HELSENORGE
Bilde av sami klinihkka
Ferdigstilt

Byggeprosjekt: Sámi klinihkka

Sámi klinihkka ble formelt åpnet januar 2020 og samler spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til den samiske befolkningen. Det er etablert to avdelinger, somatisk og psykisk helsevern og rus. Klinikken ble etablet for å styrke helsetilbudet til den samiske befolkningen på bakgrunn av oppdrag fra Nasjonal helse-og sykehusplan.

 Spesialistlegesenteret i Karasjok har i dag en hudspesialist, en indremedisiner, høresentral og laboratorietjenester. I tillegg har vi et tilbud innenfor ambulante tjenester; skjellettrøntgen, øre-nese-hals-spesialist, revmatolog, gynekolog og barnelege. Tilbudet er primært til samiske pasienter og pasienter fra de fem kommunene i samisk språkområde (Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby).

SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter, psykisk helsevern og rus – i Karasjok har kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rusbehandling for hele den samiske befolkningen i Norge og psykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset.

Fant du det du lette etter?