Helsenorge
Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset samlet til møte

Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget er et rådgivende organ som tar opp saker på prinsipielt og generelt grunnlag. Brukerutvalget vil ikke kunne behandle saker gjeldende enkeltpersoner.

Brukerutvalget er opprettet med bakgrunn i stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset § 8 som sier følgende: "Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter fra pårørende og pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen av driften av virksomheten."

Brukermedvirkning er en erkjennelse av at pasienters og pårørendes bidrag er en viktig forutsetning for et godt/bedre helsetilbud.​

Brukerutvalget på møtet

Deler av brukerutvalget samlet til møte høsten 2021. Foto: Malene NicolaysenKontaktinformasjon

Pasienter, pårørende, avdelinger eller enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker til Brukerutvalget. Brukerutvalget møtes 6-8 ganger i året. Post til brukerutvalget sendes til:

Brukerutvalget
Finnmarkssykehuset, Sykehusveien 35, 9601 HAMMERFEST 
postmottak@finnmarkssykehuset.no
(merk i overskriften at henvendelsen gjelder brukerutvalget)

Brukerutvalget 2020-2022


Kjell Magne Johansen - Leder
SAFO
M 470 13 663


Gro Johansen - Nestleder
FFO
M 924 45 823

Unni Salomonsen
FFO
M 900 40 116

Fred Magne Johansen
FFO Mental Helse
M 476 41 166 

Tove Hardersen
Kreftforeningen
M 416 26 840 

Tom Kristian Hermo
RIO
M 412 34 595

Else Marie Isaksen
Samisk representant
M 480 32 491

Astrid Daniloff
Eldrerådet
M 905 52 031

Torhild Ackermann
FFO Mental Helse
M 918 04 807​

Varamedlemmer

Erik Lemika
SAFO
M 481 28 385

Elin May Sabbasen
FFO
M 905 79 383

Synnøve Pettersen
FFO
M

Gøril Hvidsten
FFO Mental Helse
M 944 95 073

Sissel Wollmann
Kreftforeningen
M 78 99 85 60

Fay Charlotte Ek 
RIO
M 995 05 389

Torvald Tretteskog
Samisk representant
M 974 12 255

Møtereferater og arkiv

Referater 2022

Arkiv 


Fant du det du lette etter?