Prosjektledelse NHS

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset Siri Tau Ursin på byggeplassen. Foto: Eirik Palm

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset Siri Tau Ursin på byggeplassen. Foto: Eirik Palm

Byggeprosjektet er delt i to deler: 

  • ​Gjennomføring bygg 
  • ​Byggrelatert organisasjonsutviklingsprosjekt
Felles mål er å gjennomgøre en helhetlig prosess med planlegging, forberedelse av organisasjon, bygging og ibruktakelse av bygg som sikrer et bygg som understøtter en gjennomtenkt og effektivt pasientvirksomhet i tråd med fremtidige behov. 

Prosjektledelse i Finnmarkssykehuset

Prosjekteier

​Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 

Prosjektsjef 

Espen Hansen 
Prosjektsjef NHS


Prosjektleder OU

Violet Sigrid Karoliussen 
Prosjekt- og porteføljekoordinator 

Fant du det du lette etter?