HELSENORGE

Finnmarkssykehuset

Finnmark har en godt utbygd desentralisert spesialisthelsetjeneste. De fleste kommunene i Finnmark har sykestueplasser som Finnmarkssykehuset finansierer/subsidierer, og som ut fra avstander og befolkningstetthet gir befolkningen i Finnmark et godt og trygt helsetilbud i nærheten av der de bor.

Finnmarkssykehuset eies av Helse Nord RHF og består av to sykehus, to klinikker og en prehospital tjenestene.  Den prehospitale tjenesten er tilstede i nesten alle kommunene i Finnmark. Psykisk helsevern og rus er integrert ved alle våre behandlingssteder, og vi har et særskilt ansvar for den samiske befolkningen ved Sámi klinihkka i Karasjok. 

Les vår interaktive brosjyre her

Nøkkeltall og fakta 

​Finnmarkssykehuset leverer tilbud innen akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, psykisk helsevern og rus, voksenrehabilitering, barnemedisin og barnehabilitering. 

Nøkkeltall 2020

Opptaksområde 

​​Finnmarkssykehuset sitt opptaksområde er  gamle Finnmark fylke med totalt 18 kommuner. ​

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for Vest-Finnmark som omfatter kommunene Hammerfest, ​Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok og Gamvik. 

Kirkenes sykehus er lokalsykehus for Øst-Finnmark som omfatter kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Lebesby, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø. 

Pasientkontakter

Alle kontakter: 79 694

Somatikk: 

  • Dagsopphold poliklinikk: 4 947
  • Dagsopphold innlagte: 2 917 
  • Heldøgnsopphold: 10 342 
  • Poliklinise konsultasjoner: 27 635
Psykisk helsevern og rus: 
  • Innleggelser: 743 
  • Poliklinise konsultasjoner: 33 853 

Ansatte

Antall årsverk: 1 425,3
Antall ansatte: 2 857


Verdigrunnlag

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling, og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kolleger og eksterne samarbeidspartnere skal preges av: 

Kvalitet - Trygghet - Respekt

Sykehus og klinikker

Finnmarkssykehuset består av to sykehus og to klinikker, i tillegg til den prehospitale tjenesten. 

Hammerfest sykehus 

Kirkenes sykehus

Sámi klinihkka

Klinikk Alta

Oppdragsdokumentet

Oppdragsdokumentene er helt sentrale i styringen og utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Helse Nord RHF stiller krav til helseforetakene i regionen. 

Les mer på Helse Nord

Finnmarkssykehuset HF - vedtekter

​​Vedtektene inneholder grunnleggende regler for hvordan Finnmarkssykehuset skal drives.

Les vedtektene her

Kvalitetsindikatorer 

En kvalitetsindikator er et indirekte mål – en pekepinn – på kvalitet. Den sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med kvalitetsindikatorene er å gi publikum og brukerne, helsepersonell og ledere informasjon om kvaliteten på vårt tjenestetilbud. Våre kvalitetsindikatorer er måltall på sentrale deler av vår virksomhet. 

Kvalitetsindikator for Finnmarkssykehuset på Helsedirektoratet.no

Fant du det du lette etter?