HELSENORGE
Ferdigstilt

Byggeprosjekt: Klinikk Alta

Byggeprosjektet Alta nærsykehus ble ferdigstilt høsten 2019. Klinikk Alta ble formelt åpnet 11. desember 2019.

Klinikk Alta er en av klinikkene i Finnmarkssykehuset, og har egen klinikkledelse. Klinikk Alta representerer den nye organiseringen i Finnmarkssykehuset hvor spesialisthelsetjenestetilbudet for somatikk og spesialisthelsetjenestetilbudet for psykisk helsevern og rus er underlagt samme ledelse. Åpning av Klinikk Alta betyr​ økt dimensjonering og desentralisering av spesialisthelsetjenestene i Vest-Finnmark og Alta​

Klinikk Alta betjener i første rekke pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. På somatisk avdeling finner du disse tilbudene: 

 • Høresentral m/audiograf
 • Infusjonspoliklinikk
 • Lysbehandling
 • Fotografering av øyebunnen
 • Sengepost 20 senger
 • Fødeenhet 2 fødesenger
 • Røntgen: Konvensjonell røntgen, CT, MR og ultralyd. 24/7-beredskap CT ved hjerneslag
 • 3 private avtalehjemler for psykologspesialister
 • 3 private hjemler for øre/nese/hals-spesialist, øyespesialist og gynekolog.
 • Ambulerende spesialister med fast tilstedeværelse:
  • Allergologi
  • Ortopedi/ortopedi operasjon
  • Gynekologi
  • Pediatri
  • Hus
  • Kirurgi/kirurgisk operasjon
  • Kirurgisk gastrolab
  • Kardiologi
  • Nefrologi
  • Nevrologi
  • Indremedisin

På avdelingen for psykisk helsevern og rus finner du disse tilbudene:

 • Døgnenhet 
 • VPP 
 • BUP 
 • Læring og mestring 
 • Vurderingsteam rus


For mer informasjon om avdelinger, behandlinger og kontaktinfo, les mer her. 

Fant du det du lette etter?