mental Helse
M 975 88 258 

Per Olav Kjørsvik
FFO Mental Helse
M 404 16 330

Tove Hardersen
Kreftforeningen
M 416 26 840 

Tom Kristian Hermo
RIO
M 412 34 595

Tor-Magne Olsen
Eldrerådet i Finnmark
M 901 33 741

Else Marie Isaksen
Samisk representant
M 480 32 491
 

Varamedlemmer

Erik Lemika
SAFO
M 481 28 385

Bernt Tande
FFO
M 913 01 936

Bjarne Hammervoll
FFO
M 917 75 521

Ken Roger Gjøvik
FFO Mental Helse
M 971 77 332

Turid Janita Lehto
FFO Mental Helse
M 921 11 990

Sissel Wollmann
Kreftforeningen
M 78 99 85 60

Torvald Tretteskog
RIO
M 974 12 555

Astrid Daniloff
Eldrerådet
M 905 52 031

Issát Ánde Jovnna Eira
Samisk representant
M 401 85 979

Fant du det du lette etter?