Nye Hammerfest sykehus sett fra lufta.

Byggeprosjekt: Nye Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark og tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, øre-nese-hals, øye, barnemedisin og barnehabilitering. Sykehuset har 95 senger og 14 hotellsenger og er i dag et velfungerende sykehus som er godt vedlikeholdt, men mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut i løpet av en femårsperiode. Etter flere års planlegging har Helse Nord RHF vedtatt at Finnmarkssykehuset HF skal bygge nytt sykehus i Vest-Finnmark, nye Hammerfest sykehus. 


 

Følg byggingen direkte

Fremdriften videre

Grunnsteinen ble lagt ned av helse - og omsorgsminister Bent Høie mandag 8.juni 2020. Steinen vil ligge nedfelt i gulvet i vestibylen på det nye sykehuset. 

Vi er nå inne i detaljprosjekteringen for byggefasen. Sykehuset planlegges klart for innflytting i 2025. Før innflytting vil det være en lengre utprøvingsperiode for å sikre at alle funksjoner og alt utstyr fungerer, og at de ansatte blir kjent i det nye bygget og gjøre seg erfaring med de organisasjonsmessige endringene i NHS .

 
Se også egen tidslinje nedenfor om prosessen til NHS. 

 

Aktuelle og tidligere styresaker 

2021

2020


 

2019


 

2018


 

2017


 

2016


 

2015

 

Nyhetsbrev for naboer

Vi vil kvartalsvis sende ut nyhetsbrev for naboer i området rundt nye Hammerfest sykehus. Nyhetsbrevene vil inneholde hva som har skjedd siden sist, og hva som skal skje fremover. 

Naboer som ønsker å melde seg på nyhetsbrevet kan ta kontakt med media@finnmarkssykehuset.no 

Alle nyhetsbrev


 

Tidslinje Nye Hammerfest sykehus

 1. 2015: Styret vedtar igangsettelse av idèfasen til NHS

 2. 2016: Idéfasen gjennomføres og avsluttes

  Les rapporten her
 3. 2017: Koseptfasen starter

  Nye Hammerfest sykehus befinner seg nå ved prosjektinnramming og oppstart for konseptfasen.

 4. 2017: Tomtevalg

  Styret ved Finnmarkssykehuset vedtar bygging av nye Hammerfest sykehus på ny tomt ved Rossmolla på Fuglenes. På bildet ser du administrerende direktør Eva Håheim Pedersen og helseminister Bent Høie på nye tomta på Rossmolla.

  bilde av Eva Håheim Pedersen og Bent Høie
  Les rapporten fra tomtevalget og egen styresak her
 5. 2018: Konseptfasen avsluttes

  Se egen rapport her
 6. 2018: Forprosjektfasen

  Konseptfasen er tilbakelagt og styret vedtar at prosjektet er klar for neste fase.

  Se egen nyhetssak
 7. 2018: Oppstrart av forprosjektet

  I august 2018 er representanter fra Finnmarkssykehust, Hammerfest kommune, Sykehusbygg HF og Universitetet i Tromsø (UiT) samlet for oppstart av NHS.

  Se egen nyhetssak
 8. Etasjeplan

  I forprosjektrapporten legges endelig etasjeplan frem. NHS bygges med fire etasjer og i tilegg en underetasje.

  illustrasjon etasjeplan NHS
  Se egen faktasak
 9. 2019: Forprosjekfasen avsluttes

  Se forprosjektrapport
 10. 26.september 2019: Styret vedtar bygging av nye Hammerfest sykehus

  Prosjektet er grunding gjennomarbeidet og et enstemming styre gjør et endelig vedtak om bygging av nytt sykehus på Rossmolla.

  Se egen nyhetssak
 11. 30.desember 2019: Styret i Helse Nord godkjenner byggestart

  Styret i Helse Nord RHF gjør endelig vedtak om å godkjenne prosjektet og byggestart.

  Se egen styresak fra Helse Nord
 12. 2020: Consto AS blir totalentreprenør

  Selskapet Consto AS blir totalentreprenør for det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Styret har gitt direktøren fullmakt til å sluttføre avtalen og inngå kontrakt.

  Se egen nyhetssak
 13. 8. juni 2020: Nedleggelse av grunnsten

  Grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus er lagt ned på tomta i Rossmollbukta. Grunnsteinen vil ligge nedfelt i gulvet i vestibylen på det nye sykehuset.

  Se egen nyhetssak
 14. 7.august 2020: Tomta klargjøres

  Arbeidet er i gang! Tomta klargjøres før byggestart.

 15. 7. september 2020: Byggestart

  Nå er vi virkelig i gang, og byggingen er startet.

  bilde av klinikksjef, adm.dir og prosjektleder på NHS tomt
  Les egen nyhetssak her

Nyhetssaker om NHS

Kontaktinformasjon/mediehenvendelser 

Medievakt 982 62 381
NB! Vakttelefonen tar ikke i mot tekstmeldinger (SMS)

Mediehenvendelser pr. e-post: media@finnmarkssykehuset.no


 


 

Fant du det du lette etter?