Nye Hammerfest sykehus sett fra lufta.

Byggeprosjekt: Nye Hammerfest sykehus


Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark og tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, øre-nese-hals, øye, barnemedisin og barnehabilitering. Sykehuset har 95 senger og 14 hotellsenger og er i dag et velfungerende sykehus som er godt vedlikeholdt, men mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut i løpet av en femårsperiode. Etter flere års planlegging har Helse Nord RHF vedtatt at Finnmarkssykehuset HF skal bygge nytt sykehus i Vest-Finnmark, nye Hammerfest sykehus. 

Større sykehus

Det nye bygget blir større enn dagens sykehus, får større fleksibilitet og lavere energiforbruk. Sykehusbygget blir fire etasjer høyt og 33.162,6 kvadratmeter stort. Kommunen og universitetet skal ha til sammen 7.000 m2 av disse. Til sammenlikning er dagens sykehus 23.000 kvadratmeter.

Nye Hammerfest sykehus har en ramme på totalt 2,6 milliarder kroner, arealene til Sykehusapotenk Nord og UiT inkludert. Kommunen sine arealer er utenom rammen. Det nye sykehuset er planlagt med 89 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og 7 rom for røntgen og radiologi.

Nye Hammerfest sykehus blir et grønt sykehus, bygget etter passivhusstandard. Dette gir lavere kostnader knyttet til oppvarming. I tillegg er det mye å hente ved at logistikken blir bedre enn i det gamle:

 • Blant annet samles poliklinikken i samme etasje, både psykisk helse og rus og somatikk.
 • Det etableres ensengsrom i sengeposten. Sengepostene og hotellsengene er i samme etasje, noe som åpner opp for fleksibel bruk av sengene. 
 • Videre er åtte rom dimensjonert til dobbeltrom, noe som vil gi en ekstrakapasitet i tilfelle det oppstår uventede situasjoner der det er nødvendig med ekstra sengekapasitet i sykehuset. 
 • Nye Hammerfest sykehus er planlagt uten bruk av korridorer for pasientene.
 • Det nye sykehuset vil være planlagt mer hensiktsmessig med hensyn til logistikk og pasientbehandling.
 • Behandlingsarealene vil være mer tilgjengelige, og lokalene vil være lyse og også tilrettelagt for pårørende.

Kommunens senger

Kommunens senger vil være i samme etasje som sengetunene på sykehuset, og det vil være sambruk av fellesarealer som vestibyle, kantine, møtefasiliteter og auditorium. 

 • Kommunal legevakt vil etableres i 1 etasje.
 • Videre ligger det i planen at Hammerfest kommune bygger parkeringshus, som kommunen selv skal drifte.
 • Finnmarkssykehuset kjøper i tillegg mat (sous vide) fra kommunens storkjøkken, som varmes opp og serveres fra sykehusets avdelingskjøkken. Med middag, planlegges det med fire måltider om dagen.
 • UiT etablerer helsefagutdanningen i sykehuset, hvor helsefagutdanningen ha sin administrasjon.
 • Det vil være over 300 sykepleierstudenter og 24 femte- og sjetteårs legestudenter i bygget.

Tre-partssamarbeidet

Samarbeidsmodellen med Hammerfest kommune og UiT – Norges arktiske universitet (UiT) er med på å gjøre nye Hammerfest sykehus unik i landssammenheng. De tre samarbeidspartnerne Finnmarkssykehuset, UiT og Hammerfest kommune har integrerte arealer i sykehuset som vil sambrukes mellom sykehuset, kommunen og universitet.

I tilegg vil SANO (sykehusapoteket Nord) ha lokaler i sykehuset med apotekutsalg.

Fremdriften videre

Grunnsteinen ble lagt ned av helse - og omsorgsminister Bent Høie mandag 8.juni 2020. Steinen vil ligge nedfelt i gulvet i vestibylen på det nye sykehuset. 

Vi er nå inne i detaljprosjekteringen for byggefasen. Sykehuset planlegges klart for innflytting i 2025. Før innflytting vil det være en lengre utprøvingsperiode for å sikre at alle funksjoner og alt utstyr fungerer, og at de ansatte blir kjent i det nye bygget og gjøre seg erfaring med de organisasjonsmessige endringene i NHS .

Se også egen tidslinje nedenfor om prosessen til NHS. 

Tidslinje Nye Hammerfest sykehus

 1. 2015: Styret vedtar igangsettelse av idèfasen til NHS

 2. 2016: Idéfasen gjennomføres og avsluttes

  Les rapporten her
 3. 2017: Koseptfasen starter

  Nye Hammerfest sykehus befinner seg nå ved prosjektinnramming og oppstart for konseptfasen.

 4. 2017: Tomtevalg

  Styret ved Finnmarkssykehuset vedtar bygging av nye Hammerfest sykehus på ny tomt ved Rossmolla på Fuglenes. På bildet ser du administrerende direktør Eva Håheim Pedersen og helseminister Bent Høie på nye tomta på Rossmolla.

  bilde av Eva Håheim Pedersen og Bent Høie
  Les rapporten fra tomtevalget og egen styresak her
 5. 2018: Konseptfasen avsluttes

  Se egen rapport her
 6. 2018: Forprosjektfasen

  Konseptfasen er tilbakelagt og styret vedtar at prosjektet er klar for neste fase.

  Se egen nyhetssak
 7. 2018: Oppstrart av forprosjektet

  I august 2018 er representanter fra Finnmarkssykehust, Hammerfest kommune, Sykehusbygg HF og Universitetet i Tromsø (UiT) samlet for oppstart av NHS.

  Se egen nyhetssak
 8. Etasjeplan

  I forprosjektrapporten legges endelig etasjeplan frem. NHS bygges med fire etasjer og i tilegg en underetasje.

  illustrasjon etasjeplan NHS
  Se egen faktasak
 9. 2019: Forprosjekfasen avsluttes

  Se forprosjektrapport
 10. 26.september 2019: Styret vedtar bygging av nye Hammerfest sykehus

  Prosjektet er grunding gjennomarbeidet og et enstemming styre gjør et endelig vedtak om bygging av nytt sykehus på Rossmolla.

  Se egen nyhetssak
 11. 30.desember 2019: Styret i Helse Nord godkjenner byggestart

  Styret i Helse Nord RHF gjør endelig vedtak om å godkjenne prosjektet og byggestart.

  Se egen styresak fra Helse Nord
 12. 2020: Consto AS blir totalentreprenør

  Selskapet Consto AS blir totalentreprenør for det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Styret har gitt direktøren fullmakt til å sluttføre avtalen og inngå kontrakt.

  Se egen nyhetssak
 13. 8. juni 2020: Nedleggelse av grunnsten

  Grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus er lagt ned på tomta i Rossmollbukta. Grunnsteinen vil ligge nedfelt i gulvet i vestibylen på det nye sykehuset.

  Se egen nyhetssak
 14. 7.august 2020: Tomta klargjøres

  Arbeidet er i gang! Tomta klargjøres før byggestart.

 15. 7. september 2020: Byggestart

  Nå er vi virkelig i gang, og byggingen er startet.

  bilde av klinikksjef, adm.dir og prosjektleder på NHS tomt
  Les egen nyhetssak her

Aktuelle og tidligere styresaker 

2020


2019


2018


2017


2016


2015

 

Allmøter og annen nytting informasjon

Allmøte for ansatte 30.09.2020

Her finner du video og presentasjonen fra allmøtet som ble holdt for ansatte onsdag 30.9.2020. Allmøtet er det første i en serie av allmøter som kommer etter hvert i byggeprosessen. 

Her er presentasjonen

 

Nyhetssaker om NHS

Kontaktinformasjon/mediehenvendelser 

Medievakt 982 62 381
NB! Vakttelefonen tar ikke i mot tekstmeldinger (SMS)

Mediehenvendelser pr. e-post: media@finnmarkssykehuset.noFant du det du lette etter?